POHÁDKA VE ŠKOLE

23. 9. 2011 - 20. 11. 2011 | Výstava školních obrazů s pohádkovými motivy ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. 

 


Výstava představuje část sbírky školních obrazů Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Jedná se o obrazy s pohádkovými motivy, které vycházely např. v nakladatelství C. C. Meinhold&Söhne v Drážďanech na počátku 20. století, ve 20. a 30. letech 20. století v nakladatelstvích Josefa Ungra v Brně a Čeňka Semeráda v Praze. V pohádkové škole se tak můžete potkat s Červenou Karkulkou, Popelkou, Šípkovou Růženkou a dalšími pohádkovými postavami.  Výstavu doplňují také staré školní lavice a učební pomůcky ze sbírek hradeckého muzea.

K výstavě je připraven doprovodný program Za pohádkou pro mateřské a základní školy.
Pracovní listy ke stažení: pro mateřské školy, pro základní školy

 

Červená Karkulka
O Budulínkovi
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Přestávka ve škole


SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKOVÉ LEPORELO

Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové vyhlašují výtvarnou soutěž. Přijďte se inspirovat do Muzea východních Čech v Hradci Králové na výstavu Pohádka ve škole nebo zajděte do městské knihovny  prolistovat pohádkové knížky a vytvořte leporelo z českých národních pohádek. 


Komu je soutěž určena:
Dětem mateřských škol a žákům základních a základních uměleckých škol. 
Termín soutěže:
Práce zasílejte do 25. 11. 2011 na adresu Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo odevzdávejte osobně na recepci muzea nebo na všech pobočkách Knihovny města Hradce Králové. 
Nezapomeňte obálku označit názvem soutěže! 
Pravidla:
Výtvarné dílo musí být označeno jménem a příjmením, věkem autora, příp. adresou Vaší školy. Formát, technika a provedené díla zaleží pouze na vaší fantazii! Zobrazujte pouze české národní pohádky. 

Vybrané práce budou vystaveny v prostorách muzea v prosinci 2011. Autoři vítězných prací budou uvedeni na internetových stránkách muzea.