JAPONSKÉ EX LIBRIS

18. 9. 2010 - 16. 1. 2011 | Kolekce zahrnuje 340 drobných grafik více než osmdesáti umělců od 30. let 20. století po současnost


Převažují  práce v technice barevného dřevorytu, který je pro výtvarné umění této země typický, ale i ukázky prací v jiných grafických technikách. Výstava je zajímavá svým pojetím ex libris, které se od evropského liší svojí barevností, náměty i tím, jak často jeho tvůrci vycházejí z tradičního národního projevu. U příležitosti konání této výstavy se v úterý 2. listopadu 2010 od 18 hodin v muzeu uskuteční přednáška Mgr. Markéty Hánové, kurátorky sbírek japonského umění Národní galerie v Praze. K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog.
Japonsko 4
Japonsko 3
Japonsko 2
Japonsko 1