Barevný svět na talíři

Krása novověké keramiky. Nedávno ukončený archeologický výzkum při rekonstrukci schodiště Bono publico přinesl, kromě nových zjištění o stavební minulosti této části historického jádra města, také velkou kolekci movitých nálezů.

talíře 0Mezi nimi vyniká soubor zlomků a neúplných kusů kuchyňské a stolní keramiky, který se podařilo získat z vrstev na vnitřní straně dolní městské hradby. Předměty byly jako odpadky odhozeny zejména v 17. a 18. století. Mezi tisíci fragmenty na první pohled zaujmou části barevných talířů a mis. Keramické talíře se na stolech Hradečanů objevily až v renesanci. Ve středověku se používaly talíře dřevěné. Novověké nádoby se o těch starších liší nejenom svým tvarem, ale též barevností. Režný povrch nádob se často opatřoval jinak zbarveným nástřepím něhož se ryly nebo barvou pomocí štětce či kukačky nanášely různé motivy. Povrch se před vypálením v peci opatřil průhlednou či barevnou polevou, případně jejich kombinací.

Jaké barevné vzory se na talířích objevují? Častým prvkem jsou různé rostlinné motivy v podobě stylizovaných lístků, kvítků a úponků, případně hroznů a dalších. Ty jsou kombinovány s různými geometrickými či geometrizujícími tvary, například křížky, ovály, vlnovkami, spirálami a podobně.   Velice pěkné jsou rovněž talíře a mísy zdobené například stříkáním nebo kapáním či zapouštěním různobarevných polev do povrchu nádob. Tím víceméně náhodně vznikala abstraktní výzdoba, která v mnohém připomíná daleko pozdější moderní umělecká díla.

Autor článku: Mgr. Radek Bláha