PROJEKT MŮJ GOČÁR

1. 6. 2010 - 31. 10. 2010 | Výstava fotografií studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové 


Výstava Můj Gočár je výběrem z cca 45 příspěvků studentů druhého a čtvrtého ročníku. Je zjevné, že každý si toho „svého Gočára“ našel. Někdo pracovat pouze s autentickými fotografiemi, pro někoho byly pořízené fotografie odrazem pro osobitou hru.  Cílem projektu Můj Gočár bylo přitáhnout pozornost studentů, připravujících se pro dráhu architektů, designérů a výtvarníků k této jedinečné osobnosti. Nechat promlouvat samotné stavby bez poučení předem, jak je třeba se na ně dívat, co je na nich pozoruhodného, výjimečného. Zprostředkovat setkání architektury a člověka s fotoaparátem v ruce. Bylo pouze na nich, jakou formu zvolí, zda se zaměří na jednu nebo hned několik staveb, jak budou získaný materiál zpracovávat. Nezanedbatelným záměrem bylo také prohloubit vnímavost a citlivost mladých lidí k prostředí, ve kterém žijí. Autorkou a realizátorkou projektu Můj Gočár je Mgr. Jana Krejzová, vyučující výtvarné předměty na SUPŠ HNN Hradec Králové.
G4
G3
G2
G1