Archiv výstav 1969 - 1960

1969

HRADECKÁ PEVNOST A REINSTALACE ČESKÁ SPOLEČNOST V DOBĚ NÁRODNÍHO OBROZENÍ

1. 1. 1969 - 31. 12. 1969 | "- autor A. Doubrava;"

HRADEC VE FOTOGRAFII

1. 1. 1969 - 31. 12. 1969 | 

CHRÁNĚNÉ ROSTLINY VÝCHODOČESKÉHO KRAJE KRAJE

5. 8. 1969 - 21. 10. 1969 | 

CHRAŇTE PRAVĚKÉ PAMÁTKY - ARCHEOLOGICKÁ VÝSTAVA

1. 1. 1969 - 31. 12. 1969 | 

FRANTIŠEK ULRICH - ŽIVOT A DÍLO (K 110. VÝROČÍ NAROZENÍ A 30. VÝROČÍ ÚMRTÍ)

2. 4. 1969 - 5. 8. 1969 | 

KAREL ČAPEK

15. 8. 1969 - 24. 12. 1969 | 

 

1968

ZMIZELÝ HRADEC - ARCHEOLOGICKÁ VÝSTAVA

1. 1. 1968 - 31. 12. 1968 | 

POŠTOVNÍ ZNÁMKA 1918 - 1938 - 1948 - 1968

1. 1. 1968 - 31. 12. 1968 | 

AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE /AMFO/

6. 12. 1968 - 28. 3. 1969 | 

25 LET PRÁCE V PRAVDĚ - FOTOGRAFIE USTINOVA

22. 2. 1968 - 15. 3. 1968 | 

VÝSTAVBA HRADCE KRÁLOVÉ PO R. 1948

1. 1. 1968 - 31. 12. 1968 | 

A. KARLOVSKÝ - HERALDICKÁ KRESBA

15. 8. 1968 - 3. 12. 1968 | 

MNOHOTVÁRNÝ KŘEMEN - MINERALOGICKÁ VÝSTAVA

17. 9. 1968 - 31. 12. 1968 | 

NÁRODNÍ OBROZENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

1. 3. 1968 - 11. 8. 1968 | - výstava k 100. výročí úmrtí nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila

MOJE RUSKO - VÝTVARNÁ DÍLA

14. 1. 1968 - 28. 1. 1968 | "- spolupráce s Krajskou galerií a OV SČSP; výtvarní umělci RSFR K 50. výročí VŘSR"

HRADECKÁ PEVNOST

16. 4. 1968 - 11. 8. 1968 | "-autor: Aleš Doubrava; proměny královéhradecké pevnosti od vzniku do rozboření hradeb"
"- scénář, 2 rukopisy: Existující objekty bývalé pevnosti královéhradecké; Hradec Králové. Opevńovací systém 18. století; návštěvní kniha"

HISTORICKÉ ROKY REPUBLIKY

3. 11. 1968 - 15. 8. 1968 | "- spolupráce: SOA Zámrsk; k 50. výročí vzniku ČSR, výstava dokumentů z archivů východních Čech"

 

1967

KLASICISTNÍ ŠTÍTY

18. 12. 1967 - 29. 2. 1968 | 

1400 KM TUNISEM

5. 11. 1967 - 7. 1. 1968 | 

ARMÉNSKÁ ARCHITEKTURA

12. 11. 1967 - 31. 12. 1967 | 

KLENOTY STARÝCH PERGAMENŮ

1. 7. 1967 - 31. 10. 1967 | "- hudební rukopisy východních Čech z 15.-18. století;"
"- námět, scénář, bibliografie o hradeckých literátech a rukopisech; soupis vystavených předmětů, finanční ohodnocení vystavených rukopisů, sezanam zapůjčených kancionálů"

KOVY A JEJICH RUDY

2. 5. 1967 - 31. 12. 1967 | autor I. Štafl

PŘÍRODA SARDINIE - FOTOGRAFIE A NÁLEZY

2. 5. 1967 - 31. 12. 1967 | autor I. Štafl

VLADISLAV VANČURA - ŽIVOT A DÍLO

19. 2. 1967 - 15. 4. 1967 | - spolupráce: Památník národního písemnictví

TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM VE FOTOGRAFII MIR. FOJKA

3. 1. 1967 - 14. 10. 1967 | 
- návštěvní kniha

 

1966

ARMÁDNÍ VÝTVARNÉ STUDIO PRAHA - OBRAZY, SOCHY, GRAFIKA

8. 11. 1966 - 4. 12. 1966 | 

SKLO PĚTI STALETÍ

15. 9. 1966 - 31. 12. 1966 | autorka J. Stárková

PAPÍROVÁ PLATIDLA NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

1. 9. 1966 - 31. 12. 1966 | autor J. Šůla

"Z CESTY PO FRANCII; VÝSTAVA KRESEB BŘETISLAVA JÜNGLINGA"

3. 9. 1966 - 9. 10. 1966 | 

5 LET ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V PLOTIŠTÍCH N. L.

21. 8. 1966 - 30. 10. 1966 | - autor V. Vokolek

ČLOVĚK A MAPA

9. 4. 1966 - 22. 5. 1966 | 

ANTONÍN PELC - OBRAZY, ILUSTRACE, KARIKATURY

29. 5. 1966 - 3. 7. 1966 | 

200 LET HRADECKÉ PEVNOSTI

8. 2. 1966 - 31. 8. 1966 | autor A. Doubrava

VÁLEČNÝ ROK 1866 V HRADCI KRÁLOVÉ /V LITERATUŘE/

19. 6. 1966 - 16. 10. 1966 | autoři: Dolínek, Mudra
- námět, scénář, plakát, text katalogu, průvodce výstavou
Osobnosti:
Benedek, Svíb (myslivec)

AGRICOLŮV ODKAZ, Z ČINNOSTI GEOLOGICKÉHO KROUŽKU

18. 1. 1966 - 2. 4. 1966 | autor Z. Doubek

MÁCHOVSKÉ VARIACE - ILUSTRACE, KRESBY A GRAFIKA JAROSLAVA CHEBENA

6. 2. 1966 - 6. 3. 1966 | 

 

1965

PRAVĚK SEVEROVÝCHODNÍCH A VÝCHODNÍCH ČECH

1. 9. 1965 - 31. 12. 1965 | "- v lapidáriu; autor V. Vokolek"
- libreto

UMĚNÍ MISTRŮ MODROTISKU

22. 10. 1965 - 14. 1. 1966 | autorka J. Šulcová

STAVBA MUZEA VE FOTOGRAFIÍCH A DOKUMENTECH

11. 11. 1965 - 14. 1. 1966 | autor A. Doubrava

"JAROSLAV KÁBRT - STANISLAV HANZLÍK; OBRAZY, GRAFIKA, SOCHY"

5. 12. 1965 - 15. 3. 1966 | 

20 LET LÉKAŘSKÉ FAKULTY KU V HRADCI KRÁLOVÉ

8. 10. 1965 - 31. 10. 1965 | 

KRKONOŠE - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO HAVLA

5. 9. 1965 - 30. 9. 1965 | 

CÍNOVÉ PŘEDMĚTY OD RENESANCE PO SOUČASNOST

1. 8. 1965 - 21. 10. 1965 | autor: E. Hloupý

JOSEF WAGNER, KRESBY A SKICI

29. 7. 1965 - 10. 11. 1965 | autor E. Hloupý

PŘÍCHOD RUDÉ ARMÁDY

30. 4. 1965 - 31. 7. 1965 | autor A. Doubrava

VÝSTAVA ÚSPĚCHŮ SOCIALISTICKÉ VÝSTAVBY VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

30. 4. 1965 - 30. 6. 1965 | 20 let úspěchů Východočeského kraje

Z CESTY PO SSSR., KRESBY MILANA ALBICHA

21. 4. 1965 - 28. 7. 1965 | autor E. Hloupý

EX LIBRIS

28. 1. 1965 - 3. 4. 1965 | autor E. Hloupý

ADOLF MIKEŠ - 100 LET OD NAROZENÍ KLAVÍRNÍHO PEDAGOGA

6. 1. 1965 - 28. 3. 1965 | - autor: Aleš Doubrava
- libreto

 

1964

ARMÁDNÍ SOUTĚŽ TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI (LETCŮ), PŘEHLÍDKA PRACÍ

17. 9. 1964 - 30. 9. 1964 | 

BOJOVNÉ DÍLO JOSEFA ČAPKA

25. 10. 1964 - 2. 1. 1965 | "- spoupráce: Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV; autoři: M. Halík, J. Slavík, J. Kábrt;výstava k 20. výročí smrti J. Čapka"
- libreto
Osobnosti:
A. Dostálová (dcera J. Čapka), J. Hušek (řečník, předseda ÚV SPB), V. Vokolek

20 LET SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

18. 8. 1964 - 18. 10. 1964 | autorka J. Stárková

VÝSTAVBA HRADCE KRÁLOVÉ OD BOŘENÍ PEVNOSTI DO SOUČASNOSTI

14. 6. 1964 - 18. 10. 1964 | - jako stálá výstavka i v r. 1965 a 1966

BOHDANEČSKÁ REZERVACE VE FOTOGRAFII FRANTIŠKA JANALÍKA A ING. JIŘÍHO SVOBODY

2. 8. 1964 - 20. 9. 1964 | 

VÝSTAVA PTACTVA

14. 7. 1964 - 18. 10. 1964 | 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FOTOAMATÉRŮ - ZDRAVOTNÍKŮ (POLSKO, MAĎARSKO, SSSR, ČSSR)

31. 5. 1964 - 28. 6. 1964 | 
- seznam fotografií

PERNÍKÁŘSKÉ FORMY

22. 3. 1964 - 12. 7. 1964 | autor E. Hloupý

STARÝ HRADEC VE FOTOGRAFII

22. 3. 1964 - 24. 5. 1964 | 

 

1963

ARMÁDNÍ SOUTĚŽ TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI (LETCŮ), PŘEHLÍDKA PRACÍ

3. 9. 1963 - 12. 9. 1963 | 

 

1962

EXPOZICE FEUDALISMU (DO R. 1781)

1. 1. 1962 - 31. 12. 1962 | "autor J. Šůla; konec asi 1968"

JOSEF WAGNER - KRESBY PLASTIKY

15. 7. 1962 - 10. 9. 1962 | 

VÝSTAVA PENĚZ (SBČS, STSP)

23. 10. 1962 - 4. 11. 1962 | 

VÝSTAVKA MINERÁLŮ

5. 9. 1962 - 31. 12. 1962 | - 1. poschodí

STARÉ LIDOVÉ STAVBY - FOTOGRAFIE

1. 4. 1962 - 10. 11. 1962 | "- pokračovala v r. 1964; 22. 3. - 16. 8."

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. 4. 1962 - 31. 8. 1962 | - I. patro, připravil V. Vokolek

EMIL FILLA - OBRAZY, PLASTIKY ZE SOUKROMÝCH SBÍREK

20. 5. 1962 - 1. 7. 1962 | 

VLASTIMIL BENEŠ, OBRAZY

1. 4. 1962 - 9. 5. 1962 | 

 

 

1961

EXPOZICE KAPITALISMU 1781 - 1945

1. 1. 1961 - 31. 8. 1968 | autor V. Květenský, J. Šůla
- scénář

VÝROČNÍ VÝSTAVA ČSFVU

19. 11. 1961 - 23. 12. 1961 | 

ADOLF HOFFMEISTER - KRESBY

12. 10. 1961 - 12. 11. 1961 | 

J. WIELGUS - SOCHY

7. 9. 1961 - 8. 10. 1961 | 

UMĚLECKÁ ŘEMESLA

3. 8. 1961 - 24. 9. 1961 | 

POLSKÝ POLITICKÝ PLAKÁT

30. 6. 1961 - 31. 7. 1961 | 

KRAJINY, ZÁTIŠÍ, MOTIV PRÁCE V SOUČASNÉ MALÍŘSKÉ TVORBĚ

14. 5. 1961 - 30. 6. 1961 | 

40 LET BOJŮ KSČ ZA SOCIALISMUS A KOMUNISMUS

14. 5. 1961 - 30. 6. 1961 | 

 

1960

VÝSTAVA ČFVU V HRADCI KRÁLOVÉ

6. 11. 1960 - 31. 12. 1960 | 

OSVOBOZENÍ VÝCHODOČESKÉHO KRAJE SOVĚTSKOU ARMÁDOU

5. 11. 1960 - 31. 12. 1960 | 
- libreto, dotázníky obcím východních Čech o průchodu Rudé armády

MRVA - ZEMÁNEK - OBRAZY A PLASTIKY

18. 9. 1960 - 26. 10. 1960 | 

HOLÝ - BENDA - OBRAZY, PLASTIKY

1. 7. 1960 - 18. 9. 1960 | 

ARCHIVNÍ DOKUMENTY HRADECKÉHO KRAJE

14. 5. 1960 - 15. 10. 1960 | - výstava pokračovala v sálech městské galerie na náchodském zámku

EM. MEDKOVÁ - FOTOGRAFIE

1. 5. 1960 - 7. 6. 1960 | 

VÝSTAVKA KVĚTIN

1. 3. 1960 - 3. 5. 1960 | 

VELKÁ NĚMECKÁ SELSKÁ VÁLKA

3. 4. 1960 - 29. 5. 1960 | 

JINDŘICH PRUCHA - OBRAZY

19. 3. 1960 - 10. 4. 1960 | malý sál

NEJDE JEN O BERLÍN

1. 3. 1960 - 10. 3. 1960 | 

OBRAZY ZÁMKŮ HRADECKÉHO KRAJE

21. 2. 1960 - 31. 3. 1960 | 

ZE SBÍREK NÁRODNÍ GALERIE

17. 1. 1960 - 14. 2. 1960 | 

FR. BIDLO - KARIKATURY

15. 1. 1960 - 28. 2. 1960 |