IKONY

30. 4. 2010 - 10. 10. 2010 | ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové


IKONY 
Výstava "Ikony" představuje část souboru ikon a dalších lirugických předmětů, které byly do sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové získány převážně v polovině devadesátých let minulého století. Jednotlivé ikony a ostatní drobný materiál pocházejí většinou z 18. a 19. století. Vystavené předměty reprezentují řadu typických motivů ruského ikonového malířství, mezi kterými nechybí zpodobnění Krista, Bohorodičky a některých světců uctívaných východními větvemi křesťanství. I když celý soubor přirozeně tvoří pouze nepatrný zlomek produkce dobového ruského malířství, přesto ho můžeme považovat za jeho reprezentativní průřez. 
Veřejnost bude mít  poprvé příležitost seznámit se s těmito zajímavými předměty ze sbírek muzea v Hradci Králové.
K výstavě byl vydán katalog sbírky ikon Muzea východních Čech s barevnou obrazovou přílohou.


Partnerem výstavy je
Kooperativa_VIG-RGB.jpg

Ukázky z výstavy: 
Ikona 5
Ikona 4
Ikona 3
Ikona 2