ZLATÝ KOLOVRAT

9. 3. 2011 - 24. 4. 2011 | Přehled držitelů ocenění Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu Zlatý kolovrat. Cena je udělována Radou Královéhradeckého kraje od roku 2002 každoročně za mimořádný přínos v oblasti lidové kultury. 


Výjimečné setkání s řemesly, kterými se po staletí živili obyvatelé Východních Čech, nabízí ojedinělá výstava Zlatý kolovrat, která shrnuje historii stejnojmenné ceny, kterou Rada Královéhradeckého kraje od roku 2002 oceňuje tvůrce v oboru tradičních lidových řemesel či osobnosti, které se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. 
Návštěvníci se seznámí s výrobky z oblasti řezbářství, paličkované krajky, zdobení kraslic, perníku, podmalby na skle, s výrobky z kukuřičného šustí,  výrobou pomůcek pro paličkování krajek a jiných rukodělných technik z příze a vlny. K vidění jsou i figury z hronovského pečiva, výrobky z vrbového proutí, vlny, figurální keramiky, repliky lidových výšivek a lidových krojů. 

K výstavě jsou připraveny pracovní listy pro mateřské a základní školy.

Zlatý kolovrat 2011
Zlatý kolovrat 2011
Zlatý kolovrat 2011
Zlatý kolovrat 2011
Zlatý kolovrat 2011
Zlatý kolovrat 2011