MÝM NÁRODŮM!

20. 6. 2014 - 16. 11. 2014 | Nová výstava připomínající sté výročí první světové války. Ukázky vojenské výzbroje a výstroje, dobové fotografie či dokumenty ilustrují život vojáků na válečných frontách, ale i nelehký úděl jejich rodin v zázemí.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 16. listopadu 2014 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Mým národům - První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 NA FRONTÁCH I V ZÁZEMÍ.

V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí prvního moderního celosvětového válečného konfliktu, který bývá nazýván také Velkou válkou. O život při něm přišly miliony vojáků, další miliony poznamenala válečná zranění i útrapy života v zákopech a zajateckých táborech. Dnešní české země a Slovensko byly tehdy součástí rakousko-uherské monarchie, proto naši předkové, na které se vztahovala branná povinnost, bojovali v uniformách c. k. rakousko-uherské armády na srbské, ruské a italské frontě. 

Mým národům - První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.
Desítky tisíc českých a slovenských vojáků však také v řadách čs. legií nasazovali jako příslušníci čs. zahraničního protihabsburského odboje své životy za samostatnost tehdy ještě neexistujícího československého státu. Válka let 1914-1918 tvrdě poznamenala také život obyvatel v zázemí. Rodiny postrádaly své živitele, chyběla mužská pracovní síla v továrnách i na polích, chyběly  potraviny i předměty denní potřeby, rostla drahota, přídělový systém se hroutil, šířily se nakažlivé nemoci. Nová výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové dokumentuje, jak tuto významnou dějinnou událost prožívali její přímí aktéři, tj. příslušníci rakousko-uherské armády i čs. legií, naši otcové, dědové a pradědové z míst, kde žijeme. Řada z nich se domů nikdy nevrátila a jejich jména připomínají už jen pomníky, které najdeme snad v každé obci České republiky. Na příkladu konkrétních měst a vesnic východních Čech ukáže také, jaký byl dopad válečných let 1914-1918 na život jejich obyvatel v zázemí.

Mým národům - První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.
Návštěvníci zde naleznou řadu dokumentů jak písemných (např. noviny, plakáty, letáky, mapy, deníky, lístky polní pošty, záznamy z obecních kronik), obrazových (především fotografie), tak i trojrozměrných (zejména ukázky vojenské výzbroje a výstroje, válečná vyznamenání).
Snad se pro některé výstava stane i podnětem k pátrání po dokumentech oné doby v rodinných archivech. My pak velice rádi uvítáme, když se s námi příznivci historie o své památky rozhodnou podělit a prostřednictvím našeho muzea je i zachovat pro budoucnost. Proto, aby se na Velkou válku nikdy nezapomnělo…

Mým národům - První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.
Mým národům - První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.
Mým národům - První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.