STOLOVÝ NÁBYTEK V ROKOKOVÉM A BAROKNÍM STYLU

15. 6. 2009 - 13. 9. 2009 | Výstava maturitních prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové


Po dvouleté odmlce máme možnost v prostorách našeho muzea opět vystavit kolekci maturitních prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králové.

Zhotovení maturitního výrobku předchází pečlivá práce na technologické a výkresové dokumentaci, která je také součástí expozice a je možno do ní nahlédnout.


Jako téma letošních maturitních prací byl vybrán stolový nábytek období baroka a rokoka, období osobností velkého ducha, vypjatých emocí a neředěných vášní. Byla to doba plná změn vědeckých, technických a především společenských, vždyť na jejím konci čekal celou evropskou společnost velký třesk v podobě zrušení nevolnictví. Je nabíledni, že i výtvarná kultura a umělecké řemeslo reagovalo na změny ve společnosti, vědě a technice.


Především v architektuře nastal pokrok, který můžeme bez rozpaků označit jako revoluční. Dosavadní zámky jsou přetvářeny od základů, šlechta utíká z měst, která postupně opanovává pozvolna bohatnoucí měšťanstvo a rodící se buržoazie.

Vstupním a současně reprezentativním prostorem barokního zámku se stává hala, která často prostupuje dvěma nejnižšími poschodími a je zakončena centrálním schodištěm. Zde se často objevují nedávno znovuobjevené typy nábytku jako třeba vitrína, sofa, konzolový stůl a podobně. Ve vstupní hale šlechtic prezentuje to nejlepší, čím se může jeho rodina blýsknout. Zde a také v dalších prostorách se objevují nové typy mobiliáře. Zcela nové jsou různé speciální skříně a stoly na sbírkové předměty. Třeba mincovní skříňka, kuřácký stolek, psací stoly s tajnými přihrádkami apod.

Co se zdobných technik týče, převládá většinou bohatá hluboká řezba, často povrchově dokončená pozlacováním, doplněná intarzií, taušírováním, marquetérií, případně i malbou. Svého vrcholu dosahuje Chebská technika, která mistrovsky kombinuje inkrustaci a řezbu. Kamenné desky exkluzivních stolů jsou zdobeny technikou Pietra dure (vykládání ploch barevnými kameny a polodrahokamy). Nohy stolů se esovitě prohýbají a přijímají tvar stylizovaných zvířecích spárů. V povrchových úpravách nábytku zcela převládá šelaková politura.

Truhlářství, řezbářství, i mnohá další řemesla dosahují v této době takového mistrovství, jakého nedosáhla nikdy před tím ani později


O rokokovém slohu se někdy říká, že se jedná o jakési zdrobnělé baroko. Toto tvrzení je však velmi zjednodušené a dalo by se s ním úspěšně polemizovat. V interiéru se však skutečně projevilo celkovým zmenšením jednak místností a také mobiliáře, ale změny nastaly i v barevnosti a typologické skladbě nábytku uvnitř budov. Přibyly zde především japonérie v souvislosti s činností zámořských obchodních společností. Další novinkou, hlavně dámských salonků a ložnic, byl toaletní stolek a s ním související skříňky na líčidla, šperkovnice a další.

Z hlediska dnešního vkusu je rokoku vytýkána určitá přemrštěnost ve zdobení. Ale můžeme k němu také přihlížet jako ke stylu, který prezentuje, kam až sahá dovednost lidských rukou. V případě některých památek se jedná o skutečnou exhibici dovedností a umu tehdejších řemeslníků.

Že si s nimi naši letošní maturanti v lecčems nezadají, zcela bezpečně dokumentuje naše výstava. To konec konců může posoudit každý návštěvník sám.

Ing. Jindřich Rychter