Archiv výstav 1939 - 1930

1939

PŘÍRODOVĚDECKÉ SBÍRKY MĚSTSKÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO MUZEA (EXPOZICE)

1. 1. 1939 - 31. 12. 1939 | "- na Malém náměstí na radnici č. p. 125; autor: Hlaváč, Ulrich"
katalog viz ZE/02-845

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ BOHUMILA KNYTTLA

16. 12. 1939 - 15. 1. 1940 | "- pořádáno MPM, prodejní výstava; 321 platících návštěvníků"
Osobnosti:
- starosta J. B. Pilnáček

VÝSTAVA ČESKÉ KNIHY

3. 12. 1939 - 10. 12. 1939 | "- pořádá MPM; v čítárně; staré hradecké tisky, bibliografie apod.; přes 1.000 návštěvníků"

NÁROD SVÝM VÝTVARNÝM UMĚLCŮM /VÝCHODOČEŠTÍ UMĚLCI/

12. 11. 1939 - 10. 12. 1939 | "- pořádá MPM; spolupráce: národní okresní vedení Národního souručenství v Hradci Králové; práce Skupiny výtvarníků v Hradci Králové a některých umělců ze severovýchodních Čech, vystavuje: A. Doležal, J. Heřman, B. Knytl, J. Winterová-Mezerová, E. Mikanová-Urbanová, V. Seidl, V. Skála, F. Soukup, J. Váchal, J. Vlček, V. Walter, J. Života, L. Beneš, J. Bílek, L. Faltejsek, J. Samohrd, J. Škoda; prodejní výstava; 2.074 platících návštěvníků"
Osobnosti:
K. Mlynář, J. Vlček, J. Pilnáček, řed. spořitelny Janda, dr. Jetmar, F. Tichý

VÝSTAVA KRESEB H. BOETTIGRA (1880-1934)

10. 6. 1939 - 16. 7. 1939 | - pořádáno MPM, vystaveny výhradně vážné kresby, studie, záznamy a náčrtky (ne karikatury pod pseudonymem Dr. Desiderius), prodejní výstava, 322 platících návštěvníků, v katalogu uvedeny ceny
Bibliograf. údaje:
"""Výstava kreseb, akvarelů a studií H. Boettingera v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, č. 30, č. 23, 10. 6. 1939, s. 2."

1938

EXPOZICE MĚSTSKÉ GALERIE

18. 9. 1938 - 31. 12. 1940 | - ve výstavním sále
Bibliograf. údaje:
Průvodce sbírkami městského muzea v Hradci Králové,1946

TŘI STA LET DIVADLA V HRADCI KRÁLOVÉ

4. 9. 1938 - 28. 9. 1938 | "- pořádá MPM; spolupráce: Historické museum; vydán obsáhlý katalog; vstup 2,50 Kč; v důsledku Mnichova velmi malá návštěvnost - 78 platících návštěvníků (kromě účastníků vernisáže)"
- korespondence
Osobnosti:
ministr školství a národní osvěty dr. Z. Wirth, vrchní stavební rada ministerstva veřejných prací ing. arch. A. Kubíček
Bibliograf. údaje:
"""Výstava 300 let divadla v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 29, č. 64, 17. 9. 1938, s. 2.; ""Hradecké výstavy v minulém roce"", In: Kraj Královéhradecký, r. 30, č. 20, 20. 5. 1939, s. 2."

MALÍŘSKÉ DOJMY Z NORSKA A ŠVÉDSKA: OBRAZY A KRESBY LUDVIKY SMRČKOVÉ

11. 6. 1938 - 17. 7. 1938 | "- pořádá MPM; spolupráce: pod záštitou městské rady v Hradci Králové a za účasti ""Ústavu skandinávského a nizozemského v Praze""; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 181 platících návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Hradecké výstavy v minulém roce"", In: Kraj Královéhradecký, r. 30, č. 20, 20. 5. 1939, s. 2."

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ VLAD. PLEINERA

1. 5. 1938 - 29. 5. 1938 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 279 návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Hradecké výstavy v minulém roce"", In: Kraj Královéhradecký, r. 30, č. 20, 20. 5. 1939, s. 2."

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA RADIMSKÉHO /POLABÍ A KRKONOŠE/

27. 3. 1938 - 18. 4. 1938 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 332 platících návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Hradecké výstavy v minulém roce"", In: Kraj Královéhradecký, r. 30, č. 20, 20. 5. 1939, s. 2."

VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK ANTONÍNA HUDEČKA, LADISLAVA BENEŠE, JIŘÍHO HUDEČKA

26. 2. 1938 - 20. 3. 1938 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; 475 platících návštěvníků"
Osobnosti:
A. Hudeček, F. Tichý
Bibliograf. údaje:
"""Hudečkova výstava v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 29, č. 15, 19. 2. 1938, s. 2.; ""Hradecké výstavy v minulém roce"", In: Kraj Královéhradecký, r. 30, č. 20, 20. 5. 1939, s. 2."

1937

VIII. VÝCHODOČESKÁ RADIOVÝSTAVA

24. 10. 1937 - 1. 11. 1937 | "- pořádá MPM; spolupráce: Východočeský radioklub; ""rozhlas a radiotechnika ve službách obrany státu""; vstup 1 kč; 1.620 platících návštěvníků"

VÝSTAVA JEDNOTY UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH V PRAZE

4. 12. 1937 - 2. 1. 1938 | "- pořádáno MPM; vystavuje: J. T. Blažek, O. Blažíček, O. Bubeníček, O. Cihelka, J. Čumpelík, F. Hladík, P. Hložka, F. Holan, Č. Choděra, Juhas (V. Knotek), F. Kaván, J. Kojan, V. Koutský, V. Kovář, L. Kuba, S. Kulhánek, F. Líbal, J. Malínský, F. Michl, K. Minář, J. Multrus, F. Naske, J. Obrovský, J. Paška, E. Schovánek, J. Procházka, V. Röhling, J. Ryšavý, J. Sejpka, V. Skála, V. Stříbrný, J. Šrámek, arch. K. Vávra, A. Wiesner, Ad. A. Zahel, Z. Tůma, L. Beneš, A. Bučánek, J. Ducháček, V. Ducháčková, J. Krepčík. Al. M. Kroupa, V. Stříbrný, J. Vlach; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 2,50 Kč; 475 platících návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFICKÝCH PRACÍ PROFESORA JOS. SKRBKA A PLASTIK JOS. BÍLKA

6. 11. 1937 - 28. 11. 1937 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); pořádána přednáška; vstup 2,50 Kč; 244 platících návštěvníků"
Osobnosti:
J. Skrbek, J. Bílek, K. Mlynář, F. Tichý

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA SOCHORA (1855-1935)

20. 6. 1937 - 25. 7. 1937 | "- pořádá MPM, prodlouženo 12. - 19. 9.; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 743 platících návštěvníků"

VÝSTAVA UMĚLECKÉHO SKLA STÁTNÍ SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEZNÉM BRODĚ

27. 5. 1937 - 13. 6. 1937 | "- pořádá MPM; výstava výrobků Státní odborné sklářské školy, u příležitosti 19. sjezdu Elektrotechnického svazu čsl.; prodejní výstava; vstup 1 Kč; 2.509 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ PROF. RUD. VEJRYCHA A PLASTIK M. JIRÁSKOVÉ-HAVLÍČKOVÉ

17. 4. 1937 - 9. 5. 1937 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 491 platících návštěvníků"
Osobnosti:
R. Vejrych, M. Jirásková-Havlíčková, K. Herain, K. Mlynář, F. Tichý

SOUBORNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO DÍLA SVU Z BRNA

21. 3. 1937 - 11. 4. 1937 | "- pořádá MPM; vystavuje: M. Bartoňková, R. Bruna, P. Dillinger, B. Dvorský, F. Foltýn, M. Galanda, V. Hlobil, V. Jičínská, K. Jílek, F. Kaláb, J. Král, F. Malý, V. Mužík, A. Procházka, L. Procházková, F. Reichenthál, J. Schwarz, J. Sládek, F. Srp, F. Süsser, J. Weiner, F. hřivna, J. Gabriel, K. Lenhart; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 317 platících návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB A GRAFIKY RICHARDA LAUDY

20. 2. 1937 - 14. 3. 1937 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 406 platících návštěvníků"
Osobnosti:
F. Tichý, K. Mlynář, p. Ladouvá

1936

"SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ Z POZŮSTALOSTI AUG. VLČKA,; EM. S. FRIEDBERG - MÍROHORSKÉHO, E. HAUSSMANOVÉ, OLGY TH. PIKHARTOVÉ A DALŠICH"

13. 12. 1936 - 10. 1. 1937 | "- pořádá MPM; vystavuje: A. Vlček, E. Salomon Mírohorský, A. Haussmannová, A. Kašpar, A. J. Alex, V. Stretti, K. Welner, T. F. Šimon, prof. Kameník, F. Engelmüller, F. Vrobel, A. Majer, A. J. Nečas, A. Petříček, J. Krejsa, J. C. Vondrouš, F. Kobliha, K. Bušek, J. Mařák, J. Konůpek, J. Paroubek, V. Rolín, J. Křepčík, J. Hlaváč, J. Čejka, Z. Burghauserová, J. Procházka, A. Lolek, V. Stříbrný, V. Röhling, J. Mánes, J. Čermák, Veibezahl, E. Zillich, A. Hervert, L. Janscha, Ř. Balzer, V. Silovský, B. Haránek, H. Schwaiger, J. Váchal, R. H. Schlindenbuch, J. Filipi, M. Švabinský; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 220 platících návštěvníků"

VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ VÁLKY 1866

15. 6. 1936 - 31. 8. 1936 | "- vestibul; I. poschodí muzea"
Bibliograf. údaje:
"""Sbírka památek na válečný rok 1866"". In: Správa o činnosti městského průmyslového musea v Hradci Králové za rok 1936, str. 49."

EXPOZICE VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU SKLÁŘSKÉHO

1. 1. 1936 - 31. 12. 1938 | "- pořádá MPM; spolupráce: Sklářský ústav v Hradci Králové; ve vestibulu I. patra ve čtyřech vitrínách pravidelně vystavovány nové ukázky uměleckého a užitkového skla"

FOTOGRAFIE KLUBU FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ

11. 4. 1936 - 16. 4. 1936 | "- pořádá MPM; v čítárně"

VÝSTAVKA TYPONÁVRHŮ TYPOGRAFIE

29. 11. 1936 - 31. 12. 1936 | "- pořádá MPM; k příležitosti ukončení návrhářského kurzu"

VÝSTAVKA GRAFIKY HOLLAR, FOTOGRAFIE A JINÉ TISKY

1. 1. 1936 - 31. 12. 1936 | "- pořádá MPM; v čítárně"
Bibliograf. údaje:
"""Výstava grafických prací členů Sdružení umělců grafiků ""Hollar"" v Hradci Králové, In: Kraj Královéhradecký, r. 27, č. 62, 19. 9. 1936, s. 1."

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK MALÍŘŮ P. KOTÍKA, F. V. MOKRÉHO A SOCHAŘŮ V. BLAŽKA, K. LIDICKÉHO

8. 11. 1936 - 29. 11. 1936 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 368 platících návštěvníků"
Osobnosti:
K. Mlynář

VII. VÝCHODOČESKÁ RADIOVÝSTAVA

25. 10. 1936 - 1. 11. 1936 | "- pořádá MPM; spolupráce: Východočeský radioklub; cca 3.000 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ SVU V HRADCI KRÁLOVÉ

20. 9. 1936 - 18. 10. 1936 | "- pořádá MPM; vystavuje: M. Beránek, A. Doležal, C. Freitag, J. Heřman, K. Hostovský, F. Kaván, A. Macková, K. Meisner, V. Pavlík, E. Mikanová-Urbanová, A. J. Svoboda, J. Váchal, J. Vlček, L. Wolfová, V. Škoda, M. Vávra, arch. O. Liska; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 1.022 platících návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
"""Umělecká výstava v museu královéhradeckém"", In: Kraj Královéhradecký, r. 27, č. 62, 19. 9. 1936, s. 1."

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ MILENY ŠIMKOVÉ-ELGROVÉ A ING. ROBERTA SCHMIDTA

11. 4. 1936 - 10. 5. 1936 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2,50 Kč; 40 platících návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ FRANT. KAVÁNA A PLASTIK PROF. JANA ŠTURSY

7. 6. 1936 - 19. 7. 1936 | "- pořádá MPM; na počest 70. narozenin Františka Kavána; prodejní výstava; vstup 2,50 Kč; 1.53 platících návštěvníků"
Osobnosti:
František Kaván

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB DOBRI DOBREVA

15. 3. 1936 - 5. 4. 1936 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 2.50 Kč; 712 návštěvníků"
Osobnosti:
Dobrev, Vlček, Tichý

1935

MODERNÍ ZUBNÍ TECHNIKA

10. 11. 1935 - 17. 11. 1935 | "- pořádá MPM; v čítárně"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK ČLENŮ SPOLKU SLOVENSKÝCH UMĚLCŮ V BRATISLAVĚ

7. 12. 1935 - 1. 1. 1936 | "- pořádá MPM; vystavuje: L. Křižan, St. Polkoráb, J. Votruba, M. Benka, Fr. Hoffstädter, Jul. Koreszba, J. Ladvenica, E. Lehotský, V. Mydlo, K. Ondreiček, Al. Strúhár; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3Kč; 539 platících návštěvníků"

VI. VÝCHODOČESKÁ RADIOVÝSTAVA

27. 10. 1935 - 3. 11. 1935 | "- pořádá MPM; spolupráce: Východočeksý radioklub; cca 3.000 návštěvníků"

ROK 1848 V OBRAZECH, RYTINÁCH A DOKUMENTECH

1. 1. 1935 - 31. 12. 1935 | "- pořádá MPM; spolupráce: zapůjčena lékárníkem Fr. Dvořáčkem z Brna; v čítárně"

FOTOSKUPINA PĚTI

1. 12. 1935 - 31. 5. 1936 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystavuje: J. Kamenický, B. Němec, J. Nohel, F. Povolný, H. Táborský z Brna; fotoexperimenty, fotografiky, fotogramy, fotomontáže; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup volný"

NOVOROČENKY A JINÉ TISKY

1. 1. 1935 - 31. 12. 1935 | "- pořádá MPM; v čítárně"

STAVEBNÍ VÝVOJ HRADCE KRÁLOVÉ

15. 9. 1935 - 22. 9. 1935 | "- pořádá MPM; ke konferenci mezinárodního Kongresu pro obchodní vzdělání a ke konferenci 90 architektů a inženýrů; návštěvnost: 300 osob z odborné veřejnosii + 254 osob z široké veřejnosti"

SOUBORNÁ VÝSTAVA MALÍŘSKÉHO DÍLA AUGUSTINA SÁGNERA A PLASTICKÝCH KARIKATUR ZDEŇKA DVOŘÁKA

27. 9. 1935 - 13. 10. 1935 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 481 platících návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ ĹUD. CSORDÁKA Z KOŠIC

10. 11. 1935 - 1. 12. 1935 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 1.030 návštěvníků"
Osobnosti:
- malíř Ĺudovít Csordák

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JULIE WINTEROVÉ - MEZEROVÉ A PLASTIK JOSEFA ŠKODY

31. 3. 1935 - 22. 4. 1935 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 638 návštěvníků"
Osobnosti:
J. Vlček, R. Medek

VÝSTAVA BULHARSKÉHO UMĚNÍ GRAFICKÉHO

1. 6. 1935 - 14. 7. 1935 | "- pořádá MPM; vystavuje: S. Vazová, S. Venev, N. Kolev, K. Jordanov, D. Dobrev, P. Georgijev, N. H. Mladenov, V. Zacharijev, N. Zlatev, G. Gerasimov, A. Becharová, N. Dělevová, P. Vladov, M. Krstev, N. Rajnov, P. Pavlov, C. Lavrenov, S. Pavlov-Šarankov, V. Stajkov, S. Skitnik, Al. Dobrinov, P.P. Morozov; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 605 návštěvníků"
Osobnosti:
-bulharský vyslanec dr. Karadžov, odborný rada ministerstva zahraničí dr. Kuška, ředitel západočeského průmyslového muzea prof. J. Čadík, prof. O. Šimek

VÝSTAVA S. V. U. MÁNES

16. 2. 1935 - 17. 3. 1935 | "- pořádá MPM; vystavuje: V. Antoš, B. Benda, V. Beneš, B. Dvorský, E. Filla, K. Dvořák, A. Fišárek, J. Grus, A. Hofbauer, A. Hoffmeister, F. Janoušek, M. Jirásková, J. Jiříkovský, J. Král, V. Kristina, M. Kulhánková-Wagnerová, J. Lada, J. Lauda, V. Makovský, B. Matějovská, F. Muzika, A. Procházka, A. Pelc, J. Slavíček, B. Stefan, V. Sichra, L. Šíma, V. Špála, O. Španiel, sl. Tonderová-Zátková, J. Trampota, J. Weirich. F. Vobecký, V. Vokálka, J. Wagner, A. Wachsmann, R. Wiesner, H. Wichterlová, V. Žalud, B. Žufan; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 871 návštěvníků"
Osobnosti:
- prof. J. Gočár, arch. O. Šmída, arch. F. Bartoš, J. Grus, F. Tichý
Bibliograf. údaje:
"""Výstava obrazů a plastik členů ""Mánesa"", In: Kraj Královéhradecký, r. 26, č. 17, 2. 3. 1935, č. 2."

1934

UŽITÁ GRAFIKA

1. 1. 1934 - 31. 12. 1934 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystaveny novoročenky aj."

SOUČASNÁ GRAFIKA

5. 7. 1934 - 31. 12. 1934 | "- pořádá MPM; v čítárně; u příležitosti sjezdu Svazu českých muzeí a České archivní společnosti"

STAVEBNÍ VÝVOJ HRADCE KRÁLOVÉ A JEHO TOPOGRAFIE

3. 7. 1934 - 31. 12. 1934 | "- v čítárně; k XV. sjezdu českých muzeí"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA RADIMSKÉHO

5. 12. 1934 - 1. 1. 1935 | "- pořádá MPM; prodení výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 715 návštěvníků"

PROPAGAČNÍ VÝSTAVA PODKARPATSKORUSKÉHO LIDOVÉHO PRŮMYSLU

27. 1. 1934 - 4. 11. 1934 | "- pořádá MPM; spolupráce: společnost ""Rusínka"" v Užhorodě; vystaveny textilie, keramika, hračky; prodejní výstava; vstup volný; 900 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ PROF. O. HOMOLÁČE A PLASTIK K. KOTRBY

11. 11. 1934 - 2. 12. 1934 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 617 návštěvníků"
Osobnosti:
O. Homoláč, K. Kotrba, J. Škoda, dr. Steifeld, J. Simon, Lizner, Dr. Janků, prof. Janeček, J. Tichý, J. Pavlík

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ H. BROFTOVÉ - PIŤHOVÉ

7. 10. 1934 - 21. 10. 1934 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 331 návštěvníků"
Osobnosti:
H. Broftová - Piťhová, p. Škodová

V. VÝCHODOČESKÁ RADIOVÝSTAVA

23. 9. 1934 - 1. 10. 1934 | "- pořádá MPM; spolupráce: Východočeský radioklub; cca 3.000 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ PROF.JULIUA MAŘÁKA A JEHO ŽÁKŮ

10. 6. 1934 - 15. 7. 1934 | "- pořádá MPM; ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové; vstup 3 Kč; 665 platících návštěvníků"
Bibliograf. údaje:
Osvěta lidu č. 51/1934, str. 2 (J. Simon)

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ V. PAVLÍKA A PROF. LAD. ŠÍMY

6. 5. 1934 - 27. 5. 1934 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 608 návštěvníků"
- vyúčtování výstavy

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB A PLASTIK PROF. K. DVOŘÁKA A SOCHAŘE JAROSLAVA GRUSE

8. 4. 1934 - 29. 4. 1934 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 652 návštěvníků"
Osobnosti:
K. Sikáček, F. Tichý, Dvořák, Grus, soch. Škoda, dr. J. Janků, J. Simon

VÝSTAVA MÓDY (MÍSTNÍCH MÓDNÍCH SALONŮ )

25. 2. 1934 - 4. 3. 1934 | "- pořádá MPM; spolupráce: Sdružení krejčích, švadlen a modistek; přes 1.500 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB A PLASTIK LUDVÍKA VACÁTKA

11. 3. 1934 - 2. 4. 1934 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; vstup 3 Kč; 1.052 návštěvníků"
Osobnosti:
L. Vacátko

 

1933

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIKY ČLENŮ SČUG HOLLAR SE ZVLÁŠTNÍM SOUBOREM MISTRA VOJTĚCHA PREISSIGA

17. 12. 1933 - 7. 1. 1934 | "- pořádá MPM; vystavuje: V. Preissig, J. A. Alex, C. Bouda, P. Dillinger, V. Fiala, F. Kobliha, A. Majer, A. Moravec, K. Müller, A. Naumann, J. Rambousek, P. Rousová-Vicenová, V. Silovský, J. Stretti-Zamponi, V. Stretti, T.F. Šimon, K. Tondl, K. Vik, J. C. Vondrouš, V. Sedláček; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 800 návštěvníků"
Osobnosti:
prim. Tvrzský, F. Tichý, Rambousek, Nauman, Fiala, Vik, Vondrouš, Majer, MUDr. Kracík, prof. Simon, F. Kobliha, prof. Mlynář, prof. Nováček, sochař Škoda, ing. Rejchl, prof. Vávra, Jos. Simon, uč. Cengr

VÝSTAVA ČESKÉHO KLUBU FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

6. 12. 1933 - 11. 12. 1933 | "- pořádá MPM; v čítárně musea; vystavuje J. Brix, M. Duchoň, K. Dykast, Dr. A. Fingerland, E. Fingerlandová, J. Glaser, Dr. V. Havlík, J. Havlů, F. Charburský, Ing. F. Kepka, J. Mareš, Dr. Ing. F. Mašín, M. Monsé, Dr. Č. Mrázek, A. Petrof, Dr. K. Procházka, ing. J. Rejchl, J. Řezníček, E. Richter, O. Suchoradský, K. Šimek, J. Šolc; vstup 2 Kč"

IV. VÝCHODOČESKÁ RADIOVÝSTAVA

5. 11. 1933 - 12. 11. 1933 | "- pořádáno MPM; spolupráce: Východočeský radioklub; přes 4.000 návštěníků"

CH. R. KNAPP (USA) - AKVARELY

19. 11. 1933 - 3. 12. 1933 | "- pořádá MPM; v čítárně musea; prodejní výstava; uspořádány přednášky"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA PANUŠKY

19. 11. 1933 - 31. 12. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 1.289 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB ALFONSE MUCHY

4. 6. 1933 - 16. 7. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 3.131 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA MARTY ROŽÁNKOVÉ-DRÁBKOVÉ: CYKLUS ORAVA

24. 9. 1933 - 8. 10. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 612 návštěvníků"

VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKO-POLSKÉ VZÁJEMNOSTI

15. 1. 1933 - 29. 12. 1933 | "- pořádá MPM; spolupráce:Historické museum, Československo-polská společnost v Hradci Králové; vystavuje např. Petr Pištělka, Jaroslav Votruba, Jindra Vlček; 3.000 návštěvníků"

VÝSTAVA MODERNÍHO SKLA ŽELEZNOBRODSKÉHO

14. 5. 1933 - 28. 5. 1933 | "- pořádá MPM; spolupráce: Sklářský ústav v Hradci Králové; vstup 2 Kč; 4.200 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ VINCENCE BENEŠE A PLASTIK BŘETISLAVA BENDY

16. 4. 1933 - 7. 5. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 749 návštěvníků"
Osobnosti:
prof. J. Tichý, ing. Rejchl, ředitel učitel. ústavu K. Tichý, V. Beneš, B. Benda, řed. J. Pavlík, F. Tichý, arch. Oslejšek

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB A PLASTIK JOSEFA HODKA A VÁCLAVA KARLA, SOCHAŘE ALOISE LANGENBERGRA

19. 3. 1933 - 9. 4. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 476 návštěvníků"

ZUŠLECHTĚNÁ VÝROBA A VÝTVARNÁ PRÁCE SEVEROVÝCH. ČECH

19. 2. 1933 - 12. 3. 1933 | "- pořádá MPM; spolupráce: Svaz čs. díla v Hradci Králové; vystaveny tři interiéry, textilie, krajky, užitkové sklo a keramika, svítidla, drobné dekorační předměty, vazby knih, expozice SPŠ v Hradci Králové; vstup 3 Kč; 3.500 návštěvníků"
Osobnosti:
JUDr. František Ulrich

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB A PLASTIK JOS. HEŘMANA, B. LIZNERA, VOJT. SEDLÁČKA, JOS. ŠKODY, MIL. VÁVRY

15. 1. 1933 - 5. 2. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 811 návštěvníků"
Osobnosti:
K. Mlynář

 

1932

SOUBORNÁ VÝSTAVA AKVARELŮ A KRESEB Z ORLICKÝCH HOR AJ. O. SEDLONĚ

24. 1. 1932 - 29. 2. 1932 | "- pořádá MPM; v čítárně; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup volný"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ FRANTY KAVÁNA

4. 12. 1932 - 1. 1. 1933 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 1.960 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JINDRY VLČKA: NAŠE LEGIE V RUSKU A SIBIŘI

6. 11. 1932 - 27. 11. 1932 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 1.630 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ ANT. HUDEČKA

25. 9. 1932 - 19. 10. 1932 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 850 návštěvníků"

III. VÝCHODOČESKÁ RADIOVÝSTAVA

23. 10. 1932 - 30. 10. 1932 | "- pořádá MPM; spolupráce: Východočeský radioklub; 3.000 návštěvníků"

VÝSTAVA PAMÁTEK HUDEBNÍHO ŽIVOTA V HRADCI KRÁLOVÉ

1. 9. 1932 - 21. 9. 1932 | "- pořádáno MPM; spolupráce: Historické muzeum; vstup 3 Kč; 541 návštěvníků"
Osobnosti:
J. L. Klemens
Bibliograf. údaje:
"""Výstava památek hudebního života v Hradci Králové"", In: Rozhledy, r. 14, č. 30, 22. 7. 1932, s. 3."

VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK ČESKÝCH UMĚLCŮ ZE SOUKROMÉHO MAJETKU ČLENŮ KRUHU PŘÁTEL UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

5. 6. 1932 - 10. 7. 1932 | "- pořádá MPM; vstupné 2 Kč; 700 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB MILADY MAREŠOVÉ

21. 2. 1932 - 31. 3. 1932 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 3 Kč; 550 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB BEDŘICHA MUDROCHA Z TRUTNOVA

24. 4. 1932 - 8. 5. 1932 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 430 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ PODKARPATSKO-RUSKÝCH FRANTY ARONA

27. 3. 1932 - 17. 4. 1932 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 500 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ BULHARSKÉHO MALÍŘE DOBRI DOBREVA

24. 1. 1932 - 14. 2. 1932 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 600 návštěvníků"

 

1931

PAMÁTKY NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ (1. SVĚTOVÁ VÁLKA, ODBOJ) - STÁLÁ EXPOZICE

28. 10. 1931 - 31. 12. 1939 | "- autor František Tichý;"

HISTORICKÉ SBÍRKY (EXPOZICE)

1. 1. 1931 - 31. 12. 1931 | - instalace probíhala v letech 1930 - 1931, autor Ludvík Domečka
Bibliograf. údaje:
"""Museum války v roce 1866 v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 26, č. 17, 2. 3. 1935, s. 3."

II. VÝCHODOČEKÁ RADIOVÝSTAVA

22. 11. 1931 - 29. 11. 1931 | "- pořádá MP; spolupráce: Východočeský radioklub; 4.200 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ ILJE RJEPINA A SKUPINA 13 RUSKÝCH MALÍŘŮ Z PAŘÍŽE

13. 12. 1931 - 17. 1. 1932 | "- pořádá MPM; vystavuje: S. Archipov, J. Bilibin, M. Bogdanov-Bělskij, A. Korovin, K. Korovin, V. Levi, V. Masjutin, M. Orlov, J. Rjepin, P. Zacharov, M. Veščilov, S. Vinogradov, S. Žukovskij; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 2.100 návštěvníků"
- vstupenka

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ FIGURÁLNÍCH A KRAJIN VLADIMÍRA SVOBODY

4. 1. 1931 - 18. 12. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 400 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ OTTY MATOUŠKA

25. 10. 1931 - 15. 11. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 450 návštěvníků"
Osobnosti:
pplk. Matoušek (legionář), F. Tichý, K. Holzman (z ředitelství státních drah HK)
Bibliograf. údaje:
"""Městské museum v Hradci Králové"", In: Královéhradecko, r. IX., č. 3, 1932, č. 20-22."

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB JAROSLAVA VERISE

10. 5. 1931 - 26. 5. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v seznamu prací); vstup 3 Kč; 750 návštěvníků"
- seznam prací, korespondence
Osobnosti:
F. Tichý, Batěk, Veris, prof. O. Šimek, dr. Steinfeld, J. Škoda, řed. Schenk, M. Pilnáčková

PESTRÝ TÝDEN ŠKOLE A RODINĚ, HLUBOTISKOVÉ OBRAZY

13. 9. 1931 - 30. 9. 1931 | "- pořádá MPM; spolupráce: Masarykova vyšší lidová škola okres. osvět. sboru; putovní výstava; pořádána přednáška; 1.100 návštěvníků"

PAMÁTKY OSVOBOZENÍ 1918 VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

31. 5. 1931 - 21. 6. 1931 | "- pořádá MPM; spolupráce: museum Památníku osvobození v Praze; 4.000 návštěvníků"
plakát viz PO/01-323

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ AL. WIERERA

19. 4. 1931 - 3. 5. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 660 návštěvníků"
Osobnosti:
F. Tichý, J. Domečka, Wierer, Pavlík

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, AKVARELŮ, KRESEB A GRAF. PRACÍ VOJTĚCHA SEDLÁČKA

22. 3. 1931 - 12. 4. 1931 | "- pořádá MPM; spolupráce: Umělecká Beseda v Praze; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 850 návštěvníků"
Osobnosti:
F. Tichý, J. Tichý, J. Trampota, F. Cengr, J. Škoda, dr. Čtyroký, Batěk

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ ANT. HUDEČKA A PLASTIK LAD. BENEŠE

15. 2. 1931 - 15. 3. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 1.800 návštěvníků"

 

1930

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SBÍRKY (EXPOZICE)

1. 1. 1930 - 31. 12. 1930 | detailní popis instalace sbírek viz Zprávy MPM za rok 1929-1930
Bibliograf. údaje:
Zprávy MPM za rok 1929-1930

SOUBORNÁ VÝSTAVA GRAF. PRACÍ ANNY MACKOVÉ

5. 10. 1930 - 31. 12. 1930 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu)"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB A LITOGRAFIÍ Č. KVÍČALY

23. 11. 1930 - 14. 12. 1930 | "- pořádá MPM; prodejní výstava; 720 návštěvníků"
Osobnosti:
Domečka, F. Tichý, Kvíčala, Janků

SOUBORNÁ VÝSTAVA PROJEKTŮ ARCHITEKTONICKÝCH, OBRAZŮ A PLASTIK /HRADEČTÍ UMĚLCI/

21. 12. 1930 - 18. 1. 1931 | "- pořádá MPM; vystavuje: prof. F. Bartoš, J. Heřman, F. Kratochvíl, B. Lizner, ing. J. Rejchl, ing. K. Seifert, J. Škoda, prof. B. Waigant, M. Waigantová; 600 návštěvníků"
Osobnosti:
Lizner, ing. Rejchl, J. Škoda, J. Heřman, F. Bartoš, F. Tichý, ing. Čtyroký

SOUBORNÁ VÝSTAVA VÁCLAVA ŠPÁLY

19. 10. 1930 - 9. 11. 1930 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); pořádána přednáška; 700 návštěvníků"
Osobnosti:
V. Špála, F. Tichý

PIROTSKÉ KOBERCE A JIHOSLOVANSKÝ DROBNÝ UMĚLECKÝ PRŮMYSL

8. 6. 1930 - 23. 6. 1930 | "- pořádá MPM; 400 návštěvníků"

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY NA STAVBU OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V POJIZEŘÍ

7. 6. 1930 - 15. 6. 1930 | 

VÝSTAVA GRAFIKY HOLLAR

1. 6. 1930 - 29. 6. 1930 | - pořádá MPM

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ, OLEJŮ, AKVARELŮ A PASTELŮ ANTOŠA FROLKY

21. 9. 1930 - 12. 10. 1930 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedenyv katalogu); 1.100 návštěvníků,"
Bibliograf. údaje:
Osvěta lidu č. 65/1930, str. 2 (vernisáž), Osvěta lidu č. 68/1930 str. 3, Osvěta lidu č. 69/1930 str. 2

PRVNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA VÝCHODOČESKÝCH KLUBŮ FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ

7. 6. 1930 - 15. 6. 1930 | "- pořádá MPM; vystavuje: K. Hák, J. Havlíček, J. Kejzlar, J. Oždan, H. Umlauf, B. Hojný, J. Jarolímek, F. Laš, A. Pacák, M. Stadler, J. Brix, M. Duchoň, ing. F. Kepka, Dr. Č. Mrázek, A. Petrof, J. Řezníček, E. Suchoradský, J. Šolc, J. Dvořák, ing. K. Kolín, E. Wiškovský, M. Chachulka, E. Reichschel, F. Tomší, Dr. O. Zavadil, L. Geitler, L. Baloch , J. Fryč, J. Gallat, A. Hoffmann, O. Hradec, J. Charous, A. Jelínek, K. Kerhart, J. Litera, B. Matějček, K. Netušilová, F. Pazdera, M. Prokopová, J. Sudovský, V. Staněk, A. Tlučhoř, J. Tlučhoř, B. Bednář, J. Bek, V. Bílek, F. Hofman, J. Híře, R. Brandejs, J. Choděra, J. Dostl, F. Netušil, V. Slavík, A. Šlechta, F. Švarc, J. Vašíček, B. Vonášek, M. Jirečková, J. Králík, A. Válek"

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB AKADEMICKÉHO MALÍŘE ANTE TRSTENJAKA

11. 5. 1930 - 9. 6. 1930 | "- pořádá MPM; spolupráce: čsl.- jihoslovanská liga a česko-lužický spolek v Hradci Králové; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 386 návštěvníků"

"SOUBORNÁ VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR; PLASTIKY: H. JOHNOVÉ, JOS. ŠKODY"

30. 3. 1930 - 1. 5. 1930 | "- pořádá MPM; plastiky, vystavuje: A. J. Alex, C. Bouda, Z. Braunerová, P. Dilinger, B. Jaroněk, F. Kobliha, A. Majer, A. Moravec, A. Nauman, J. Rambousek,P. Rosová-Vicenová, V. Silovský, J. Stretti-Zamponi, V. Stretti, T. F. Šimon, Dr. Karel Tondl, K. Vik, J. C. Vondrouš; grafické listy a majoliky Heleny Johnové; plastiky Josefa Škody; prodejní výstava; vstupné 3 Kč; 750 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA GRAFIKY JOSEFA VÁCHALA

12. 1. 1930 - 30. 3. 1930 | "- pořádá MPM; v čítárně; prodejní výstava; vstup volný; 700 návštěvníků"

VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB MAX. PIRNERA, JANA PREISLERA A VL. BUKOVACE

19. 1. 1930 - 16. 2. 1930 | "- pořádá MPM; ze sbírky náchodského továrníka L. Strasse; vstup 3 Kč; 917 návštěvníků"

SOUBORNÁ VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ S. V. U. Z BRNA

23. 2. 1930 - 16. 3. 1930 | "- pořádá MPM; L. Dvořáček, B. Fuchs, A. Handzel, J. Král, V. Kristin, A. Procházka, L. Procházková, F. Srp, F. Süsser, V. Vokálek, L. Žák, E. Stavinoha; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 3 Kč; 682 návštěvníků"
Osobnosti:
uč. Paulus, A. Procházka, B. Lizner, J. Král, F. Tichý