PŘIJĎTE PŘED STO LETY

1. 2. 2013 - 2. 6. 2013 | Výstava mapující historii budovy a instituce muzea od jeho založení v roce 1880 až do padesátých let 20. století. Jaké byly první výstavy, jakým směrem se ubíral trend výstavnictví a muzejnictví v následujících letech?

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 2. června 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

PŘIJĎTE PŘED STO LETY
Výstava nazvaná Přijďte před 100 lety seznámí návštěvníky s počátky muzea, založeného v roce 1880 a podobou prvních stálých výstav. Dobové fotografie přiblíží výstavbu monumentální muzejní budovy, navrženou architektem Janem Kotěrou, která vyrůstala na labském nábřeží v letech 1909 až 1912. Pomyslnou branou vstoupíte do roku 1913 a budete moci sledovat, jak se novostavba v následujících letech postupně zaplňovala expozicemi průmyslového a historického muzea, jaké zde byly exponáty a výstavy. Připomenuty budou také městská obrazárna a expozice věnované památkám na nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila, spisovatele Ignáta Herrmanna a přiblíží i vznik Přírodovědného muzea. Atmosféru doby dokreslí plakáty a katalogy výstav a zprávy z dobového místního tisku. 

Výstava PŘIJĎTE PŘED 100 LETY

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

PRVOREPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC / 31. 5. 2013
  – muzejní noc v duchu první republiky
PŘIJĎTE PŘED 100 LETY / 2. 4. – 2. 6. 2013
  – doprovodný program pro základní školy
NEDĚLE „PŘED 100 LETY“ / 29. 9. 2013 / od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin
  – zážitkový interaktivní program pro děti
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  – pro organizované skupiny (na objednávku)

Výstava PŘIJĎTE PŘED 100 LETY