STŘEVA MĚST

5. 4. 2012 - 6. 5. 2012 | KANÁLY V KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH SOUVISLOSTECH Výstava Střeva měst vyrovnává tematický deficit fenoménu kanalizace - prezentuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech.

 VÝSTAVA JE OTEVŘENA

od 5. dubna do 6. května 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Dešťová kanalizace, tlamový profil, Praha 10 – Vršovice, foto: Daniel Hrdý

Výstava Střeva měst má za úkol rehabilitovat fenomén kanalizace a vrátit mu ztracený a opomíjený podíl na vzniku moderního velkoměsta. Cílem je ukázat podceňovanou roli triumfu inženýrství 19. století při utváření prostorové skladby měst v 19. a 20. století. Výstava prezentuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech, doložených knihami z historického fondu NTK. 

Těžištěm výstavy je prezentace nejvzácnější knihy o kanalizaci z historického fondu NTK Die Canalisation von Berlin od tvůrce urbanistické struktury německé metropole Jamese Hobrechta. Svá díla vystavují také další autoři, spjatí s tématem: Viktorie Rybáková (alias Diamant Popelka), Daniel Hrdý, Miroslav Urban, Jindřich Špicner, Viktor Karlík a Michal Cihlář. Podivuhodný podzemní systém nabízí nejen architektonické skvosty (např. klenební systémy), ale také literární, filmové a jiné spojitosti. Součástí výstavy je katalog, který přináší text o kanalizaci a dobové kanalizační literatuře z historického fondu Národní technické knihovny a rozšířenou verzi výtvarné složky výstavy. 

Pořádá Národní technická knihovna a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Výstavu zahájí MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, 
ve středu 4. 4. 2012 v 17.00 hodin. 


Výstava se koná za podpory společností: 
Královéhradecká provozní, a.s. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
VAK STAVBY, spol. s r. o. Hradec Králové