Operace Barium – 2. světová válka a Královéhradecko

Tato výstava přibližuje dějiny odboje v Hradci Králové – utváření silné místní organizace Obrany národa, její rozbití a aktivizaci působením čs. paravýsadku Barium z Velké Británie.

Součástí výstavy je expozice předmětů spojených s československými paraskupinami vysílanými ze Spojeného království k operacím v Protektorátu Čechy a Morava. Nechybí ani pojednání o nacistických represivních orgánech královéhradeckého Gestapa. Výstava je pořádána u příležitosti 75. výročí působení paraskupiny Barium v Hradci Králové, jenž je spojen s její rozsáhlou zpravodajskou sítí, zapojením se řady Hradečanů do protinacistického odboje a smrtí jejího velitele, nadporučíka Josefa Šandery.

Výstavu s názvem Operace Barium – 2. světová válka a Královéhradecko připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany České republiky.

Výstava je zpřístupněna od 1. 11. 2019 do 5. 1. 2020.