V pevnosti

Publikace přináší po 85 letech od prvního vydání spis Ignáta Herrmanna V pevnosti, který byl do dnešního dne čtenářům takřka nedostupný.

 

V pevnosti

Nejedná se však jen o prostou reedici. Autoři k ní přistupovali kriticky a prostřednictvím množství fotografií, historických pohlednic a vyobrazení ji zatraktivnili a zpřístupnili čtenářům tak, aby pro ně byla četba zajímavá a snáze si popisované události a situace mohli představit. Zároveň publikaci obohatili o odborné studie věnující se životu, rodině a dílu Ignáta Herrmanna, jeho pozůstalosti, kterou Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo jako jednu ze svých nejvýznamnějších akvizic v roce 1936, a také dobovému kontextu událostí, jež zmiňuje. Samotný spis V pevnosti věnoval autor svým vzpomínkám na prusko-rakouskou válku 1866, kdy jako dvanáctiletý chlapec pozoroval dne 3. 7. 1866 bitvu na vrchu Chlum, a následující dny zažíval její negativní dopad na život ve městě. I když text psal s časovým odstupem, je z jeho obsahu stále evidentní fascinace malého dítěte, které se setkalo s brutální realitou války. Vzhledem ke koncepci celé práce je publikace určená zájemcům o regionální historii, literaturu, militaria a prusko-rakouskou válku 1866, která je zde interpretována z pohledu událostí v pevnostním Hradci Králové, čímž čtenáři nabízí zajímavou a málo zmiňovanou perspektivu.

 

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných služeb muzeí a galerií.

 

 

 

 

V PEVNOSTI
KRITICKÁ REEDICE KNIHY IGNÁTA HERRMANNA
Ignát Herrmann, Pavla Koritenská, Josef Šrámek

 

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Texty: © Ignát Herrmann (IH), Pavla Koritenská (PK), Josef Šrámek (JŠ), Zdeňka Kulhavá (ZK)
Editor a jazykový korektor: © Zdeňka Kulhavá
Recenze © Magdaléna Šustová, Vojtěch Kessler
Překlady: © Jan Koritenský (AJ), Pavla Hannichová (NJ)
Foto: © Miroslav Beneš, Petra Kopecká
Skeny: © Lada Fialová, Petra Kopecká, Pavla Koritenská
Grafická úprava a sazba: © braq design s. r. o.
Historické fotografie a tiskoviny: © Muzeum východních Čech v Hradci Králové a soukromé sbírky
Tisk: Protisk Prchal s.r.o., Velké Meziříčí
Formát: 210 x 210 mm
Počet stran: 223

ISBN 978-80-87686-42-3

© 2021 Muzeum východních Čech v Hradci Králové