Válečné muzeum v obci chlum má nový název

Muzeum východních Čech v Hradci Králové k 1. lednu t.r. vyčlenilo muzeum prusko-rakouské války jako svou samostatnou pobočku a k 1. únoru 2019 se také mění jeho název z dosavadního Muzeum války roku 1866 na Chlumu  na nové Muzeum války 1866.

Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. vysvětluje důvod změny: „Původní název Muzeum války roku 1866 na Chlumu byl nepřesný, protože na Chlumu se neodehrávala válka, ale pouhý zlomek jedné bitvy celé války, jež zasáhla prostor několika dnešních států Evropy. Ani sama bitva neprobíhala na Chlumu, ale v celém rozsáhlém prostoru mnoha obcí poblíž Hradce Králové. Zároveň pojem „na Chlumu“ neoznačuje ani sídlo muzea, to by se muselo uvádět „v Chlumu“. Ono „na Chlumu“ je zkrátka reziduum původního mikrotoponyma označujícího vyvýšeninu, na níž stojí původní budova někdejšího poměrně prostého památníku.“

b_480_0_16777215_00_images_files_muzeum-valky-1866_muzeum-valky-1866-02.jpeg

Změnou názvu se zaměření válečného muzea nikterak nemění. Nadále bude návštěvníkům představovat celý kontext prusko-rakouského konfliktu, ale i jeho rozhodující bitvu u Hradce Králové. Novinkou v Muzeu války 1866 ovšem bude do budoucna plánovaná nová stálá expozice. Ta nově představí i některá dosud nepříliš známá témata konfliktu. Muzeum východních Čech v Hradci Králové aktuálně usiluje o zisk grantové dotace, z níž chce expozici v následujících létech financovat.

„Rozhodně i v letošním roce se ale mají návštěvníci na co těšit. Ať již půjde o tradiční zahájení sezony, akce pro děti, muzejní noc a samozřejmě i akce vážící se k výročí bitvy u Hradce Králové“ doplnil Mgr. Jan Hrubecký, nový vedoucí Muzea války 1866.

 

Kontaktní adresa

Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, telefonní spojení +420 495 447 058 a e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zůstávají beze změn.

Vedoucím Muzea války 1866 je jmenován Mgr. Jan Hrubecký (+420 731 562 419, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b_480_0_16777215_00_images_files_muzeum-valky-1866_muzeum-valky-1866-03.jpeg

 

VÝVOJ NÁZVU MUZEA

Roku 1936 bylo v katastru obce Chlum zřízeno Válečné museum 1866, jako připomínka prusko-rakouské války, ale i nejvýznamnější bitvy této války, jež se v okolí odehrála dne 3. 7. 1866. Muzeum bylo posléze spravováno okresním národním výborem a poté okresním úřadem. Od roku 1993 je součástí Muzea východních Čech v Hradci Králové jako jeho pobočka. V době mezi léty 1948 – 1993 se vžil název Památník bitvy 1866 na Chlumu, který reflektoval skutečnost, že tehdejší stát neměl o připomínání prusko-rakouské války jako buržoazně imperialistického konfliktu zájem. Provozovat muzeum této války nebylo ideologicky vhodné, zatímco památník, to je již téměř jako pomník, vlastně je to jen budova, a to nevadí. V učebnicích dějepisu byla válka uměle redukována na pouhou bitvu u Hradce Králové a skutečný význam konfliktu pro změnu uspořádání ve střední Evropě, pro zásadní reformu habsburské monarchie i pro následný vznik Československa byly bagatelizovány.

 

MVČ po převzetí památníku obnovilo jeho muzejní charakter a znovu nastartovalo jeho rozvoj odborný, vědecký, ale i návštěvnický, a to zejména dostavbou tohoto muzea. Název se s dostavbou změnil na Muzeum války roku 1866 na Chlumu. Změna názvu reagovala na obnovenou ambici prezentovat nejen bitvu, ale i válku jako takovou. Koncepce tohoto muzea se však teprve rozvíjela a byla limitována finančně, což vedlo k přetrvávání akcentu na samotnou bitvu u Hradce Králové. Změna názvu však bohužel nebyla nikdy důsledně realizována a paralelně byly a jsou i nadále užívány oba názvy, tedy Památník bitvy 1866 na Chlumu i Muzeum války roku 1866 na Chlumu, někdy také Areál bitvy na Chlumu.

 

Mezitím se změnila doba, význam války 1866 již není uměle deformován a okolo areálu v Chlumu nyní působí mnoho spolků vojenské historie, které připomínají zejména onu jednu bitvu. Cílem MVČ jako celokrajského muzea a vědecko-výzkumné instituce je naopak rozvíjet prizma celého konfliktu a vykreslit jej ve všech dějinných souvislostech. Aktuálně je připravována zbrusu nová a moderní expozice, která má ještě více prohloubit informace o válce jako takové, bude se věnovat novým tématům zdravotnictví, železniční dopravy, telegrafie během tohoto konfliktu, vojenské topografii atp. To vše při samozřejmém zachování informací o nejvýznamnější bitvě konfliktu – tedy bitvě u Hradce Králové.