Achiv výstav 1909 - 1900

1909

VÝSTAVA STARÝCH PERNÍKÁŘSKÝCH FOREM HRADECKÝCH

1. 1. 1909 - 31. 12. 1909 | "- pořádá MPM; ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí"

"VÝSTAVA KERAMIKY ""GRANITON"""

1. 1. 1909 - 31. 12. 1909 | "- pořádá MPM; ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí"

VÝSTAVA OBRAZŮ A PŘEDMĚTŮ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ELLY MIKANOVÉ - URBANOVÉ A VÝSTAVKA PRACÍ KURZŮ MUZEJNÍCH

28. 9. 1909 - 3. 10. 1909 | "- pořádá MPM; v čítárně; z kurzu malířského, cizelérského a lakýrnického; dále práce Elly Mikanové-Urbanové; 1.113 návštěvníků"

REGULAČNÍ PLÁNY NA ÚPRAVU HRADECKÝCH KOTLIN

26. 7. 1909 - 15. 8. 1909 | "- pořádá MPM; 890 návštěvníků"

VÝSTAVA MĚŘÍCÍCH OBRAZŮ FOTOGRAFICKÝCH (ARCHITEKTUR) KRÁLOVSKÉHO MĚŘÍCÍHO ÚSTAVU V BERLÍNĚ

17. 7. 1909 - 25. 7. 1909 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz rakouských průmyslových muzeí; 514 návštěvníků"

VÝSTAVA AKVARELŮ VÁCLAVA JÍCHY

27. 6. 1909 - 4. 7. 1909 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; 887 návštěvníků"

VÝSTAVKA PRACÍ Z KURZŮ MUZEJNÍCH

12. 6. 1909 - 13. 6. 1909 | "- pořádá MPM; práce z kurzu truhlářského, lakýrnického a knihařského; 368 návštěvníků"

OBRAZY JANA HONSY

2. 5. 1909 - 10. 6. 1909 | "- pořádá MPM; spolupráce: spolek ""Dobroslav""; prodejní výstava; 660 návštěvníků"

VÝSTAVA LEPTŮ F. T. ŠIMONA A PLAKET O. ŠPANIELA

18. 4. 1909 - 2. 5. 1909 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; 1.175 návštěvníků"

 

1908

KNIŽNÍ VAZBY

1. 1. 1908 - 31. 12. 1908 | "- pořádá MPM; v muzejní čítárně"

II. VÝSTAVKA UČŇOVSKÝCH PRACÍ

5. 7. 1908 - 12. 7. 1908 | "- pořádá MPM; v reálce; zastoupeno 27 řemeslných oborů; pořádány přednášky; v rámci výstavy uspořádána soutěž o nejlepší dílo; 1.360 návštěvníků"

ARCHEOLOGICKÁ VÝSTAVA NOVÝCH NÁLEZŮ

1. 1. 1908 - 31. 12. 1908 | - ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí

HOŘICKÉ HRAČKY

1. 1. 1908 - 31. 12. 1908 | "- pořádá MPM; ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí; dále vystaveny dřevěné hračky podle návrhu Elly Mikanové"

PRÁCE ELLY MIKANOVÉ

1. 1. 1908 - 31. 12. 1908 | "- pořádá MPM; ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí; vystaveny malby, kresby, grafiky, výšivky, dřevěné a kovové předměty vyrobené dle jejích návrhů"

PRÁCE Z MUZEJNÍCH KURZŮ

1. 1. 1908 - 31. 12. 1908 | "- pořádá MPM; ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí; vystaveno - intarzované dřevo, kovové předměty, kolekce krajkových předmětů zaslaných na uměleckoprůmyslovou výstavu do Petrohradu"

KRAJKY A KRAJKOVÉ PŘEDMĚTY

1. 1. 1908 - 31. 12. 1908 | "- pořádá MPM; vystaveno ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí"

 

1907

BAREVNÉ LEPTY V. PREISSIGA

11. 8. 1907 - 25. 8. 1907 | "- pořádá MPM; spolupráce: spolek ""Dobroslav""; 384 návštěvníků"

VÝSTAVA C. K. UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Z PRAHY

20. 1. 1907 - 10. 2. 1907 | "- pořádá MPM; v obchodní akademii; vystaveny kresby, plastiky, práce kovové, výšivky a jiné textilie; 2.411 návštěvníků"

VÝROČNÍ VÝSTAVA PRACÍ Z MUZEJNÍCH KURZŮ

29. 6. 1907 - 30. 6. 1907 | "- pořádá MPM; z muzejního kurzu cizelerského a typografického; 403 návštěvníků"

 

1906

VÝSTAVA DROBNÉHO UMĚNÍ, UMĚLECKÉHO PRŮMYSLU A ŘEMESEL A UKÁZEK UMĚLECKÉHO PRŮMYSLU LIDOVÉHO Z ČESKÉHO SEVEROVÝCHODU

16. 12. 1906 - 1. 1. 1907 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystaveno: drobné umění (J. Dědina, J. Honsa, J. Jelínek, M. Jiránek, F. Kaván, J. Kratina, R. Lauda, F. Šimon, L. Vacátko), umělecký průmysl ( Keramické výr. družstvo Bechyň, Z. Braunerová, K. Bušek, V. Cvekl, J. Dušek, R. Hameršmíd, c. k. státní řemeslnická škola Kladno, V. Mašek, P. Nováček, J. Rabas, J. Rous, R. Schlattauer, Tylda Srpová, V. Škoda, c. k. odborná škola zlatnická v Turnově, F. Čermák, J. Kratina), domácký průmysl (L. Faust), průmyslové muzeum podkrkonošské v Hořicích, Průmyslové muzeum v Chrudimi, O. Pelda, Ústřední tržnice paličkovaných krajek žambereckých v Hradci Králové); vstup volný; 948 návštěvníků"
- přihlášky k vánoční výstavě
Bibliograf. údaje:

VÝSTAVA SILUET

25. 11. 1906 - 2. 12. 1906 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz rakouských průmyslových muzeí; obsahovala 500 děl od 38 soukromých vlastníků; 894 návštěvníků"

VÝROČNÍ VÝSTAVKA PRACÍ Z MUZEJNÍCH KURZŮ

15. 7. 1906 - 16. 7. 1906 | "- pořádá MPM; práce z muzejního kurzu malířského a cizelérského; 1.038 návštěvníků"

REPRODUKCE REMBRANDTOVÝCH OBRAZŮ

6. 10. 1906 - 14. 10. 1906 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz rakouských průmyslových muzeí; v muzejní čítárně; 1.386 návštěvníků"

CHORVATSKÉ LIDOVÉ UMĚNÍ

24. 2. 1906 - 25. 2. 1906 | "- pořádá MPM; vystaveny výšivky od 17. století, kroje a jiné lidové výrobky; výstava byla prodejní (zakoupena sbírka pro muzeum); 430 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL Z RAKOUSKA VYSTAVENÝCH V ST. LOUIS V USA

14. 1. 1906 - 28. 1. 1906 | "- pořádá MPM; putovní výstava c. k. ministerstva vyučování; výstava z prací uměleckoprůmyslových a odborných škol rakouských, vystavených v roce 1904 na světové výstavě v Saint Louis; vystaveny knižní vazby, kovové práce, keramika, sklo a email, práce ze dřeva; 1.172 návštěvníků"

1905

VÝSTAVKA DROBNÉHO UMĚNÍ A UMĚL. PRŮMYSLU

18. 12. 1905 - 31. 12. 1905 | "- pořádá MPM; vystaveno: drobné umění (H. Böttinger, J. Holub, J. Honsa, F. Kaván, J. Král, K. Langer, R. Lauda, Joža Novák, J. Petr, O. Španiel), umělecký průmysl F. Anýž, c. k. odb. škola keramická z Bechyně, Výrobní družstvo keramické z Bechyně, c. k. odb. škola pro uměl. zámečnictví Hradec Králové, Josef Kratina, J. Lankaš, K. Lindauer, Joža Novák, V. Pecina, J. Pitor, R. Schlattauer, c. k. odb. škola zlatnická z Turnova, Ústřední tržnice žambereckých krajek v Hradci Králové, F. Zitte; 1.854 návštěvníků"

VÝSTAVA PŘÍRŮSTKŮ MUZEA

4. 11. 1905 - 6. 11. 1905 | "- pořádá MPM; v čítárně průmyslového muzea; přírůstky za léta 1902 - 1905; 958 návštěvníků"

VÝSTAVKA GRAFICKÝCH PRACÍ

11. 5. 1905 - 16. 5. 1905 | "- pořádá MPM; vystaveny grafické práce od starých dřevořezeb po současnost, přehled reprodukčního umění; 501 návštěvníků"

VÝSTAVA PŘEDSÁDKOVÝCH A OBALOVÝCH PAPÍRŮ KNIŽNÍCH A VZORNÝCH PRACÍ Z KNIHAŘSKÝCH KURZŮ. MODERNÍ KNIŽNÍ OBÁLKY

1. 1. 1905 - 31. 12. 1905 | "- pořádá MPM; spolupráce: Technologické muzeum v Praze; výstava trvala 11 dní; pořádána přednáška; 1.090 návštěvníků"

 

1904

VÝSTAVA PRACÍ Z KURZU PRO PALIČKOVÁNÍ KRAJEK

4. 9. 1904 - 31. 12. 1904 | "- pořádá MPM; v měšťanské škole v Žamberku; 812 návštěvníků"

VÝSTAVA AKADEMICKÉHO MALÍŘE K. LANGRA

11. 9. 1904 | "- pořádá MPM; výstavka 27 obrazů; K. Langer vedl od roku 1904 malířský kurz pořádaný MPM; 316 návštěvníků"

PRODEJNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO UMĚLECKÉHO PRŮMYSLU

1. 1. 1904 - 31. 12. 1904 | "- pořádá MPM; trvala 8 dní; 867 návštěvníků"

UMĚLECKÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK ČESKÝCH UMĚLCŮ

30. 10. 1904 - 13. 11. 1904 | "- pořádána MPM; vystaveno: František Bílek, Hugo Böttinger, Zdenka Braunerová, Oldřich Homoláč, Alois Kalvoda, Franta Kaván, Quido Kocián, Karel Langer, V. Slabý, Luděk Marold, František Šimon, Otakar Španiel, J. Ullmann, R. Lauda; kromě soukromých děl prodejní výstava; 2.949 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ Z KURZU PRO PALIČKOVÁNÍ KRAJEK

25. 9. 1904 - 31. 12. 1904 | "- pořádá MPM; opakování výstavy pořádané roku 1904 v Žamberku; 583 návštěvníků"

VÝSTAVKA MODERNÍCH TKANIN ZHOTOVENÝCH DLE NÁVRHŮ MALÍŘŮ R. SCHLATTAUERA A H. ŠVAJGRA

20. 2. 1904 - 22. 2. 1904 | "- pořádá MPM; v čítárně průmyslového muzea; tkané práce z Valašska a výsledky z akce krajkářské na Žamberecku; prodejní výstava; 641 návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""K výstavce prům. musea v Hradci Králové ve dnech 21. a 22. února"", In: Osvěta lidu, r. 9, č. 15, 17. 2. 1904, s. 1-2."

VÝROČNÍ VÝSTAVA PRACÍ Z MUZEJNÍCH KURZŮ

11. 7. 1904 | "- pořádá MPM; z kurzu malířského, kreslířského, cizelérského a modelářského; 898 návštěvníků"

 

1903

UMĚLECKÝ PRŮMYSL 19. STOLETÍ

16. 12. 1903 - 6. 1. 1904 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz rakouských průmyslových muzeí; 2.353 návštěvníků"

VÝSTAVKA STARÝCH A NOVÝCH VÝŠIVEK A KRAJEK

27. 9. 1903 - 4. 10. 1903 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz rakouských průmyslových muzeí; autorka výstavy M. Klumparová; vydán katalog; 1.388 návštěvníků"

VÝSTAVA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EXPONÁTŮ MUZEA NA KRAJINSKÉ VÝSTAVĚ V HOŘICÍCH

1. 1. 1903 - 31. 12. 1903 | - pořádá MPM, na krajinské výstavě v Hořicích

VÝROČNÍ VÝSTAVA PRACÍ Z MUZEJNÍCH KURZŮ

1. 1. 1903 - 31. 12. 1903 | "- pořádá MPM; v muzejní čítárně; z kurzu malířského, kreslířského, modelářského a cizelérského; 511 návštěvníků"

REPRODUKCE UMĚLECKÝCH DĚL 19. STOLETÍ

1. 1. 1903 - 31. 12. 1903 | "- pořádá MPM; spolupráce: c. k. ministerstvo vyučování a kultu; pořádán cyklus přednášek; 2. 234 návštěvníků"

1902

VÝSTAVA PRACÍ Z MUZEJNÍCH KURZŮ
6. 7. 1902 | "- pořádá MPM; 1.102 návštěvníků"

VÝSTAVA PŘÍRŮSTKŮ MUZEA

23. 2. 1902 | "- pořádá MPM; např. ze Světové výstavy v Paříži; přírůstky z let 1900 a 1901 zakoupené na světové výstavě v Paříži a obohaceno půjčkou pařížské firmy Christofle et Comp.; v čítárně; vystavena sbírka nových nástrojů na obrábění kovů a dřeva, soudobé průmyslové předměty; 837 návštěvníků"

VÝSTAVA NÁBYTKU ZAKOUPENÉHO NA VÝSTAVĚ V PAŘÍŽI

27. 4. 1902 | "- pořádá MPM; v obchodní akademii; muzeum si nechalo dle vystavených vzorů provést různé reprodukce nábytku; dále vystaveny práce keramické, kovové"

UMĚNÍ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE

25. 12. 1902 - 6. 1. 1903 | "- pořádá MPM; první výstava pořádaná ve spolupráci se Svazem rakouských průmyslových muzeí; v slavnostní síni obchodní akademie; vystaveny pomůcky: obrazy, knihy, hry, hračky; ""výstavka uměleckých pomůcek ku výchově dítěte""; uspořádána přednáška L. Haněla ""O umělecké výchově vůbec""; návštěvnost 2. 638 osob"
Bibliograf. údaje:
"""Průmyslové museum v Hradci Králové"", In: Obnova, r. 8, č. 49, 5. 12. 1902, s. 3."

SOUBORNÁ VÝSTAVA S. V. U. MÁNES

31. 3. 1902 - 21. 4. 1902 | - pořádá MPM