25. 02. 2022

Hlavní odborné pracoviště muzea bylo slavnostně otevřeno

Do zrekonstruovaných Gayerových kasáren se stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů

Zrekonstruovaná Gayerova kasárna v Hradci Králové slouží muzejníkům a brzy začnou i široké veřejnosti. Pracovníci muzea již působí v nových kancelářích a restaurátorských dílnách, do regálových systémů v depozitářích se postupně stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů a v březnu se otevře muzejní knihovna čítající 80 000 svazků.

Královéhradecký kraj v rámci projektu nakoupil také nový nábytek do přístavby a laboratoří a především úložné regálové systémy do depozitářů. Pojízdné i pevné regály se zásuvnými a policovými systémy jsou již nainstalované a pracovníci muzea do nich nyní stěhují přes 2,5 milionu sbírkových předmětů ve správě muzea. Do polic se tak už vrátily například kosti a kly mamuta staré deset tisíc let, které byly objeveny v roce 1899 u Svobodných Dvorů.

Další náklady spojené s vybavením budovy, zejména nákup nábytku do kanceláří pracovníků, dovybavení konzervátorských dílen a depozitářů dalšími speciálními prvky (například specializované zatemnění) nese muzeum. Dosud tak zaplatilo 1,6 milionu korun a v letošním roce plánuje nákupy dalšího vybavení za téměř pět milionů korun.

 

Od března bude sloužit centrální badatelna a muzejní knihovna

Stěhování sbírkových předmětů z náhradních depozitářů potrvá až do podzimu příštího roku. Nakládání s cennými a mnohdy křehkými předměty vyžaduje pečlivost a opatrnost. Muzejníci také využívají této příležitosti k ověření evidence, doplnění údajů do katalogizačních karet a také ke generální inventarizaci sbírek.

V březnu se v nové přístavbě otevře centrální badatelna. Ta bude sloužit jak čtenářům muzejní knihovny, tak badatelům nad sbírkovými předměty. Fond Knihovny MVČ čítá 80 tisíc svazků a vznikl spojením dvou dosud samostatných knihoven, a to přírodovědecké a společensko-vědní. Badatelna bude otevřena dva dny v týdnu.

„Pro naše muzeum je rekonstrukce našeho hlavního odborného pracoviště skutečným krokem do 21. století. Ze 30 let trvajícího dramatického provizoria jsme se přenesli mezi nejmodernější muzea v zemi. Ještě nás ale čeká řada dalších úkolů, protože i přes rekonstrukci náš prostorový deficit nezmizel, jen se významně zmírnil. Proto spolu s krajem řešíme rekonstrukci dalších depozitárních objektů. Nadále také řešíme umístění specializovaných celokrajských pracovišť a krajského kreativně vzdělávacího přírodovědného a archeologického centra, jejichž budoucnost je spojena s objektem protilehlé kasárenské budovy v areálu budoucího kulturního kampusu. Chci nesmírně poděkovat zřizovateli muzea za to, že nám takovýto rozvoj umožnil a nesl na svých bedrech tíhu této astronomické rekonstrukční zakázky,“ uzavřel ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.