SNY A VIZE

18. 5. 2010 - 31. 10. 2010 | Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové


Výstava poprvé ve větší míře představuje projekty, které architekt Josef Gočár pro Hradec Králové navrhl, ale které se nepodařilo realizovat. Z těch významnějších jsou zastoupeny návrhy na Lutherův ústav z let 1909–1910, na budovu Městské galerie z počátku 30. let, návrhy na přístavbu muzea z roku 1942 nebo soutěžní návrhy Koželužské školy. Představeny jsou i některé další nerealizované projekty, ke kterým se dochovaly jen zlomky dokumentace. Velký prostor je také věnován Gočárovým urbanistickým plánům Labské a Orlické kotliny. Veřejnosti jsou představeny tři nové trojrozměrné modely nerealizovaných projektů a počítačová vizualizace Městské galerie. Výstava je doplněna fotografiemi realizovaných objektů, které byly v Hradci Králové podle návrhů Josefa Gočára postaveny v letech 1904–1935.