ZVONAŘSTVÍ

12. 11. 2009 - 1. 5. 2011 | Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové 


Výstava prezentuje kampanologickou sbírku královéhradeckého muzea, která obsahuje přes jedenáct set kusů sbírkových předmětů dokumentujících regionální zvonařství od 15. do počátku 20. století. Převážně se jedná o sádrové kopie zvonů a jejich částí, které byly rekvírovány v průběhu 1. světové války na území východních Čech. Tím, že originály zvonů již neexistují, má dnes sbírka nenahraditelnou historickou hodnotu.
V doprovodné části výstavy bude návštěvníkům audiovizuálními prostředky přiblíženo zvonařství i jako pravděpodobně nejnáročnější řemeslo středověku, které se v téměř nezměněné technologické podobě dochovalo až dodnes. Na adrese http://www.rta.cz/?article=139220 můžete zhlédnout reportáž regionální televize RTA Východní Čechy o výstavě.