Muzeum nové doby

b_480_0_16777215_00_images_files_01-mvc_erasmus-muzeum-nove-doby-banner.jpeg

Muzeum východních Čech v Hradci Králové opětovně získalo grant na projekt dalšího vzdělávání pracovníků s názvem „Muzeum nové doby“, č. 2019-1-CZ01-KA104-060795 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, Aktivita: Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých.
Tento projekt bude realizován po dobu 12 měsíců od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020. V rámci tohoto projektu se sedm zaměstnanců MVČ bude účastnit šesti odborných stáží u partnerských muzeí a institucí v zahraničí. Do projektu byli vybráni pracovníci, kteří pokračují v systematickém výzkumu a spolupráci prospěšné pro vysílající i přijímající instituci. Navštíveny budou přední instituce v Německu, Norsku, Polsku a na Slovensku. Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty mobilit osob a je součástí trvalé ambice Muzea východních Čech plnit roli moderní a vyspělé paměťové, vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce 21. století, která působí na území celého Královéhradeckého kraje s mezinárodními přesahy a současně naplňuje roli metodického centra pro rozvoj muzejnictví jako vědního oboru v kraji.
b_480_0_16777215_00_images_files_01-mvc_erasmus-muzeum-nove-doby.jpeg
Erasmus+
Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie
Výše uvedené sdělení obsahuje pouze názor jeho autora.
Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení či publikace obsahují.