CHVÁLA ČESKÉ BIBLIOFILIE

11. 12. 2009 - 28. 2. 2010 | Výstava u příležitosti 101. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů.


Více než 300 výtisků seznámí návštěvníky s historií cesty ke kráse české bibliofilské knize. Jedná se o vůbec první výstavu krásných tisků v Hradci Králové. 
Souborem více než 300 knih chce výstava nazvaná Chvála české bibliofilie seznámit návštěvníky s historií cesty ke krásné české bibliofilské knize, která začíná na konci 19. století a díky autorům jako byl Arnošt Procházka v knihách Moderní revue a v edici Knihy dobrých autorů vydávaných Kamilou Neumannovou, výtvarníkům Z. Braunerové, V. Preissigovi, F. Kyselovi, V. H. Brunnerovi, A. Kašparovi i typografům K. Dyrynkovi, M. Kalábovi se dostává na úroveň světové knižní kultury. Pokračuje tvůrci skutečně moderní české bibliofilie do současných dnů jmény ilustrátorů a malířů J. Váchala, F. Koblihy, J. Konůpka, J. Čapka, K. Teigeho, Toyen, F. Muziky, J. Šímy, K. Svolinského, C. Boudy, J. Andrleho a mnoha a mnoha dalších, kteří kladou důraz na výtvarný doprovod bibliofilií. Výstavou je vzpomenuto také 101. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů, který navzdory těžkostem materiálním, později i politickým a společenským, trvá do dnešních dnů. Výsledek úsilí SČB dokládá nejeden titul představený výstavou. Není opomenut nemalý podíl soukromých tisků a tiskařů východních Čech. Je vhodné podotknout, že je první výstavou krásných tisků v Hradci Králové. Výstavu doplňují umělecké knižní vazby předních tvůrců oboru, malý soubor exlibris a grafiky.


 

Vladimír Holan_Chór
T.de Quincey Levana a matky žalu
Konstantin Biebl_Zlom
Gérard de Nerval_titul listu
G.Apollinaire_Prsty Tiresiovy
A_S_Puškin_Pohádka o caru Saltánovi