Raketové zbraně rakouské armády

Rakety a historie, bojové rakety v Rakousku, konstrukce rakouských raket a jiné

 

Raketové zbraně rakouské armády

V doplněném vydání oblíbené publikace jsou upřesněny údaje, týkající se rozlišení typů raketových děl a jejich střeliva a zároveň jsou doplněna některá takticko-technická data. V devíti kapitolách čtenář získá informace o raketách a jejich historii, bojových raketách v Rakousku, konstrukci rakouských raket, vrhacím přístroji pro tyčové rakety, příslušenství děla a přepravních prostředcích, sestavě rakouského dělostřelectva, historii rakouského raketového dělostřelectva do roku 1859 a rotačních raketách. Autor přibližuje konec raketových děl v rakouské armádě, střelbu tyčovými raketami a zmiňuje také raketová děla ve sbírkách vojenského musea ve Vídni. V závěru publikace jsou umístěny poznámky, seznam literatury, míry a váhy a základní německo-české názvosloví.

 

Publikace je dostupná v muzejním eshopu a na recepcích Muzea války 1866 nebo Muzea východních Čech v Hradci Králové

 

RAKETOVÉ ZBRANĚ RAKOUSKÉ ARMÁDY
Ctirad Beneš

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Náklad: 500 ks
Resumé: AJ

2. doplněné vydání, 2003
ISBN 80-85031-46-9

© 2003 Muzeum východních Čech v Hradci Králové