VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2015

16. 5. 2015 - 14. 6. 2015 | Práce studentů účastnících se krajského kola soutěže Středoškolské odborné činnosti SOČ 2015 vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 14. června 2015 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2015
Práce studentů účastnících se krajského kola soutěže. Hlavním organizátorem je Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Gymnáziem J. K. Tyla Hradec Králové. Více informací o soutěži: www.soc.cz

VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2015
VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2015