29. 04. 2020

Uprostřed Koruny české - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550

Virtuální prohlídka  /  Muzeum východních Čech v Hradci Králové v době svého uzavření, v souvislosti s pandemií COVID-19, připravilo online prohlídku celé výstavy, která ve čtyřech sálech představuje kulturní památky východních Čech.

V prvním se setkáme s nejstaršími doklady umělecké kultury převážně v podobě archeologických nálezů se zajímavou hypotetickou rekonstrukcí závěru presbytáře zaniklé stavby v areálu kláštera dominikánů v Hradci Králové. Druhý prostor – lapidárium nabídne návštěvníkům umění 14. a 15. století, zohlední tak rozkvět kultury regionu do husitských válek a ukáže, co zbylo po obrazoboreckých bouřích. Sál v prvním patře představuje umění konce 15. a počátku 16. století s dominantním vlivem slezské metropole Vratislavi a velkými utrakvistickými oltářními retábly. Poslední část zahrnuje umělecké řemeslo včetně zlatnických prací, kovolitectví, výšivek, iluminovaných rukopisů, prvotisků a vzácných listin.

  

 

Virtuální prohlídka: Malý sál

 

Virtuální prohlídka: Lapidárium

 

Virtuální prohlídka: Galerijní sál

  

Virtuální prohlídka: Expoziční sál

 

 © 2020 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výstava v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové je hlavním výstupem
projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.:
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003).
Projekt je řešen ve spolupráci čtyř významných institucí v České republice: Univerzity Palackého v Olomouci,
Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Právě poslední dvě zmiňované instituce
společně zajišťují realizaci výstavního projektu.

Záštitu nad výstavou převzali:
hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
hejtman Pardubického kraje. JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
a biskup královéhradecký J.E. Mons. Jan Vokál.

Partnery výstavy jsou Biskupství Královéhradecké, Muzeum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku

Mediálními partnery výstavy jsou Český rozhlas Hradec Králové a RailReklam.