70 LET PŘÍRODOVĚDECKÉHO MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ

22. 9. 2009 - 8. 11. 2009 | Výstava dokumentuje sedm desítek let přírodovědeckého muzejnictví v Hradci Králové, od roku 1946 začleněného do struktury dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové. 


O založení přírodovědeckého muzea v Hradci Králové usiloval již od roku 1878 profesor zdejší reálky Dr. A. Hansgirg. Organizovaná sběratelská a výstavní činnost se pak začala  rozvíjet až na půdě přírodovědecké sekce „Zemědělského ústavu pro kulturní a hospodářské povznesení severovýchodních Čech“ založené v roce 1933. Skutečné přírodovědecké muzeum bylo pak otevřeno v budově staré radnice na Malém náměstí 2. července 1939.  

expozice mamut
malakologická sbírka
expozice obratlovců
sbírka vajec