LUDVÍK DOMEČKA – PŘÍBĚH PRVOREPUBLIKOVÉHO MUZEJNÍKA

1. 4. 2011 - 16. 10. 2011 | Ke 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších královéhradeckých osobností předválečné éry – právníka, úředníka, kustoda, konzervátora, archeologa, historika a ředitele muzea, které vybudoval doslova od základů. 


Návštěvník bude moci nahlédnout nejen do pracovny Ludvíka Domečky, ale také do prvorepublikového výstavního sálu nebo pod ruce archeologů. Instalace ukázek v dobové vitríně jedné z největších sbírek středověké keramiky v českých zemích přiblíží dobu, kdy ještě neexistovala ostrá hranice mezi depozitářem a výstavním sálem.
Bude prezentována i terénní archeologická činnost Ludvíka Domečky a jeho spolupracovníků. Součástí výstavy je mapa pravěkých archeologických lokalit na Hradecku, která vznikla v počátcích činnosti Ludvíka Domečky již na konci 19. století. Mnozí budou jistě překvapeni, jaké „poklady“ se našly v okolí jejich bydliště...

Výstavu a její interaktivní prvky lze v rámci RVP ZV zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a jeho svět – vzdělávací obory Dějepis, Člověk a jeho svět

Domečka_006Domečka_005
Domečka_002
Domečka_001