KERAMICKÉ UNIKÁTY

18. 1. 2013 - 6. 3. 2013 | Evropské keramické unikáty z dílen pravěkých hrnčířů: slavný kotlík zdobený plastikami beránků, figurka prasete či jediná známá mužská plastika z období neolitu.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 6. března 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Keramická zoomorfní nádoba, 5. – 6. tisíciletí. př. n. l., katastr obce Sovětice
Keramická zoomorfní nádoba náležící do neolitické kultury s vypíchanou keramikou (5. – 6. tisíciletí. př. n. l.). Unikátní artefakt byl nalezen při archeologickém výzkumu na katastru obce Sovětice.
Doposud mohli návštěvníci výstavy Pravěk je kůůl! shlédnout v klenotnici předměty z ušlechtilejších materiálů. Pokud se nejednalo přímo o zlato, stříbro či v pravěku velmi vzácné sklo a jantar, šlo přinejmenším o bronz, který si v původním stavu svou barvou a leskem se zlatem nic nezadal. Nyní přichází na řadu keramika. Zdánlivě obyčejná pálená hlína však dala pod rukama pravěkých hrnčířů vzniknout mnoha zajímavým předmětům, z nichž některé patří mezi evropské unikáty.

Keramický picí roh, 9. – 8. př. n. l, lokalita Skalice
Keramický picí roh objevený v kontextu hrobové výbavy hrobu 45 kultury lužických popelnicových polí pozdní doby bronzové (9. – 8. př. n. l.) na lokalitě Skalice.
V pokladnici se představí slavný kotlík zdobený plastikami beránků, figurka prasete či jediná známá mužská plastika z období neolitu. Dobu bronzovou budou reprezentovat nádobky ve tvaru zvířat pocházející ze žárových hrobů. Drobné plastiky zvířat či jejich zlomky jsou doloženy i z jiných období pravěku. Pozoruhodná je i kultovní keramika v podobě pokliček se stylizovanými býčími rohy nebo různé formy závěsných nádobek, chrastítek a keramických nápodob picích rohů. Z keramiky byly vyráběny i součásti šperků, zejména různé přívěsky či korálky.

Keramický kotlík s plastikami beránků na okraji, kultura s vypíchanou keramikou, Plotiště nad Labem
Jediná známá mužská plastika z období neolitu (5. tisíciletí př.n.l.), Plotiště nad Labem
Klenotnice výstavy Pravěk je kůůl! - plakát