Archiv výstav 1919 - 1910

1919

VÝSTAVA OBRAZŮ AKADEMICKÝCH MALÍŘŮ FRANTY CHARVÁTA A OTOKARA SEDLONĚ A MRAMOROVÝCH PLASTIK PROVEDENÝCH NA SOCHAŘSKÉM ODDĚLENÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V HOŘICÍCH

7. 12. 1919 - 10. 1. 1920 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 1 K; 612 návštěvníků"

VÝSTAVA SOUKROMÉ SBÍRKY OBRAZŮ ČESKÝCH MALÍŘŮ

18. 10. 1919 - 30. 11. 1919 | "- pořádá MPM; vystavují J. Bárta, Knüpfer, Schwaiger, Fr. Lolek, Bubeníček, Kašpar, Honsa, Harlas, Bašek, Štáfl, Ullman, Kaván, Braunerová, Švabinský, Malec, Mánes, Marold, Mařák, Aleš, Jaroš, Kejmar, Schwaiger, Martinka, Hujer, Böttinger, Navrátil, Jakší, Neumann, Kašpar, Strof, Wagner, Jansa, Věšín, Úprka, Satra, Porš, Škramlík, Piepenhagen, Bém, Špilar, Lhota, Kalvodová; všechny obrazy prodejné (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 1 K; 1.072 návštěvníků"

VÝSTAVA OBRAZŮ Z BOJIŠTĚ FRANCIE

3. 10. 1919 - 15. 10. 1919 | "- pořádá MPM; vystavují: Fr. Kupka, K. Cipra, J. Šejnoha, H. Němeček, J. Dálný a ""fotografie bojišť a Němci zpustošených uměleckých památek""; vstupné 1 K; 986 návštěvníků"

VÝSTAVA PLASTIK A DŘEVORYTŮ AKADEMICKÉHO SOCHAŘE JOŽKY KUBÍČKA

3. 9. 1919 - 30. 9. 1919 | "- pořádá MPM; vstupné 1 K; 584 návštěvníků"

VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ, SOUBORNÁ VÝSTAVA

3. 6. 1919 - 25. 6. 1919 | "- pořádá MPM; vystavuje V. Kresinger, P. F. Malý, J. Procházka, J. Rector, J. Šimůnek, K. Štika, J. Váchal, K. Vavřina, arch. V. Vavřina; 364 návštěvníků"

1918

VÝSTAVA GRAFICKÝCH PRACÍ P. KOTLÍKA A J. VOTRUBY

6. 10. 1918 - 20. 10. 1918 | "- pořádá MPM; vstupné 1 K; 374 návštěvníků"

VÝSTAVA OBRAZŮ AL. KALVODY

8. 9. 1918 - 24. 9. 1918 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 1 K; 816 návštěvníků"

1917

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA A TRH KRAJEK, SLOVÁCKÉ VÝŠIVKY

17. 12. 1917 - 31. 12. 1917 | "- pořádá MPM; v čítárně muzea; vystauje V. Beneš, J. Blažíček, O. Bubeníček, K. Fiala, F. Horký, F. Jakub, C. Jelínek, K. Langer, F. Naske, O. Nejedlý, J. Ulmann, J. Vabřina aj.; všechny předměty prodejné; vstupné 20 hal. (ve prospěch chudých krajkářek); 812 návštěvníků"

VÝSTAVA OBRAZŮ A SKEL AKADEMICKÉHO MALÍŘE JULIA JELÍNKA

20. 11. 1917 - 8. 12. 1917 | "- pořádá MPM; akvarely, perokresby, olejomalby, sklo; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 20 hal.; 472 návštěvníků"

VELKÁ VÝSTAVA HUB JEDLÝCH I JEDOVATÝCH

7. 10. 1917 | "- pořádá MPM, spolupráce: prof. Dr. F. Smotlachou; uspořádána i přednáška; vstup 20 hal."

VÝSTAVA VLASTNÍCH SBÍREK PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH SPOJENÁ S VÝSTAVOU ODLITKŮ REKVÍROVANÝCH ZVONŮ

7. 10. 1917 - 4. 11. 1917 | "- pořádá MPM; vstupné 30 hal.; 214 návštěvníků (kromě hromadných návštěv)"
Bibliograf. údaje:
"""Výstava odlitků zvonů v museu v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, roč. 8, č. 42, 19. 10. 1917, s. 2-3"

UMĚLECKÝ PRŮMYSL SOUČASNOSTI

12. 8. 1917 - 19. 8. 1917 | "- pořádá MPM; vystaveny obrazy, dřevořezby a keramika; 728 návštěvníků"

OBRAZY ČESKÝCH UMĚLCŮ

25. 4. 1917 - 7. 5. 1917 | "- pořádá MPM; 960 návštěvníků"

VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉHO DRUŽSTVA PRO SVÉRÁZ KROJOVÝ A BYTOVÝ

12. 5. 1917 - 21. 5. 1917 | "- pořádá MPM; výstava lidového umění, výšivek, krajek a výrobků uměleckého průmyslu; vstup 30 hal.; 488 návštěvníků"

1916

TEXTIL VE SBÍRKÁCH MUZEA
5. 11. 1916 - 30. 11. 1916 | "- pořádá MPM; vystaveno přes 1.500 sbírkových předmětů (výšivek, krojů, krajek atd.); 1.686 návštěvníků"

RUČNÍ PRÁCE VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŽENSKÁ POVOLÁNÍ HOSPODÁŘSKÁ A DÍVÍHO LYCEA V HRADECI KRÁLOVÉ

2. 7. 1916 - 4. 7. 1916 | "- pořádá MPM; 437 návštěvníků"

LIDOVÉ UMĚNÍ MORAVY A SLOVENSKA

20. 4. 1916 - 27. 4. 1916 | "- pořádá MPM; předměty ze sbírek Ž. Huskové a K. Fuchslové z Uherského Hradiště; 2.457 platících návštěvníků"

E. MIKANOVÁ A JEJÍ MALÍŘSKÁ ŠKOLA

4. 6. 1916 - 14. 6. 1916 | "- pořádá MPM; výtěžek ze vstupného věnován do fondu pro válečné vdovy a sirotky; 861 návštěvníků"
Osobnosti:
E. Mikanová

1915

GRAFICKÉ A KNIHAŘSKÉ PRÁCE

8. 12. 1915 - 31. 12. 1915 | "- pořádá MPM; práce pražského Technologického průmyslového muzea; 518 návštěvníků"

VÝSTAVA ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ

10. 10. 1915 - 30. 11. 1915 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vystavuje: obrazy a grafika: H. Böttinger, R. Kremlička, R. Lauda, V. Špála, H. Šrámková, L. Kuba, O. Koníček, J. Ullmann, B. Dvořák, S. Feikel, A. Boudová, A. Weisner, C. Freitag, T. F. Šimon, J. Kubín, J. Hlavín, A. Petříček, J. Hrstka, V. Schwarz, V. Hoffmann, J. Bubeníček, B. Nevolová, C. Jelínek, K. Langer, J. Bárta, Ot. Nejedlý, J. Trampota, J. Vlček, A. Kohout, A. Majer, V. Beneš, V. Rada, R. Vejrych, K. Vik, F. Prokop, B. Wachsmann, B. Peroutka, A. Hofbauer, H. Wiesnerova, L. Richter, J. Honsa, R. Adámek, J. Stretti-Zamponi, V. H. Myslivečková, Z. Kratochvíl, M.Kvěchová, O. Vaňáč, H. Emingerová; plastika: O. Španiel, L. Beneš, B. Kafka, St. Sucharda; prodejní výstava; 1.112 návštěvníků"

1914

NÁVRHY MALEB POKOJOVÝCH Z OBDOBÍ CCA 1800 - 1860
26. 4. 1914 - 10. 5. 1914 | "- pořádá MPM; spolupráce: Umělecko-průmyslové muzeum Obchodní a živnostenské komory v Praze; pořádána přednáška; vstup volný; 503 návštěvníků"

II.VÝSTAVA UMĚLECKÉ REKLAMY OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ

21. 2. 1914 - 9. 3. 1914 | "- pořádá MPM; ve výstavním sále muzea; expozice německého Muzea pro umění v obchodu a průmyslu města Hagenu ve Vestfálsku a vzorné ukázky českých grafických závodů; vstup volný; 578 návštěvníků"

POSMRTNÁ VÝSTAVA VÁCLAVA JANSY

15. 3. 1914 - 5. 4. 1914 | "- pořádá MPM; výstavní sál muzea; prodejní výstava; vstupné 40 haléřů; 1.416 návštěvníků"

1913

LAPIDÁRIUM (EXPOZICE)
1. 1. 1913 - 31. 12. 1913 | "- autor Ludvík Domečka, od roku 1913 bylo lapidárium zpřístupněno; další úpravy, včetně instalace sádrových odlitků, byly provedeny v letech 1925 - 1926"
Bibliograf. údaje:
"""Sbírka památek kamenných a j. v podzemí musea v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 18, č. 17, 26. 2. 1927, s.1-2."

VÝSTAVA OBRAZŮ ANT. HUDEČKA A PLASTIK JOS. MAŘATKY

23. 10. 1913 - 15. 12. 1913 | "- pořádá MPM; výstavní sál muzea; vstupné 50 haléřů; 1.920 návštěvníků,"

VÝSTAVA DĚL MISTRŮ M. BERÁNKA A F. FABIÁNKA - OBRAZY A PLASTIKY

7. 9. 1913 - 23. 9. 1913 | "- pořádá MPM; obrazy a plastiky; prodejní výstava"

1911

KNIŽNÍ VAZBY Z MUZEJNÍHO KURZU
29. 7. 1911 - 10. 8. 1911 | - pořádá MPM

VÝSTAVA ZAHRADNÍCH MĚST A EXPOZICE STAVEBNÍHO VÝVOJE HRADCE KRÁLOVÉ

29. 10. 1911 - 5. 11. 1911 | "- pořádá MPM; v aule obchodní akademie; vystaveny návrhy zahradních měst v Anglii, Německu a Holandsku; 422 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ KRESLÍŘSKÉHO A MALÍŘSKÉHO KURZU, RUČNÍ PRÁCE PANÍ ELLY MIKANOVÉ-URBANOVÉ, VÝSTAVA VÝKRESŮ, RUČNÍCH PRACÍ A UMĚLECKÝCH REPRODUKCÍ ŽÁKYŇ KURZŮ

29. 6. 1911 - 2. 7. 1911 | "- pořádá MPM; v muzejní čítárně; volný vstup"

KOŽELUŽSKÉ VÝROBKY

1. 1. 1911 - 31. 12. 1911 | "- pořádá MPM; vystavena odborná literatura koželužského průmyslu, koželužské výrobky a pomůcky"

VÝSTAVKA PŘEDMĚTŮ ČESKÉHO UMĚLECKÉHO MODERNÍHO PRŮMYSLU

9. 4. 1911 - 18. 4. 1911 | "- pořádá MPM; ve foyer Klicperova divadla; vystaveny díla ""ARTĚLu"", keramika ""Graniton"", firma Rydl a Thon, keramické družstvo v Bechyni atd."

VÝSTAVA PLASTIK FRANTIŠKA FABIÁNKA

2. 2. 1911 - 11. 2. 1911 | "- pořádá MPM; foyer Klicperova divadla; část prodejní; 558 návštěvníků"

VÝSTAVA OBRAZŮ RICHARDA LAUDY A PLASTIK BOHUŠE LAUDY

3. 3. 1911 - 19. 3. 1911 | "- pořádá MPM; v čítárně; vstup volný; 1.025 návštěvníků"

SLOVENSKÉ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ PŘEDMĚTY VÝROBNÍHO DRUŽSTVA V UHERSKÉ SKALICI

29. 1. 1911 - 30. 1. 1911 | "- pořádá MPM; téměř 2.000 návštěvníků"

1910

VÝSTAVA JANA DĚDINY
25. 9. 1910 - 16. 10. 1910 | 

LIDOVÉ HRAČKY ČESKÉ, RUSKÉ A SLOVÁCKÉ

14. 12. 1910 | "- pořádá MPM; vystaveny hračky lidové a hračky podle návrhů E. Mikanové, M. Podhajské, J. Kysely, F. Barviga, E. Brunnera; pořádána přednáška"

MODLITEBNÍ KNIHA MAXMILIÁNA I.

13. 11. 1910 - 20. 11. 1910 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz rakouských průmyslových muzeí; putovní výstava; v muzejní čítárně; v novém vzorném vydání; 457 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ KURZU MALÍŘSKÉHO, KRESLÍŘSKÉHO A KNIHAŘSKÉHO, PRÁCE E. MIKANOVÉ - URBANOVÉ

9. 7. 1910 - 11. 7. 1910 | "- pořádá MPM; vystaveny zejména výšivky a krajky, kresby, knižní vazby; 506 návštěvníků"

"UMĚLECKÁ KERAMIKA ""GRANITON"""

1. 1. 1910 - 31. 12. 1910 | "- pořádá MPM; ve velké výkladní skříni bývalé tržnice na Malém náměstí, výstavka trvala 2 měsíce"

VÝSTAVA OBRAZŮ MILOŠE JIRÁNKA

22. 6. 1910 - 3. 7. 1910 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystaveny oleje, pastely, akvarely a grafika; prodejní výstava (vydán katalog); 947 návštěvníků"

POHŘEBIŠTĚ A SÍDLIŠTĚ V TŘEBEŠOVĚ

10. 1. 1910 - 28. 2. 1910 | "- pořádá historické muzeum; nálezy"

VÝSTAVA JOSEFA ŠÍMY

27. 3. 1910 - 28. 3. 1910 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystaveny akvarely krajiny Hradecka a Jaroměřska; prodejní výstava; 242 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ Z KURZŮ SEVEROČESKÉHO PRŮMYSLOVÉHO MUZEA

1. 5. 1910 - 8. 5. 1910 | "- pořádá MPM; z kurzů pro kreslení a malování; 1.204 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ Z KURZU CIZELÉRSKÉHO A TRUHLÁŘSKÉHO

28. 6. 1910 - 29. 6. 1910 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystaveny různé dekorační předměty, jemné kování a šperky"

PRÁCE Z MUZEJNÍCH KURZŮ

6. 2. 1910 - 31. 12. 1910 | "- pořádá MPM; z kurzu pro malíře pokojů; 520 návštěvníků"