Archiv výstav 1949 - 1940

1949

POLSKÝ TISK

1. 12. 1949 - 31. 1. 1950 | 

JINDRA VLČEK MEZI HORNÍKY

3. 12. 1949 - 26. 12. 1949 | "- spolupráce: Svaz čs. výtvarných umělců, prodejní výstava, vstupné 5 Kčs; 402 návštěvníků"
"- vyúčtování výstavy; seznam cen prací, seznam prodaných prací"
Osobnosti:
Karel Štěrba, J. Lázňovský (lesní rada), R. Rakušan (lesmistr), K. Bárta (inspektor)

DĚLNÍK V PRÁCI A PO PRÁCI

9. 10. 1949 - 23. 10. 1949 | 
#HODNOTA!

VÝSTAVA OBRAZŮ JANA SLAVÍČKA

6. 11. 1949 - 27. 11. 1949 | "- spolupráce: Kulturní referát JNV; prodejní výstava; vstupné 5 Kčs; 1.182 návštěvníků"
- vyúčtování výstavy, ceník obrazů,seznam prodaných prací, proslov J. Slavíčka do rozhlasu v Hradci Králové dne 5. 11. 1949
Osobnosti:
J. Slavíček, MUDr. Pejšek, ředitel hejduk, prof. Nováček, prof. Součková, malíř Slavíček, jeho matka paní M. Slavíčková-Masaryková, inspektor K. Bárta, L. J. Nezval (kritik), MUDr. Peksa, B. Lizner, F. Tichý, J. Vlček, A. Doležal

ANGLICKÉ PŘEDVOLEBNÍ PLAKÁTY

29. 11. 1949 - 20. 12. 1949 | - v čítárně

ČESKÁ KRESBA 19.STOLETÍ

11. 9. 1949 - 2. 10. 1949 | "- putovní výstava; vystavuje: M. Aleš, F. Bílek, J. A. Brandeis, Z. Braunerová, V. Brožík, A. Bubák. L. Buquoy, J. Čermák, F. Engelmüller, B. Havránek, J. V. Hellich, E. Holárek, V. Hynais, A. Chittussi, V. Jansa, K. Javůrek, F. Jenewein, V. Kroupa, L. Kuba, F. Kupka, K. Liebscher, P. Maixner, A. Mánes, J. Mánes, Q. Mánes, L. Marold, J. Mařák, V. Morstadt, A. Mucha, K. Myslbek, J. Navrátil, J. Nowopacký, A. Piepenhagen, S. H. Pinkas, M. Pirner, K. Postl, J. Preisler, V. Preissig, A. Pucherna, J. Rybička, F. Sequens, J. Schikanedr, H. Schwaiger, A. Slavíček, K. Svoboda, K. Špillar, M. Švabinský, F. Tkadlík, J. Tulka, H. Uhlík, J. Uprka, B. Wachsmann, F. Zvěřina, F. Ženíšek; vystavena grafická sbírka Národní galerie v Praze,"
"- pojistky na grafickou sbírku; reversní katalog (uvedeny hodnota vystavených prací)"
Osobnosti:
Dr. Jan Loriš

MĚSTSKÁ GALERIE, VÝBĚR OBRAZŮ A PLASTIK

1. 7. 1949 - 31. 8. 1949 | "- vystavuje: J. V. Myslbek, J. Škoda, A. Waldhauser, J. Novopacký, J. Scheiwl, L. Kuba, V. Rada, J. Novopacký, F. Jenewein, A. Hudeček, M. Pirner, F. Ženíšek, B. Knüprfer, M. Švabinský, A. Russ, O. Bubeníček, J. Ullmann, A. Němejc, T. F. Šimon, J. Mařák, V. Radimský, F. Kavan, M. Švabinský, J.W. Mezerová, F. Horký, B. S. Urban, J. Panuška, F. Charvát, A. Michov, F. Fiala, J. Špillar, K. Hostovský, J. Špillar, V. Pleiner, V. Rabas, S. Lolek, J. Vlček, F. Kaván, A. Doležal, L. Csordák, J. Trampota, O. Koníček, B. Jüngling, V. Kotrba, J. Brychta, J. Grus, V. Foerster, V. Bartoněk, B. Benda, B. Mudroch, O. Homoláče, V. Wagner, R. Vejrych, V: Špála, V. Beneš, K. Langer, J. Veris, V. pavlík. V. Sedláček, J. Paša, L. Kubíček, J. Drahoňovský, B. Tůma, K. Hladík, A. Fišárek, Z. Přibyl, V. Ringes, J. Kostka, F. Prosecký, F. Líbal, J. Lada;"

OBRAZY VÁCLAVA PAVLÍKA

22. 5. 1949 - 8. 6. 1949 | "- vstupné 5 Kčs; 822 návštěvníků"
- životopis, úvodní proslov, seznam prodaných prací, včetně cen

S. V. U. MÁNES

19. 6. 1949 - 10. 7. 1949 | "- spolupráce: Kulturní referát MNV; vystavuje: V. Beneš, H. Dostálová , B. Dvorský, E. Filla, A. Fišárek, V. Fuka, J. Grus, V. Hejna, V. Holub, V. Hložník, M. Holý, V. Hroch, O. Janeček, B. Jelínková-Jirásková, F. Jiroudek, V. Koutský, V. Kristin, J. Kudělka, J. Lada, J. Liesler, A. Majer, M. Malina, B. Matějovská, E. Nevan, V. Nowak, A. Paderlík, J. Paur, A. Pelc, V. Plocek, L. Püschl, A. Roškotová, J. Slavíček, V. Sychra, V. Špála, V. Tittelbach, S. Tonderová-Zátková, F. Vobecký, J. Zábranská, A. Zábranský, B. Benda, J. Červ, V. Hnízdo, J. Kavan, J. Kodet, J. Lauda, J. Malejovský, V. Markup, A. Sopr, J. V. Švarc, O. Švec, J. Wagner, J. A. Vítek, J. Wielgus, V. Žalud; prodejní výstava; vstupné 5 Kčs; 845 návštěvníků"
- vyúčtování výstavy, potvzení o zálohy, seznam prodaných prací, včetně cen
Osobnosti:
prof. A. Pelc, J. Jihlavec, MUDr. Janíček, dr. Steifeld

VÝSTAVA DĚTSKÉ MALBY A KRESBY

3. 5. 1949 - 12. 5. 1949 | "- spolupráce: Školský, osvětový a tělovýchovný referát KNV; vstuné dobrovolné"
Osobnosti:
B. Nikodým, insp. Višňák, K. Picka, dr. J. Šach

VÝSTAVA PRACÍ S. Č. U. G. HOLLAR

9. 4. 1949 - 1. 5. 1949 | "- spolupráce: Kulturní referát MNV; vystavuje: P. Dillinger, O. Dubay, V. Fiala, E. Filla, F. Gross, M. Holý, A. Homolka, F. Hudeček, O. Janeček, L. Jiřincová, M. Kazdová, J. Kočí, J. Kotík, K. Lhoták, J. Liesler, A. Majer, V. Mašek, A. Moravec, K. Müller, A. Nauman, E. Nevan, J. Novák, R. Ondráček, V. Polášek, V. Pukl, J. Rambousek, E. Ranný, V. Sedláček, Z. Seydl, V. Silovský, V. Sivko,J. Smetana, M. Stretti, V. Stretti, J. Stretti-Zamponi, L. Šimák, P. Šimon, K. Štěch, J. Vodrážka, J. C. Vondrouš, V. Vorlíček; prodejní výstava, vstup 5 Kčs; 648 návštěvníků"
- vyúčtování výstavy, potvrzení o složení záloh, seznam prodaných prací včetně cen
Osobnosti:
J. Jihlavec, řed. V. Deyl, dr. Steinfeld, prof. Vávrová, prof. M. Vávra, L. Mervart, K. Štěrba, F. Tichý, ing. Hušák, dr. J. Šach, Mrva, J. Drábek (majitel um. Prodejny České dílo v Hradci Králové)

VÝSTAVA PRACÍ S. V. U. PURKYNĚ Z PRAHY

13. 3. 1949 - 3. 4. 1949 | "- spolupráce: kulturní referát MNV; prodejní výstava, vstupné 5 Kčs; 617 návštěvníků"
- vyúčtování výstavy
Osobnosti:
akad. malíř B. S. Urban, J. Bílek, J. Fučík, J. Simon, arch. O. Šmída, B. Tůma, dr. Steinfeld, F. Tichý, pro. K. Štěrba, ing. Přidal (Sklářský ústav)

DĚTSKÁ KRESBA A MALBA

6. 2. 1949 - 20. 2. 1949 | "spolupráce: Kulturní referát MNV a Okresní pedagogický sbor v Hradci Králové, vystaveny práce žáků ředitele Josefa Bartušky, vstup 5 Kčs; 1.081 návštěvníků"
"- vyúčtování výstavy; seznam vystavených prací"

 

1948

VÝSTAVA PRACÍ MALÍŘE B. MUDROCHA, SOCHAŘE J. ŠKODY

26. 9. 1948 - 17. 10. 1948 | "- prodejní výstava, vstup 5 Kčs; 793 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací
Osobnosti:
dr. J. Vích, F. Tichý, maryška, MUDr. Emmer, sl. Wildmanová, prof. K. Štěrba, J. Vlček, B. Lizner, prof. P. Nováček, prof. Mudroch, prof. V. Hejduk

ČLENSKÁ VÝSTAVA SPOLKU VÝCHODOČESKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ, SKUPINA HRADEC KRÁLOVÉ

28. 11. 1948 - 23. 12. 1948 | "- vystavuje: R. Blažková-Fričová, A. Doležal, M. Fňouková, S. Geisler, J. Heřman, J. Chadima, V. Chroust, J. John, B. Jüngling, J. kalousek, K. Meisner, J. Mezerová, E. Mikanová-Urbanová, J. Morávek, B. Rykl, M. Sladký, D. Sokolová, F. Soukup, K: Štěrba, V. Trampota, B. Tůma, J. Vlček, V. Walter, J. Bílek. L. Kubíček, F. Stupecká, J. Škoda, J. Vávra, A. Preclík, J. Rejchl, V. Vanický; prodejní výstava, vstupné 5 Kčs; 900 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací
Osobnosti:
A. Doležal, Života, J. Bílek, F. Bartoš, A. Sýkora, arch. Chudoba, prof. Lukáš, prof. J. Simon, prof. dr. RNDr. B. Krajník

MĚSTSKÁ OBRAZÁRNA V HRADCI KRÁLOVÉ - VÝBOR Z PRACÍ

1. 7. 1948 - 1. 10. 1948 | - vystavuje: J. V. Myslbek, J. Štursa, A. Waldhauser, J. Novopacký, J. Scheiwl, L. Kuba, V. Rada, F. Jenewein, A. Hudeček, M. Pirner, F. Ženíšek, B. Knüpfer, A. Russ, O. Bubeníček. J. Ullmann, A. Němec, T. F. Šimon, J. Mařák, V. Radimský, F. Kaván, V. Foerster, J. W. Mezerová, F. Horký, B. S. Urban, J. Panuška, A. Michov, F. Charvát, F. Fiala, J. Špillar, K. Hostovský, V. Pleiner, V. Rabas, S. Lolek, J. Vlček, A. Doležal, L. Csordák. J. Trampota, B. Jüngling, A. Slavíček, V. Blažek, V. Kotrba, J. Brychta, L. Kubíček, J. Gruss, V. Bartoněk, B. Benda, O. Homoláč, B. Mudroch, V. Wagner, R. Vejrych. V. Špála, V. Beneš, K. Langer, J. Veris, V. Pavlík, V. Sedláček, J. Škoda, J. Paša, L. Kubíček, J. Drahoňovský

VÝSTAVA PLÁNOVÁNÍ MODERNÍHO HRADCE KRÁLOVÉ

20. 5. 1948 - 30. 5. 1948 | 

VÝSTAVA S. V. U. ALEŠ Z BRNA

6. 6. 1948 - 30. 6. 1948 | "- vystavuje: M. A. Bazovský, F. Bič, J. Bieber, F. Bílkovský, J. Brukner, R. Brun, P. Dillinger, F. Doubrava, O. Dubay, J. vořáček, L. Dydek, F. Fiala, K. Formnek, R. Hliněnský, V. Hohaus, B. Hochman, J. Hovora, B. Jahoda, J. Janča, J. Kapinus, F. Kocourek, O. Kolovratová, E. S. Kostrhon, F. J. Kraus, F. X. Krejčí, R. Kučera, J. Kubíček, B. Kuhnová, J. Lenhart, M. Losík, V. Makovský, F. Malý, J. Marek, B. Matal, B. Matalová, J. M. Najmr, Z. Novotný, J. Ottich, M. Pernička, E. Ranný, F. Rek, S. Souček, E. Světlík, J. Šebek, F. Šenk, J. Ševčík, J. Šťastný, F. Štěpán, F. Švéda, K. Těšík, J. Velecký, L. Voneš, E. Weirauch, C. Zatloukal, L. Zívr; prodejní výstava; vstup 5 Kčs; 1692 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací
Osobnosti:
F. Bartoš, J. janča, arch. V. Hrdlička, B. Šimon, J. Vlček, Peiskes, K. Štěrba, dr. Steifeld

VÝCHOVA UČŇŮ V N. P. ŠKODOVY ZÁVODY

14. 12. 1948 - 22. 2. 1948 | - vstup volný

VÝSTAVA OBRAZŮ ZE SČM /STM/

22. 5. 1948 - 30. 5. 1948 | STM= Soutěž tvořivosti mládeže

1947

VÝSTAVA OBRAZŮ TŘINÁCTI ČLENŮ JEDNOTY UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH Z PRAHY

20. 4. 1947 - 18. 5. 1947 | "- vystavuje: T. J. Blažek, O. Cihelka, R. havelka, Č. Choděra, A. Chvála, F. Jelínek, C. Jelínek, E. Knížek, J. Koudelka, B. Plaške, V. Skála, J. Šrámek, K. Vávra; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 5 Kčs; 714 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací včetně cen

VÝSTAVA PRACÍ ARCH. JOSEFA GOČÁRA

30. 11. 1947 - 31. 12. 1947 | "- spolupráce: Okresní a Místní rada osvětová, stavební úřad MNV, vstupné 5 Kčs; 490 návštěvníků"
Osobnosti:
J. Gočár, dr. J. Němec, F. Tichý, pplk. Vitásek, K. Vl. Kašpar, řed. F. Beran, prof. arch. O. Šmída, J. Vlček, odb. uč. O. Vendler, dr. Ing. J. Rejchl, ing. K. Fridrich (vrchní státní rada ve výslužbě), prof. Mencl

VÝSTAVA OBRAZŮ A SOCH SKUPINY VÝTVARNÍKŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

26. 10. 1947 - 23. 11. 1947 | "- spolupráce: Okresní a místní rada osvětová; vystavuje: J. Durych, M. Fischerová-Lázňovská, J. Heřman, K. Hladík, B. Jüngling, J. Kalousek, L. Kubíček, K. Langer, K. Meisner, J. Mezerová-Winterová, J. Michl, E. Mikanová-Urbanová, J. Morávek, Z. Peisker, J. Rejchl, E. Říha, D. Sokolová, J. Škoda, O. Šmída, B. Tůma, M. Vávra, J. Vlček, V. Walter; prodejní výstava; vstupné 5 Kčs; 983 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací
Osobnosti:
K. Michl, Bača (rámař), A. Sýkora, arch. Novotný, dr. ing. J. Rejchl, J. Škoda, L. Kubíček, Thdr. Doskočil, p. Rejchrt, dr. F. Steifeld, dr. Jirkal, dr. K. Brouček, prof. Hejduk, MUDr. Emmer, K. V. Kašpar, A. Doležal

VÝBOR Z DĚL MĚSTSKÉ OBRAZÁRNY

1. 7. 1947 - 1. 10. 1947 | 
- seznam vystavených obrazů, kreseb a plastik

VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK

12. 10. 1947 - 19. 10. 1947 | 
- k této příležitosti vydané obálky, korespondenční lístky, časopis českých filatelistů z roku 1947
Osobnosti:
dr. Němec, V. Paperstein, MUDr. Emmer

JIŘÍ ŽIDLICKÝ - OBRAZY

25. 5. 1947 - 6. 7. 1947 | "- spolupráce: Okresní myslivecký spolek; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstupné 10 Kčs; 1.489 návštěvníků"
- zúčtování výstavy
Osobnosti:
F. Broulík (předseda okresního mysliveckého sdružení), R. Rakušan (lesmistr), Jirsák (obchodník), J. Holeček (puškař), ing. Komárek

VOJENSKÁ OSVĚTOVÁ VÝCHOVA

1. 3. 1947 - 7. 3. 1947 | 

VÝSTAVA S. V. U. ALEŠ Z PRAHY

16. 3. 1947 - 13. 4. 1947 | "- vystavuje: V. Antušek, J. Černý, F. Emler, S. Havrlík, A: Hejl, V. Jičínská, L. Klímová, J. Kolář, J. Křížanský, F. V. Mokrý, K. Molnár, F. Podešva, F. Prosecký, J. Šváb, V. Trefil, B. Tůma, B. Ullrych, J. Vacke, J. Vávra, V. Vrbský, A. A. Zahel; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 4 Kč; 863 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam vystavených prací
Osobnosti:
K. Michl, arch. O. Šmída, doc. dr. Bedrna, prof. Mokrý, dr. Brouček, prof. Skočdopole (bývalý archivář města), prof. V. Černý, Milič, Rejmínek, Tichý, A. Doležal, malíř Vít Skála, J. T. Blažek, J. Simon, malíř F. A. Jelínek, Č. Choděra, J. Šrámek, J. Koudelka, O. Cihelka, F. Tichý, prof. Skála, doc. J. rejchl, prof. C. Freitag

ČLENSKÁ VÝSTAVA UMĚLECKÉ BESEDY

26. 1. 1947 - 23. 2. 1947 | "- vystavuje: Z. Balaš, A. Bělocvětov, J. Brož, F. Gross, M. Hégr, Z. Heritesová, B. Hoffstädter, J. Hudec, F. Hudeček, V. Karel, O. Kerhart, J. Kojan, Ž. Kopecká, J. Kotík, A. Kybal, K. Lhoták, K. Lidický, A. Lněnička, B. Matal, L. Novák, V. V. Novák, M. Pirdek, V. Rabas, V. Rada, M. Romberg, F. Ropek, V. Sedláček, Z. Seydl, J. Smetana, K. Souček, J. Soukup, L. Šimák, M. Štěpánek, B. Vaníček, A. Vitík, M. Vořechová-Vejvodová, V. Vrbová-Kotrbová, J. Zrzavý, J. Želibský, F. Žváček; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 4 Kč; 695 návštěvníků (mimo návštěvy škol)"
- zúčtování výstavy

1946

VÝSTAVA OBRAZŮ JINDRY VLČKA: TEREZÍN 1946 - RUMBURK , ODSUN NĚMCŮ

7. 12. 1946 - 31. 12. 1946 | "-spolupráce: Svaz osvobozených politických vězňů v HK; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny) vstupné 4 Kč; 1310 návštěníků"
- zůčtování výstavy, seznam prodaných prací včetně cen

VÝBOR DĚL Z MĚSTSKÉ OBRAZÁRNY

12. 9. 1946 - 4. 11. 1946 | "- vstup 3 Kč; 1.311 návštěvníků"
- seznam vystavených prací, zúčtování výstavy

VÝSTAVA MALÍŘSKÉHO DÍLA FRANTIŠKA STRÁŽNICKÉHO

10. 11. 1946 - 30. 11. 1946 | "- prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny), vstup 4 Kč; 666 návštěvníků"
- zúčtování výstavy, seznam podaných prací, včetně cen
Osobnosti:
J. Vlček

KRÁLOVÉHRADECKO V ODBOJI, REVOLUCI A VÝSTAVBĚ

5. 5. 1946 - 30. 6. 1946 | 
- návštěvní kniha
Osobnosti:
!!! Fotografie hledej ve fondu pol. Poměry PO/VII

SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ VINCENCE WALTRA

3. 3. 1946 - 24. 3. 1946 | "- prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu), vstup 3 K; 1242 návštěvnků"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací
Osobnosti:
V. Hejduk, dr. Jirkal, prof. dr. Svoboda, dr. ing. Čížek, ing. B. Vacek, J. Škoda

1945

HITLER V SOVĚTSKÉ KARIKATUŘE

21. 10. 1945 - 4. 11. 1945 | - pořádá: Společnost pro kulturní a hospodářské styky se SSSR, putovní výstava

VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÍKŮ - HRADEC KRÁLOVÉ

16. 12. 1945 - 15. 1. 1946 | "- vystavuje: J. Bílek, F. Bureš, A. Doležal, M. Fňouková, J. Heřman, D. Hess, k. Hostovský, K. Hladík, B. Jüngling, A. Kozák, L. Kubíček, K. Langer, O. Liska, K. Meisner, J. Mezerová-Winterová, E. Mikanová-Urbanová, A. Militky, J. Rejchl, F. Soukup, F. Stupecká, K. Šterba, J. Škoda, B. Tůma, B. S. Urban, J. Vlček, V. Walter, J. Života; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu)"
Osobnosti:
J. Vlček, J. Bílek, K. Šterba, A. Doležal, MUDr. Picek, dr. Rejchl, dr. Brouček, L. Kubíček, O. Liska, J. Simon, Suchoradský (ředitel), L. Hess (přednosta)

1944

RADOSTNÁ TVORBA PO PRÁCI

15. 7. 1944 - 30. 7. 1944 | - výstava obrazů, plastik a architektury zaměstnanců Škodových závodů v Plotišti, vstup volný

K. J. SIGMUND

14. 5. 1944 - 4. 6. 1944 | - pořádá: kuturní úřad města, prodejní výstav (ceny uvedeny v katalogu)
- zúčtování výstavy
Osobnosti:
F. Heger, dr. Hejl

J. W. MEZEROVÁ /JULIE WINWTEROVÁ MEZEROVÁ/

18. 6. 1944 - 9. 7. 1944 | - pořádá: Kulturní úřad města, prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu)
- zúčtování výstavy, seznam prodaných prací, včetně cen
Osobnosti:
K. Mlynář, dr. Hruška, K. Sikáček, J. T. Blažek, L. Rejmánek

ČLENSKÁ VÝSTAVA SPOLKU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VÝCHODOČESKÝCH V PARDUBICÍCH

9. 4. 1944 - 30. 4. 1944 | - vystavuje: J. Salavec, B. Tůma, L. Vele, F. Zuska, J. Bílek, E. Kubíček, J. Vávra, Ing. arch. K. Kalvoda, Ak. Arch. K Řepa, Ing. arch. J. Salák, F. V. Danihelka, S. havrlík, O. Karel, B. Lomek, L. Pejchl, J. Podhajský
- zúčtování výstavy
Osobnosti:
O. Švec, J. Bílek, J. Vlček, L. Havrlík, Ad. Doležal, Průšek (továrník), Tůma, L. Píša, Danihelka

ČESKÁ GRAFIKA

27. 2. 1944 - 1. 3. 1944 | "- přádá: kulturní rada; putovní výstava; R. Adámek, A. J. Alex, F. Bílek, H. Bochořáková-Dittrichová, C. Bouda, P. Dillinger, F. Duša, H. Emingerová, V. Fiala, R. M. Fikari, A. Hofbauer, K. Hojden, M. Holý, A. Homolka, J. Jareš, L. Jiřincová, M. Kazdová, F. Kobliha, J. Kočí, E. Kotrba, Č. Kvíčala, A. Macková, A. Majer, A. Moravec, K. Müller, A. Nauman, R. Ondráček, V. Polášek, V. Pukl, J. Pýcha, J. Rambousek, E. Ranný, V. Sedláček, V. Silovský, J. Skrbek, M. Stretti, V. Stretti, J. Stretti-Zamponi, V. Sychra, P. Šimon, T. F. Šimon, K. Štěch, K. Štika, J. Šváb, M. Švabinský, F. Tichý, K. Tondl, K. Vik, J. Vodrážka, J. C. Vondrouš, V. Vorlíček"
"- zúčtování výstavy, seznam vystavených grafických listů; seznam prodaných grafik, včetně cen"

1943

EXPOZICE PRAVĚKU

1. 1. 1943 - 31. 12. 1943 | autor Dr. J. Filip (Státní archeologický ústav), 2.patro, 2.sál (zadní), tzv. Domečkova síň (instalace 1943-1946)
Bibliograf. údaje:
Průvodce sbírkami městského muzea v Hradci Králové,1946

K. KARAS

7. 11. 1943 - 28. 11. 1943 | "- pořádá: kulturní úřad města; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu)"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných obrazů, včetně cen
Osobnosti:
F. Heger

ADOLF DOLEŽAL - OBRAZY

5. 12. 1943 - 24. 12. 1943 | "- pořádá: kulturní úřad města; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny)"
- zúčtování výstavy, seznam prodaných obrazů, včetně cen
Osobnosti:
F. Heger, Marhula, O. Liska, Hejl, J. Vlček, L. Knepr, mjr. V. Branka, J. Škoda, manželé Petrofovi ml., Schier (ředitel Fotochemy), M. Leonier-Pavlík, K. Sikáček

J. T. BLAŽEK

10. 10. 1943 - 31. 10. 1943 | - pořádá: městská kulturní služba, prodejní výstava
- zúčtování výstavy
Osobnosti:
dr. Hejl, MUDr. Fingerland, J.V.B. Pilnáček

SUDETŠTÍ GRAFIKOVÉ, SPOLEK UMĚLCŮ METZNER-BUND

2. 9. 1943 - 28. 9. 1943 | - vystavuje: O. Bertl, E. Birke, W. Buhe, H. Dietze, J. Dobrokovsky, R. Duschek, R. Felgenhauer, R. Fisch, P. Gebauer, M. Geyer, E. Görlach, F. Gruss, K. Hallegger, F. Hartig, A. Häring, J. Hegenbarth, F. Helle, T. Hopfner, H. Janda, R. Karasek, W. Klemm, L. Klingr, H. E. Köhler, A. Kraft, O. Kreibich, W. Krick, H. Krombholz, A. Kubin, A. Kunft, H. Kühnel, W. Lang, R. Mather, E. Müller, A. Ohme, O. Jordan, G. Pollaschek A. Posselt, K. Prokop, F. Ritschel, E. Seiboth, W. Sitte, R. Sokol, E. Steidl, A. Scheibenhof, E. Schilder, T. Schönecker, F. Thiele, I. Thiele-Peschka, O. Voh, W. Wollenheit, M. Zeschitz, část prací prodejná (ceny uvedeny v katalogu)
- seznam prodaných prací včetně cen
Osobnosti:
F. Heger, němečtí důstojníci

NĚMECKO V KROJI

28. 4. 1943 - 22. 5. 1943 | 

LEOŠ KUBÍČEK - PLASTIKY

30. 5. 1943 - 30. 6. 1943 | 
"- seznam prodaných prací, včetně jejich cen; zúčtování výstavy"
Osobnosti:
dr. Hejl, dr. Brouček, K. Mlynář, J. Škoda, R. Rakušan (lesmistr)

VĚRA JIČÍNSKÁ /OBRAZY/

7. 2. 1943 - 28. 2. 1943 | 
"- seznam prodaných prací, včetně jejich cen;"
Osobnosti:
V. Jičínská, K. Plicka, J. Škoda, K. Michl

 

1942

UMĚLCI NÁRODU 1942 - 1943

6. 12. 1942 - 23. 12. 1942 | 

JOSEF ŠKODA - SOCHY

1. 11. 1942 - 30. 11. 1942 | - ceny uvedeny v katalogu
Osobnosti:
Škoda s rodinou, Grus, K. Michl, dr. Palec, dr. Votruba, dr. Brouček

VÝSTAVA OBRAZŮ BOHUMILA LIZNERA

22. 3. 1942 - 12. 4. 1942 | 

FERDINAND KOTVALD

19. 4. 1942 - 10. 5. 1942 | 

JAROSLAV DĚDINA

11. 10. 1942 - 25. 10. 1942 | - výstava opět v budově muzea, vstup 2 K
- vstupenka
Osobnosti:
J. Dědina, Petrovický

VÝSTAVA BEDŘICHA HORÁLKA S PŘIDRUŽENÝMI MALÍŘI NĚKOLIKA VÝTVARNÝCH SPOLKŮ

22. 2. 1942 - 15. 3. 1942 | "- vystavuje: Bedřich Horálek; O. Nejedlý; V. Beneš; A. Hudeček; V. Rada; V. Sedláček; pořádáno MPM"

"JINDRA VLČEK ""Z MÉHO RODNÉHO KRAJE"""

18. 1. 1942 - 15. 2. 1942 | - v budově městské knihovny (Tomkova ul.)
- vyúčtování výstavy

 

1941

VÝSTAVA GRAFICKÝCH PRACÍ JAROSLAVA MÍŠKA

24. 11. 1941 - 13. 12. 1941 | - čítárna, vstup volný

NOVÉ HMOTY A TEXTILIE

8. 2. 1941 - 16. 2. 1941 | - v budově městské knihovny (Tomkova ul.)

GUSTAV PORŠ - OBRAZY

4. 5. 1941 - 26. 5. 1941 | 

HRADEC KRÁLOVÉ VE FOTOGRAFII

1. 6. 1941 - 22. 6. 1941 | 

VÁCLAV PAVLÍK - OBRAZY

22. 11. 1941 - 14. 12. 1941 | - v budově městské knihovny (Tomkova ul.), pořádáno MPM, vstup 2 K

1940

MLADÍ HRADEČTÍ VÝTVARNÍCI

7. 4. 1940 - 21. 4. 1940 | 

ČESKÉ UMĚLECKÉ KNIŽNÍ ZNAČKY (EX LIBRIS)

1. 1. 1940 - 31. 12. 1940 | - pořádáno MPM, v čítárně

LIDOVÉ STAVBY KRÁLOVÉHRADECKA V KRESBÁCH V. ŠRÁMKA

1. 11. 1940 - 29. 12. 1940 | - pořádáno MPM, čítárna

UŽITÁ GRAFIKA, KNIŽNÍ UMĚNÍ, PROPAGACE

13. 10. 1940 - 20. 10. 1940 | "- pořádáno MPM, spolupráce: Ústav pro zvelebování živností; 800 návštěvníků; výstava výtvarných prací posluchačů uměleckoprůmyslové školy prof. Jaroslava Bendy"

KRÁLOVÉHRADECKÝ KROJ

13. 4. 1940 - 14. 4. 1940 | "-pořádáno MPM,v čítárně, pořádána přednáška; hojně navštívena"

"NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY ""KMENE"""

26. 5. 1940 - 2. 6. 1940 | - pořádáno MPM, v čítárně, pořádána místními knihkupci, pořádána přednáška, velká návštěvnost
Osobnosti:
- František Halas

VÝSTAVA NOVÝCH TKANIN

26. 9. 1940 - 30. 9. 1940 | "- pořádáno MPM, spolupráce: Arbeitgemeinschaft Deutsche Textilstoffe v Berlíně, výbor pro nové hmoty v Praze, Ústav pro zvelebování živností, Obchodní a živnostenská komora; v čítárně; cca 5.000 návštěvníků"