Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole aneb Víte, že…

… má jízdní kolo zajímavou historii?

celerifera viz publiakce historická jízdní kola vmo…Nejstarší zmínky o předchůdcích jízdního kola nacházíme už na přelomu 15. a 16. století v Codexu Atlanticus. Jedná se o soubor kreseb z pozůstalosti největšího renesančního génia Leonarda da Vinci. Jeho unikátní návrh nebyl však nikdy realizován.
… V roce 1791 představil hrabě de Sivrac v Paříži jednostopé vozidlo se dvěma koly stejného průměru vyráběných ze dřeva s ocelovými obručemi takzvanou celeriferu. Byla spojena rámem, na kterém bylo polstrované sedlo, kde seděl jezdec, který uváděl stroj do pohybu střídavým odrážením oběma nohama. Celerifery nebyly řiditelné a neměly brzdy. Jednalo se spíše o předmět zábavy pro dospělé než dopravní prostředek a v letech 1791 až 1816 byly módní záležitostí pařížské společnosti.
… Dne 12. června 1817 předvedl při veřejné jízdě z Mannheimu do Schweitzingenu Karl Fridrich Drais
první řiditelný dvoukolový dopravní prostředek. Princip uvedení do pohybu, použité materiály a vzhled byly prakticky totožné jako u celerifery, rozdílem bylo řiditelné přední kolo. Drais nazval svůj vynález „Laufmaschine – běhací stroj“, později byl po svém vynálezci nazýván „Draisina“. Originální draisina vážila cca 25 kg a prodávala se za cenu dvou krav.
(Více o historických jízdních kolech se dozvíte na výstavě nebo z publikace Ivo Hrubíška a kol. Historická jízdní kola, vydané v Olomouci v roce 2017, viz obr.)
Můžete se těšit i na historická jízdní kola ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Úvodní pohlednice je použita ze soukromých sbírek.