CIZINCI A VETŘELCI V NAŠÍ PŘÍRODĚ

21. 10. 2011 - 12. 2. 2012 | Nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené. Výstava prodloužena do 12. února 2012. 

 


Realizace výstavy je podpořena finančním příspěvkem
Elektrárny Opatovice a.s.
EOP


Na výstavě z přírodovědeckých sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové budou představeny organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené se zásobami a zbožím z blízkého sousedství nebo ze vzdálených kontinentů. Často přežívají v umělém prostředí měst v závislosti na činnosti člověka, mnohdy jde však o druhy již zdomácnělé ve volné přírodě.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Rak signální (Pacifastacus leniusculus)
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) - housenkani poškozené listy jírovce (kaštanu)
Slunéčko východní (Harmonia axyridis)

Postupující tlak na přírodu, přeměna stanovišť a forem tradičního hospodaření jsou doprovázeny regionálním nebo úplným vyhynutím některých druhů rostlin a živočichů. Na druhé straně je flóra a fauna regionu obohacena o druhy, které se samovolně šíří nebo je člověk nevědomky či záměrně přemístil z jiných oblastí. V nových podmínkách se často projevují jako vetřelci omezující nebo vytlačující naše původní druhy. Rozšiřování nepůvodních druhů představuje riziko pro naši přírodu z hlediska zachování biologické rozmanitosti, jak na úrovni druhů (nebezpečí křížení a ztráty genetické variability, konkurence), tak na úrovni celých společenstev. Pokud má nepůvodní druh schopnosti, které jej zvýhodňují oproti druhům původním a začne se intenzivně rozšiřovat,  bývá označován jako invazní. Význam negativního vlivu invazních druhů zesílil v souvislosti se zvýšenou mobilitou, obchodem a cestovním ruchem, provázejícími globalizaci. Mezi nejznámější invazní druhy u nás patří bolševník velkolepý, křídlatka, netýkavka žláznatá a z živočichů pak norek americký a nepůvodní druhy raků.