Modernizace Gayerových kasáren pokračuje i v roce 2021

V centru Hradce Králové úspěšně pokračuje generální rekonstrukce Gayerových kasáren, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Královéhradeckého kraje.

 

Budova slouží od roku 1992 Muzeum východních Čech v Hradci Králové především jako zázemí odborných oddělní s centrálními depozitáři archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení. Dále zde sídlí konzervátorské a restaurátorské dílny, fotopracoviště, provozní a servisní pracoviště muzea.

Cílem rekonstrukce je oprava stávající historické budovy a modernizace vnitřních prostor, včetně depozitářů vybavenými nejmodernějšími posuvnými úložnými systémy (kompaktory). Budova se zároveň částečně otevře veřejnosti, pro kterou se budou přístupné i některé depozitáře.

Úspěšně pokračující přestavba také zahrnuje moderní dvoupodlažní přístavbu, ve které budou umístěny badatelny, přírodovědecká knihovna a přednášková místnost. Veřejnosti budou také zpřístupněny pozůstatky vojenského opevnění, které byly odhaleny během stavebních prací na přístavbě.

Generální rekonstrukce bude dokončena v polovině roku 2021 a od července téhož roku je naplánováno logisticky velmi náročné stěhování sbírek, pracoven, konzervátorských dílen zpět do budovy. Sbírka muzea čítající přes dva miliony sbírkových předmětů a odborná pracoviště tak budou opět soustředěny do centrální depozitární budovy z dosavadních provizorních prostor v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Stěžerech, Všestarech a Hradci Králové-Pouchově. Stěhování a ukládání sbírkových předmětů do nově vybavených depozitářů pak bude s velkou pravděpodobností ukončeno v červenci 2023.

Autor: Jaroslav Zámečník
Foto: Miroslav Beneš