Pohádky a bajky první republiky - druhé vydání

Poděkování všem čtenářům a milovníkům pohádek – díky vašemu zájmu je první vydání rozebráno. Muzeum proto připravilo druhé upravené vydání této publikace, pro ty, kteří si pohádky nestihli koupit a chtěli by také pohádkově někomu udělat radost.

 dsc8070Pohádky a bajky se na školních obrazech objevovaly již od počátku 20. století. Byly využívány v řadě vyučovacích předmětů, a to nejen při výuce českého jazyka a literatury, ale také v prvouce, výtvarné výchově nebo při názorném vyučování. Výtvarně byl každý obraz rozdělen na tři části, podle kterých se děti měly učit samostatně vypravovat děj pohádky nebo bajky.

Spolu s Karlem Čapkem přejeme všem čtenářům krásný zážitek: „Skutečná pohádka, pohádka ve své pravé funkci, je povídání v kruhu posluchačů. Rodí se z potřeby vypravovat a rozkoše naslouchat.“

Projekt vznikl díky spolupráci Muzea východních Čech v Hradci Králové a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.