HRADNÍ FOTOARCHIV 1918-1933

30. 9. 2011 - 27. 11. 2011 | Výstava zapůjčená z Národního muzea v Praze dokumentuje 15 let výkonu prezidentského mandátu Tomáše G. Masaryka. 


Výstava zapůjčená z Národního muzea v Praze prezentuje část ojedinělého fotoarchivu, který vznikl z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské rady v letech 1918 až 1933. Fotoarchiv sloužil pro reportážní a dokumentární účely a Archivu Národního muzea se jej podařilo zachránit v roce 1972. Dokumentuje 15 let výkonu prezidentského mandátu Tomáše G. Masaryka. Pozornost je věnována nejen oficiálním událostem, ale také mnoha osobním chvílím v prezidentově životě. Kromě toho je archiv rovněž velmi podrobným obrazovým svědectvím i o mnohých dalších aspektech kulturních dějin 1. republiky.

Doplňkem výstavy budou fotografie a archiválie dokumentující návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Hradci Králové a dalších míst severovýchodních Čech v roce 1919, 1926 a 1929 z fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové.

 

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Hradci Králové, 11. října 1919
Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Hradci Králové, 11. října 1919
Uvítání prezidenta T. G. Masaryka na nádraží v Hradci Králové, 13. července 1926