SVĚT OČIMA MICHALA POTŮČKA

1. 7. 2014 - 28. 9. 2014 | Výstava v Kavárně Muzeum. Mladý začínající autor odhaluje své nitro v obrazech. Výtvarník při vlastní tvorbě nachází inspiraci především v impresionismu.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 28. 9. 2014 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

SVĚT OČIMA MICHALA POTŮČKA - výstava v Kavárně Muzeum
Mladý začínající autor odhaluje své nitro v obrazech. Oblíbenou činností tak uniká od problémů reálného světa a nachází zde klid a sebenaplnění. Výtvarník při vlastní tvorbě nachází inspiraci především v impresionismu.
Ve svých krajinách, které jsou stěžejním námětem jeho děl, autor často zachycuje prostředí, která jsou mu velmi blízká. Není tedy neobvyklé četné vyobrazení Jiráskovových sadů v různých ročních obdobích nebo soutoku Labe a Orlice. V poslední době přenesl svůj zájem také k malování portrétů a zátiší. Kromě olejomalby, která v jeho tvůrčí práci převažuje, se zajímá také o další výtvarné techniky, jako je např. plastická tvorba z keramické hlíny nebo kresba pastelem a uhlem.
KAVÁRNA MUZEUM

SVĚT OČIMA MICHALA POTŮČKA - výstava v Kavárně muzeum