Archiv výstav 1929 - 1920

1929

VÝSTAVA NOVÉHO SKLA SOŠ PRO PRŮMYSL SKLÁŘSKÝ V ŽELEZNÉM BRODĚ

2. 6. 1929 - 16. 6. 1929 | "- pořádá MPM; spolupráce: Sklářský ústav v Hradci Králové; vstup 3 Kč"
Osobnosti:
JUDr. F. Ulrich

VÝSTAVA KRÁSNÉ JIZBY DRUŽSTEVNÍ PRÁCE

15. 12. 1929 - 12. 1. 1930 | "- pořádá MPM; spolupráce: místní skupina Družstevní práce; vystavuje: Jan Trampota, Vojtěch Sedláček, Josef Škoda, Josef Sudek; vystaveny tři interiéry, obrazy, plastiky, hračky, keramika a knihy vydané Družstevní prací; 1.618 návštěvníků"
Osobnosti:
Jan Trampota

VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB EMANUELA SALOMONA FRIEDBERG-MÍROHORSKÉHO (1829 - 1908)

24. 11. 1929 - 29. 12. 1929 | "- pořádá MPM; v čítárně; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup volný"
- katalog z chrudimské výstavy

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ B. S. URBANA A PLASTIK A. S. URBANOVÉ

15. 9. 1929 - 6. 10. 1929 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katagu)"

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÝ TEXTIL

12. 10. 1929 - 28. 10. 1929 | "- spolupráce: Svaz československého díla v Praze; výtvarný návrh výstavy L. Sutnar; u příležitosti 1. sjezdu Svazu čsl. díla v Hradci Králové; vstupné 3 Kč; účastnilo se na 20 firem"

RADIOVÝSTAVA (PŘÍSTROJE A POMŮCKY)

1. 11. 1929 - 11. 11. 1929 | "- pořádá MPM; přes 1.000 návštěvníků"

VÝSTAVA PRACÍ PROF. JAROSLAVA HOREJCE A PROF. BOHUMILA LIZNERA

17. 11. 1929 - 8. 12. 1929 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 4 Kč; 739 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ Z POLABÍ V. RADIMSKÉHO

29. 6. 1929 - 21. 7. 1929 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 592 návštěvníků"
Osobnosti:
Radimský, Batěk, Tichý

"VÝSTAVA PAMÁTEK SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ""KLICPERA"""

12. 5. 1929 - 26. 5. 1929 | "- pořádá MPM; u příležitosti 60. výročí založení spolku; cca 700 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ HLAVNĚ KRAJIN ITÁLIE A SICÍLIE PROFESORA FR. ŠINDELÁŘE

14. 4. 1929 - 5. 5. 1929 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 3 Kč; 675 návštěvníků"

XXVI. SOUBORNÁ VÝSTAVA PRACÍ SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ SEVEROČESKÝCH

17. 3. 1929 - 7. 4. 1929 | "- pořádá MPM; vystavuje: Z. Dvořák, Z. Eichler, J. Fučík, F. Hromádko, F. Charvát, A. Kalous, V. Kautský, J. Lenhart, S. Matějček, C. Nestoupil, F. Soukup, J. Vlček, J. Vávra, B. Zvěřina, K. Beneš, J. Rejchl, J. Škoda; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 632 návštěvníků"

PROPAGAČNÍ LETÁKY A PLAKÁTY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE EVROPSKÝCH, ASIJSKÝCH A AMERICKÝCH STÁTŮ

20. 1. 1929 - 3. 2. 1929 | "- pořádá MPM; spolupráce: okresní péče o mládež a Lidový ústav sociální zdravotní péče v Hradci Králové; 400 návštěvníků"
- seznam vystavených plakátů a jejich hesel

 

1928

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB MALÍŘE LEGIONÁŘE JINDRY VLČKA

2. 12. 1928 - 6. 1. 1929 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 4 Kč; cca 1.600 návštěvníků"
Osobnosti:
- starosta dr. Fr. Ulrich

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB RUDOLFA KREMLIČKY

21. 10. 1928 - 18. 11. 1928 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 800 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ FRANT. CHARVÁTA (MOTIVY Z PODKRONOŠÍ, PRAHY, JUGOSLAVIE AJ.)

16. 9. 1928 - 7. 10. 1928 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 700 návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Výstava obrazů v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 19, č. 72, 22. 9. 1928, s. 1."

ING. VÁCLAV L. ANDERLE - LOVECKÉ A JINÉ OBRAZY

15. 7. 1928 - 6. 8. 1928 | "- pořádá MPM; u příležitosti lesnického sjezdu v Hradci Králové; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); 600 návštěvníků"

ČESKÉ LEPTANÉ SKLO

3. 6. 1928 - 18. 6. 1928 | "- pořádá MPM; spolupráce: Sklářský ústav v Hradci Králové; vystavovalo 22 sklářských firem; vstup 3 Kč; 3.996 návštěvníků"
Osobnosti:
ministr ing. L. Novák, prezident zemské školní rady Dr. Politzer, architekt A. Metelák, generál Hasal, továrník Pecina

VÝSTAVA GRAFIK, KRESEB A OBRAZŮ T. F. ŠIMONA

1. 4. 1928 - 23. 4. 1928 | "- pořádá MPM; spolupráce: SČUG Hollar; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 K; 1.200 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB Z VYSOKÝCH TATER A J. MÍST O. ŠTÁFLA

29. 4. 1928 - 17. 5. 1928 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč"

POSMRTNÁ VÝSTAVA SOCHAŘSKÉHO DÍLA OTTY GUTFREUNDA

22. 1. 1928 - 5. 2. 1928 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 3 Kč; přes 800 návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Výstava prací prof. O. Gutfreunda"", In: Kraj Královéhradecký, r. 18, č. 74, 22. 10. 1927, s. 2."

SOUBORÁ VÝSTAVA KARIKATURNÍCH KRESEB ZD. KRATOCHVÍLA

19. 2. 1928 - 11. 3. 1928 | "- pořádá MPM; spolupráce: odbor Masarykovy ligy v Hradci Králové; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup cca 3 Kč; 700 návštěvníků"

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY NA STÁTNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU V HRADCI KRÁLOVÉ

8. 2. 1928 - 15. 2. 1928 | "- pořádá MPM; návrhy od 30 autorů"

 

1927

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JANA TRAMPOTY Z ORLICKÝCH HOR

19. 6. 1927 - 10. 7. 1927 | "- ta samá výstava pravděpodobně uspořádána i 3.-11. 9. 1927; pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 3 Kč"
Osobnosti:
Jan Trampota, F. Tichý, J. Tichý

21 LOKOMOTIV DR. DESIDERIA

1. 1. 1927 - 31. 12. 1927 | 
Bibliograf. údaje:
"""Jedenadvacet lokomotiv v hradeckém museu"", In: Kraj Královéhradecký, roč. 18, č. 74, 22. 10. 1927, s. 5"

VÝSTAVA VÝCHODOČESKÉHO RADIO-KLUBU V HRADCI KRÁLOVÉ

8. 1. 1927 - 16. 1. 1927 | 
Bibliograf. údaje:
"""Výstava východočeksého radioklubu v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 17, č. 63-64, 21. 8. 1926, s. 7."

VÝSTAVA PRACÍ ZEMSKÉ ŠKOLY GOBELÍNOVÉ A KOBERCOVÉ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

11. 12. 1927 - 27. 12. 1927 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); k příležitosti výstavy v kinu Sokol promítán film o výrobě gobelínů"

XIX. VÝSTAVA VÝTVARNÉHO ODBORU UMĚLECKÉ BESEDY SLOVENSKÉ V BRATISLAVĚ

20. 11. 1927 - 4. 12. 1927 | "- pořádá MPM; vystavuje: J. Augusta, M. Benka, A. Holub, A. Hosenedlová, J. Jareš, J. Korezska, V. Krupec, J. Ladvenica, G. Mallý, J. Mandel, A. Petříček, L. Rambouská, M. Schurmann, K. Srp, J. Tomec, J. Tuma, J. Votruba, F. Duša, M. Galanda, A. Petříček, J. PokA. Balán, J. Grossmann, F. Faulhammer, D. Jurkovič, M. Josef, J. Nowotný, A. Szalatnai, V. Šebor, K. Šilinger, průmyslový závod ""Detva""; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 3 Kč; 647 návštěvníků"

TŘETÍ VÝSTAVA FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ

20. 11. 1927 - 27. 11. 1927 | "- pořádá MPM; vystavuje: V. Audrlický, B. Blahoslav, J. Fogl, J. Brix, K. Dolanský, M. Duchoň, R. Forst, R. Helvich, A. Hiršl, K. Chráska, ing. F. Kepka, A. Kohoutek, ing. J. Krupka, A. Malcová, V. Mánek, ing. S. Markovič, A. Mráz, PhDr. Č. Mrázek, ing. R. Neumann, Č. Slavík, J. Šejvl, Z. Šindelář, A. Ungerman, F. Vachek, ing. J. Vostřel; 647 návštěvníků"

ANT. WALDHAUSER (1835 - 1913) A STAROMISTROVSKÁ GRAFIKA DOMÁCÍ I CIZÍ

18. 9. 1927 - 9. 10. 1927 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 3 Kč; 760 návštěníků"

RICHARD LAUDA - OBRAZY, KRESBY, GRAFIKY Z JIŽNÍCH ČECH

16. 10. 1927 - 6. 11. 1927 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; 890 návštěvníků"
"- Laudův vlastnorční soupis prací a cen; seznam prodaných prací"
Bibliograf. údaje:
"""Výstava obrazů, kreseb a leptů akad. malíře R. Laudy"", In: Kraj Královéhradecký, r. 18, č. 74, 22. 10. 1927, s. 2."

10 LET PĚŠÍHO 4 PLUKU PROKOPA VELIKÉHO

29. 5. 1927 - 11. 9. 1927 | "- pořádá MPM; výstava památek při oslavách 10. výročí založení pěšího pluku 4 ""Prokopa Velikého"" a sjezdu příslušníků býv. 4 čs. střel. pluku ""Prokopa Velikého"" a býv. pluku č. 18"

JAN LAUSCHMAN, FOTOGRAFIE 1922 - 1927

1. 5. 1927 - 8. 5. 1927 | "- pořádá MPM; 580 návštěvníků"

DÁNSKÁ ARCHITEKTURA

26. 5. 1927 - 2. 6. 1927 | "- pořádá MPM; spolupráce: čs.- dánská společnost v Praze; v čítárně; vystaven soubor reprodukcí prací dánských architektů: S. C. Larsena, prof. J. Bentensena, K. Fiskera, prof. K. Gotloba, G. N. Brandta, prof. E. Thomsena, K. Kinta a jejich žáků; vstup 1 Kč"
Osobnosti:
C. E. Hansen (spisovatel z Kodaně)

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK AKAD. MALÍŘE JAR. VOTRUBY A PLASTIK AKAD. SOCHAŘE AL. BUČÁNKA

13. 2. 1927 - 7. 3. 1927 | "- pořádáno MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 3 Kč; 927 návštěvníků"
Osobnosti:
J. Votruba, A. Bučánek

LUDVÍK KUBA - OBRAZY, AKVARELY A KRESBY Z JUGOSLAVIE, LUŽICE A Z ČECH

3. 4. 1927 - 29. 4. 1927 | "- pořádá MPM; spolupráce: Odbor československo-jihoslovanské ligy v Hradci Králové; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); pořádány přednášky; vstupné 3 Kč; 1.230 návštěvníků,"
Osobnosti:
Ludvík Kuba
Bibliograf. údaje:
Osvěta lidu č. 27/1927, str. 5

 

1926

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ AD. ZAHELA

13. 6. 1926 - 18. 7. 1926 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 700 návštěvníků"

KOČOVNÁ VÝSTAVA ELEKTROTECHNICKÉHO SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO

22. 5. 1926 - 25. 5. 1926 | 

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ SEVEROČESKÝCH

12. 12. 1926 - 9. 1. 1927 | "- pořádá MPM; vystavují: K. Beneš, A. Doležal, J. Fučík, J. Honsa, F. Charvát, A. Kalous, J. Linhart, B. Lonka, J. Mařík, B. Mudroch, K. Novák, J. Riedl, A. Ságner, F. Soukup, S. Svoboda, L. Šimák, B. S. Urban, J. Vlček, L. Kubíček, J. Škoda, A. S. Urbanová, O. Liska, ing. arch. J. Rejchl, ing. V. Rejchl, prof. J. Stejskal; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 900 návštěvníků"
- dopis členům SVU severočeských
Osobnosti:
- starosta dr. Fr. Ulrich, Vlček, Riedl, Kubíček, ? Ságner

S. V. U. HOLLAR - ČLENSKÁ VÝSTAVA GRAFIKŮ

24. 10. 1926 - 14. 11. 1926 | "- pořádá MPM; vystavuje: A. J. Alex, Fr. Bílek, P. Dilinger, Fr. Kobliha, R. Lauda, A. Majer, A. Naumann, J. Rambousek, V. Silovský, V. Stretti, J. Stretti - Zamponi, T. F. Šimon, K. Tondl, K. Vik, J. C. Vondrouš; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 620 návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
Osvěta lidu č. 76/1926, str. 3

LETECKÁ VÝSTAVA

19. 9. 1926 - 3. 10. 1926 | "- pořádá MPM; spolupráce: pobočka Masarykovy letecké ligy; ve všech prostorách a na prostranství před muzeem ve čtyřech hangárech; velká návštěvnost"
Osobnosti:
- ministr veřejných prací Dr. ing. V. Roubík

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB H. BOETTINGERA

25. 4. 1926 - 7. 5. 1926 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; přes 1.000 návštěvníků"
Osobnosti:
F. Tichý

DRUHÁ VÝSTAVA ČESKÉHO KLUBU FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ

28. 3. 1926 - 11. 4. 1926 | "- pořádá MPM; účastní se 114 vystavovatelů z ČSR"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ V. RADIMSKÉHO

7. 3. 1926 - 21. 3. 1926 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 500 návštěvníků"

VÝSTAVA OBRAZŮ ZIMNÍ KRAJINY

30. 1. 1926 - 28. 2. 1926 | "- pořádá MPM; spolupráce: Český Ski klub; vystavuje: J. Antoš, O. Blažíček, O. Bubeníček, A. Doležal, C. Freitag, J. Grus, R. Havelka, F. Holana, F. Horký, F. K. Hron, A. Hudeček, A. Kalvoda, O. Koníček, F. Kaván, K. Langr, F. Líbal, B. Lizner, A. Mervart, J. Písecký, J. Rérych, O. Sedloň, J. Trampota, J. Ullman, J. Votruba, E. Hlavica, L. Kubíček; prodejní výstava; vstup 3 Kč; 2.227 návštěvníků"

 

1925

VÝSTAVKA ÚSTAVU PRO STAVBU MĚST PŘI MASARYKOVĚ AKADEMII PRÁCE V PRAZE

10. 11. 1925 - 15. 11. 1925 | "- v čítárně muzea; vydán katalog; vstup volný"

VÝSTAVA PRŮMYSLOVÉ PROPAGANDY

4. 10. 1925 - 18. 10. 1925 | "- pořádá MPM; spolupráce: Ústav k podpoře průmyslu obchodní a živnostenské komory v Praze; vstup 1 Kč"

VÝSTAVA S.V.U. MÁNES

13. 12. 1925 - 10. 1. 1926 | "- pořádá MPM; vystavuje V. Beneš, B. Dvořák, E. Filla, J. Grus, J. Hubáček, F. Janoušek, O. Koníček, R. Lauda, F. Muzika, O. Nejedlý, R. Kremlička, A. Procházka, J. Rambousek, J, Slavíček, J. Gočár, P. Janák, l. Machoň, O.Novotný, V. Stretti, B. Jelínková, V. Špála, S. Tonderová-Zátková, J. Trampota, A. Zeyer, B. Benda, K. Dvořák, O. Gutfreund, J. Horejc, B. Kafka, J. Lauda, K. Pokorný, O. Španiel, O. Švec; prodejní výstava"
Osobnosti:
- starosta dr. Fr. Ulrich

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFICKÝCH PRACÍ AKADEMICKÝCH MALÍŘŮ ALOISE MORAVCE, JANA PAŠKA A BOHUMILA ULLRYCHA

25. 10. 1925 - 8. 11. 1925 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 3 Kč"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB ADOLFA DOLEŽALA

15. 11. 1925 - 6. 12. 1925 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 3 Kč"
- vlastní životopis

VÝSTAVA UČEBNÍCH POMŮCEK PRO ŠKOLY

12. 4. 1925 - 26. 4. 1925 | "- pořádá MPM; spolupráce: Župní pedagogické muzeum v Hradci Králové"

ZDRAVOTNICKÁ VÝSTAVA

31. 5. 1925 - 12. 6. 1925 | "- pořádá MPM; spolupráce: Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy; ve všech prostorách a na prostranství kolem budovy"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A STUDIÍ ZVÍŘAT F. X. PROCHÁZKY

13. 9. 1925 - 28. 9. 1925 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 3 Kč; 1.400 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA JEDNOTY UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH Z PRAHY

15. 3. 1925 - 5. 4. 1925 | "- pořádá MPM; vystavují: J. Šejnost, J. Obrovský, V. Hlava, F. Jakub, J. Procházka, J. Loukota, F. Líbal, J. Pašek, J. Novák, F. Holan, F. Jelínek, R. Puchold, A. Frolka, O. Cihelka, K. Suchlík, J. T. Blažek, C. Jelínek, F. Hofman, J. Bubeníček, J. Svoboda, Č. Choděra, F. Vavřina, F. X. Diblík, A. Boudová, J. Fiala, O. Homoláč, E. Schovánek, Z. S. Špringerová, F. Naske, V. Hlava, V. Röhling, B. Jaroněk; prodejní výstava"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ AKAD. MALÍŘE ST. FEIKLA A PLASTIK AKAD. SOCHAŘE J. PAŠI

18. 1. 1925 - 8. 2. 1925 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 1.200 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ OLDŘICHA KONÍČKA A PLASTIK BŘETISLAVA BENDY

15. 2. 1925 - 8. 3. 1925 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedené ceny); vstupné 3 Kč"
- soupis příjmů a výdajů

 

1924

SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ A UMĚLECKÝ PRŮMYSL

8. 12. 1924 - 7. 1. 1925 | "- pořádá MPM; vystavuje Výtvarný odbor S.U.B.v Bratislavě, S.U.P. v Bratislavě, ""Detva"" (ústav pro lidové umění v Bratislavě), dále vystavují: J. Alexy, J. Augusta, M. Galanda, J. Jareš, G. Mallý, A. Petříček, Š. Polkoráb, L. Rambouská, J. Votruba, I. Žabota, A. Balán, J. Grossmann, J. Chorvát, J. Jareš, A. Pinkas, V. Šebor, K. Šilinger, B. Weinwurm, Č. Vořech; prodejní výstava; přes 3.000 platících návštěvníků"
Osobnosti:
- ministr školství a národní osvěty Dr. Milan Hodža

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO ODBORU UMĚLECKÉ BESEDY V PRAZE

16. 11. 1924 - 5. 12. 1924 | "- pořádá MPM; vystavuje: E. Frynta, M. Holý, M. Kopřiva, P. Kotík, A. Moravec, G. Musatov, V. Rabas, V. Rada, V. Sedláček, L. Sutnar, B. Ulrych, V. Živec, L. Málková-Ondrušová, B. Mudroch; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč"

VÝSTAVA ČESKOLUŽICKÉHO SPOLKU AD. ČERNÝ V PRAZE

29. 6. 1924 - 28. 7. 1924 | "- pořádá MPM; k 60. narozeninám Ad. Černého (J. Rokyty); v čítárně"

VÝSTAVA SOCIÁLNÍ PÉČE, PRÁCE DĚTÍ Z HRADECKA, ORLICKÝCH HOR, VALAŠSKA

5. 10. 1924 - 28. 10. 1924 | - pořádá MPM

DR. DESIDERIUS (H. BOETINGER): VESELÉ KRESBY

1. 6. 1924 - 22. 6. 1924 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu)"

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA PRACÍ STÁTNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

29. 6. 1924 - 28. 7. 1924 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; přes 1.200 návštěvnků"

TECHNICKÁ PRÁCE V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH

7. 6. 1924 - 15. 6. 1924 | "- pořádá MPM; k IV. sjezdu SIA"

AUG. MERVART - SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ Z HRADCE KRÁLOVÉ, CHRUDIMI, HANÉ A VALAŠSKA

1. 5. 1924 - 25. 5. 1924 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 2,50 Kč; přes 2.000 návštěvníků"

"MAX ŠVABINSKÝ; SOUBOR GRAFICKÝCH PRACÍ"

23. 3. 1924 - 23. 4. 1924 | "- pořádá MPM; zápůjčky děl od soukromníků; částečně prodejní výstava; přes 3.000 návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Soubor prací Maxe Švabinského v královéhradeckém museu"", In: Osvěta lidu, r. 27, č. 22, 29. 3. 1924, s. 3."

FRANTIŠEK HORKÝ - GRAFIKA A OBRAZY Z ORLICKÝCH HOR A ŠTRAMBERKA

3. 2. 1924 - 31. 12. 1924 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); přes 1.200 návštěvníků"

100 LET OD NAROZENÍ BEDŘICHA SMETANY

2. 3. 1924 - 15. 3. 1924 | - pořádá MPM

 

1923

EXPOZICE PRAVĚKU

1. 1. 1923 - 31. 12. 1946 | II.patro, 2.sál (zadní), (autor expozice: Ludvík Domečka)
Osobnosti:
doc. dr. J. Filip, dr. J. Němec (přednosta MNV), prof. L. Staněk, Morávek (ministerský rada), dr. Tuček (NM Praha), doc. dr. J. Böhm (ředitel St. Archeologického ústavu)

BRNĚNŠTÍ VÝTVARNÍCI

11. 11. 1923 - 2. 12. 1923 | "- pořádá MPM; vystavují akademičtí malíři J. Antoš, L. Dvořáček, F. Koudelka, S. de Pian, sochař R. Březa, architekt B. Fuchs; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 2 Kč; 698 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA PLASTIK EM. KODETA A OBRAZŮ FR. LÍBALA

14. 10. 1923 - 4. 11. 1923 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; vstupné 3 Kč; přes 1.200 návštěvníků"
Osobnosti:
E. Kodet, F. Líbal

MÓDNÍ VÝSTAVA

31. 8. 1923 - 10. 9. 1923 | "- pořádá MPM; místní módní, krejčovské, obuvnické a kloboučnické závody a firmy"

KOMORNÍ VÝSTAVA UČŇOVSKÝCH PRACÍ

12. 8. 1923 - 19. 8. 1923 | "- pořádá MPM; prodejní (ceny uvedeny v katalogu), spolupráce Ústav pro zvelebování živností v HK"

GRAFICKÉ PRÁCE A. MORAVCE, V. SILOVSKÉHO A J. RAMBOUSKA

23. 9. 1923 - 7. 10. 1923 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; vstup 2 Kč; 800 návštěvníků"

PRÁCE SLEPCŮ

4. 6. 1923 - 18. 6. 1923 | "- pořádá MPM; 400 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ OT. SEDLONĚ

8. 7. 1923 - 29. 7. 1923 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 2 Kč; 800 návštěvníků"

VÝSTAVA NEJKRÁSNĚJŠÍCH FRANCOUZSKÝCH PLAKÁTŮ Z DOMU VERCASSANOVA OD JEAN D´YLENA V PAŘÍŽI, ZÍSKANÝCH FIRMOU JAN ZIEGLOSER

20. 5. 1923 - 10. 6. 1923 | "- pořádá MPM; vystaveny plakáty i dalších umělců ze sbírky závodu J. Zieglosera v Praze; dále soutěžní návrhy plakátů výstavy stavebních živností a průmyslu"

PLAKÁT VE SBÍRKÁCH MUZEA

25. 3. 1923 - 8. 4. 1923 | "- pořádá MPM; plakát: Hynais, Marold, Mucha, Švabinský i zahraniční (Francie, Anglie, Itálie, Německo); přes 500 návštěvníků"

STAVEBNÍ ŽIVNOSTI A PRŮMYSL

22. 4. 1923 - 6. 5. 1923 | "- pořádá MPM; ve všech prostorách muzea a na nábřeží před muzeem"
z akce obraz Ad. Doležala s pohledem na výstaviště a muzeum, věnován Fr. Ulrichovi, ten poté věnoval obraz muzeu

DÁLNÝ VÝCHOD V OBRAZECH VÁCLAVA FIALY

4. 2. 1923 - 25. 2. 1923 | "- pořádá MPM; obrazy z Japonska, ostrovů Tichého oceánu, Dálného východu aj.; prodejní výstava; 686 návštěvníků"

 

1922

SÍŇ PAMÁTEK NA VÁLKU R. 1866 A BITVU U HRADCE KRÁLOVÉ - SBÍRKA PAMÁTEK Z VÁLKY 1866 (EXPOZICE)

1. 1. 1922 - 31. 12. 1952 | - autor Ludvík Domečka,
Bibliograf. údaje:
Průvodce sbírkami městského muzea v Hradci Králové, 1946 - katalog

"J. KONŮPEK - GRAFIKA; L. KUBÍČEK - PLASTIKY; B. GABRIELOVÁ - KERAMIKA; ARTĚL , PRÁCE DĚTÍ ZE ŠKOL"

1. 1. 1922 - 31. 12. 1922 | - pořádá MPM

VÁCLAV RADIMSKÝ - POLABSKÉ NÁLADY

8. 12. 1922 - 31. 12. 1922 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 2 Kč; cca 1.000 návštěvníků"

OBRAZY Z VALAŠSKA AUGUSTA MERVARTA

3. 9. 1922 - 24. 9. 1922 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 1.300 návštěvníků"

POŠTOVNÍ ZNÁMKY

28. 10. 1922 - 2. 11. 1922 | 

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE UČŇŮ A MLADISTVÉHO DĚLNICTVA ČESKÉHO SEVEROVÝCHODU

27. 8. 1922 - 10. 9. 1922 | - pořádá MPM, spolupráce s ústředním výstavním výborem v Hořicích

OSVĚTOVÁ A MRAVNÍ VÝCHOVA VE VOJSKU

4. 6. 1922 - 6. 6. 1922 | "- pořádá MPM; spolupráce Odbočka Svazu čsl. důstojníků v HK) u příležitosti odhalení pomníku Svobody v Jiráskových sadech"

VÝSTAVA OBRAZŮ OTY BUBENÍČKA, CÍNY JELÍNKA, JOSEFA FIALY

28. 9. 1922 - 22. 10. 1922 | "- pořádá MPM; spolupráce: Družstvo pro stavbu Sokolovny; prodejní výstava (ceny v katalogu); 1.800 návštěvníků"

VÝSTAVA S.Č.U.G. HOLLAR A PLASTIK SOCHAŘE LAD. BENEŠE

15. 6. 1922 - 9. 7. 1922 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; vstup 2 Kč; 600 návštěvníků"

"KOBERCE A UMĚLECKÝ PRŮMYSL ""SUP"", ÁLE VYSTAVENY PRÁCE MIL. DOKOUPILOVÉ A OBRAZY ADOLFA DOLEŽALA (KUKLENY)"

14. 5. 1922 - 31. 5. 1922 | "- pořádá MPM; dále vystaveny práce Mil. Dokoupilové a obrazy Adolfa Doležala (Kukleny)"

PRÁCE KUCHAŘSKÉ A ČÍŠNICKÉ ŠKOLY

15. 4. 1922 - 18. 4. 1922 | "- pořádá MPM; 4.500 návštěvníků"

PODKARPATSKÁ KERAMIKA Z OKOLÍ UŽHORODU

2. 4. 1922 - 14. 4. 1922 | "- pořádá MPM; prodejní výstava"

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY NOVOSTAVBY SOKOLOVNY A STADIONU V HRADCI KRÁLOVÉ

5. 2. 1922 - 19. 2. 1922 | - pořádá MPM

JAROSLAV RÉRYCH - KRAJINY, PORTRÉTY, KRESBY

26. 2. 1922 - 26. 3. 1922 | "- pořádáno MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2 K"

VÝSTAVA ČESKÉHO SKLA

15. 1. 1922 - 22. 1. 1922 | "- pořádá MPM; spolupráce: Ústav pro zvelebování živností; přes 12.000 návštěvníků"

 

1921

PAMÁTNÍK ODBOJE, RUŠTÍ LEGIONÁŘI - VÝTVARNÍCI

23. 10. 1921 - 6. 11. 1921 | "- pořádá MPM; vystavuje: O. Matoušek, M. Smolka, V. Nikodém, J. Vlček, J. Malý, J. Pištělka aj.; 600 návštěvníků"

VÁNOČNÍ TRŽNICE

8. 12. 1921 - 12. 12. 1921 | - pořádá MPM, uspořádaly místní živnostenské a řemeslné kruhy

PRÁCE STÁTNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

26. 6. 1921 - 17. 7. 1921 | "- pořádá MPM; 1.552 návštěvníků"

SPOLEČNOST ARCHITEKTŮ

23. 7. 1921 - 7. 8. 1921 | "- pořádá MPM; 450 návštěvníků"

VÝSTAVA ORIGINÁLŮ ČESKÝCH MALÍŘŮ ZE SOUKROMÉHO MAJETKU V HRADCI KRÁLOVÉ

21. 8. 1921 - 2. 10. 1921 | "- pořádá MPM; zapůjčeno 188 obrazů a plastik (díla od 19. stol. po současnost) od 31 sběratelů; 2.500 návštěvníků"

KRUH VÝTVARNÝCH UMĚLKYŇ PRAHA

13. 3. 1921 - 31. 3. 1921 | "- pořádá MPM; vystavuje: J. Burghauserová, Z. Burghauserová, M. Dokoupilová, V. Dysmanová, M. Fialová, M. Fischerová-Kvěchová, O. Fridrichová-Steinzová, V. Hachla-Myslivečková, O. Hlavínová, M. Chodounská, L. Jenšovská, M. Kálalová, M. Kredbová, J. Křížková, A. Lukášová, J. Michálková, A. Mokrá, M. Moravcová, A. Sequencová, Z. Severová, Z. Starchová, H. Šrámková, B. Vohánková, J. Winterová-Mezerová, M. Podhajská, A. Macková; vstup 1 K; 699 návštěvníků"

1920

VÝSTAVA OBRAZŮ - AKVARELŮ LEGIONÁŘE MALÍŘE JINDŘICHA VLČKA

15. 11. 1920 - 12. 12. 1920 | "- pořádá MPM; spolupráce: Památník Odboje; vstup 3 K"

"LEGIONÁŘSKÁ VÝSTAVA SNÍMKŮ - OBRÁZKŮ Z BOJŮ 4. STŘEL. PLUKU ""PROKOPA VELIKÉHO"" NA RUSI"

24. 10. 1920 - 10. 11. 1920 | "- pořádá MPM; vstup 3 K"

POSMRTNÁ VÝSTAVA BOH. KUBIŠTY

1. 5. 1920 - 18. 5. 1920 | "- pořádá MPM; vstup 1 K"

VÝSTAVA AKAD. MALÍŘE BOH. LIZNERA

30. 5. 1920 - 20. 6. 1920 | "- pořádá MPM; vstup 1 K"

NAŠE DÍLO

15. 2. 1920 - 12. 3. 1920 | "- pořádá MPM; vstup 1 K"

VÝSTAVA KRÁLOVÉHRADECKÝCH VÝTVARNÍKŮ

21. 3. 1920 - 15. 4. 1920 | "- pořádá MPM; vystavuje: Liboslav Šimon, Rudolf Škrábal, Emča Škodová, Josef Škoda; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 1 K"

VÝCHODOČESKÁ VZORKOVÁ VÝSTAVA

1. 7. 1920 - 30. 7. 1920 | - pořádá MPM

OBAZY A KERAMIKA Z TELČE A Z BECHYNĚ

8. 1. 1920 - 14. 1. 1920 | - pořádá MPM

VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA ŠRÁMKA Z TŘEBECHOVIC

20. 1. 1920 - 10. 2. 1920 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstupné 1 K"