Archiv výstav 1970 - 1979

1979

VÝSTAVA PRO MUZEUM V JACHNOVCE

17. 4. 1979 - 31. 12. 1979 | - v rámci družby s Černigovskou oblastí pro budované muzeum v Jachnovce (pro události z 12. října 1943)
soupisy fotografií z činnosti I. armádního sboru v SSSR uložených ve VHÚ (v ČJ a RJ), korespondence, povolení k vývozu fotografií

PŘÍRODA SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH

1. 12. 1979 - 31. 12. 1984 | "- autor: RNDr. Karel Lohninský; část geologická, botanická a zoologická"
"- průvodce expozicí v ČJ, NJ; plány architektonicko-výtvarného řešení expozice (Stavoprojekt)"

VÝSTAVA KRONIK A SOA ZÁMRSK

1. 1. 1979 - 31. 12. 1979 | 

NUN 7135 M /EXPEDICE HIMALAYA/

1. 10. 1979 - 31. 12. 1979 | "- první východočeská himálajská expedice 1976; fotografie, horolezecká výzbroj, přírodopisné a národopisné sběry"
- publikace o cestě NUN 7135 m, vydala TJ Slavia v Hradci Králové 1977

VLASTA MATOUŠOVÁ - HMYZ V KRESBĚ A GRAFICE

19. 8. 1979 - 29. 9. 1979 | - výstava uspořádána v rámci VIII. Mezinárodního sympozia o faunistice hmyzu střední Evropy

STOPY NEJSTARŠÍ LIDSKÉ PRÁCE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

1. 1. 1979 - 31. 12. 1979 | 

DĚTI, MÍR A UMĚNÍ

6. 6. 1979 - 13. 6. 1979 | 

SLOHOVÝ NÁBYTEK

1. 1. 1979 - 31. 12. 1979 | 
- popis k výstavě

35. VÝROČÍ SNP

1. 1. 1979 - 31. 12. 1979 | 

MAGDEBURG SE PŘEDSTAVUJE

31. 5. 1979 - 31. 12. 1979 | 

VIETNAM ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

11. 9. 1979 - 15. 12. 1979 | "- libreto Dr. F. Šita a M. Sainerová; exponáty zapůjčené od Kulturního a informačního střediska VSR v Praze a předměty od pracovníků, kteří působili ve Vietnamu). Výstava obsahovala obecné informace o VSR, fotografie (Vietnamská válka, čínská agrese), vietnamská grafika, užité umění, lidová řemesla, hudební nástroje, příroda. Výstavu doprovázela vietnamská hudba a barevné diapozitivy"
"- zahajovací projev a seznam pozvaných; libreto, dopisní obálka s logem výstavy"
Osobnosti:
velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Nguyen-tien-Thong, V. Kočová
Bibliograf. údaje:
"Pochodeň, 16. 8. 1979: ""Vietnam známý i neznámý""; Pochodeň, 14.9. 1979: ""Pozvánka na výstavu"" s. 2"

 

1978

25 LET PRÁCE PRO SOCALISTICKOU DOPRAVU

26. 10. 1978 - 19. 11. 1978 | 
- podklady pro tiskovou konferenci

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY NA URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ROUDNIČKY A VYSOKÉ N. L.

17. 7. 1978 - 29. 7. 1978 | 

OBRAZY JAROSLAVA ŠMÍDRY

29. 8. 1978 - 31. 12. 1978 | 
- novinové články, potvzení o předání obrazů

25 LET SBORŮ PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

2. 10. 1978 - 31. 12. 1978 | 

POKLADY MUZEA

1. 1. 1978 - 31. 12. 1978 | 

DŘEVO, TEXTIL, KERAMIKA, GRAFIKA, MALBA

2. 12. 1978 - 7. 12. 1978 | - z uměleckoprůmyslových sbírek muzea

TAJEMSTVÍ PTAČÍHO STĚHOVÁNÍ

1. 1. 1978 - 31. 12. 1978 | 

WALBŘICH - FOTO, PORCELÁN, FILUMENIE

1. 1. 1978 - 31. 12. 1978 | 

ZDENĚK NEJEDLÝ - ŽIVOT A DÍLO

1. 2. 1978 - 31. 12. 1978 | "- v domě ""U Švagerků"""

SECESE - ŽIVOTNÍ STYL NA PŘELOMU STOLETÍ

1. 1. 1978 - 31. 12. 1978 | - autoři: Jana Stárková, Alice Židlická

TŘICET LET HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

20. 2. 1978 - 31. 5. 1978 | "- autor: Jaroslav Šůla; výstava probíhala zároveň ve výstavním pavilonu Kulturního domu ROH"
- námět, ideový záměr, scénář, hodnocení výstavy, novinové články

 

 

1977

ŘÍJNOVÉ DNY

2. 11. 1977 - 28. 11. 1977 | 

ČERNIGOV A ČERNIGOVSKO

2. 11. 1977 - 2. 12. 1977 | "- autor: Jaroslav Ludvík; výstava k 60. výročí VŘSR"
- libreto, scénář, úvodní proslov

KOSMOS ZAČÍNÁ NA ZEMI

2. 11. 1977 - 28. 12. 1977 | - k 60. výročí VŘSR, výstava fotografií A. Š. Moklecova
- novinové články
Osobnosti:
A. Š. Moklecov

OKRESNÍ VELETRH ZENITU

10. 10. 1977 - 17. 10. 1977 | 

SOVĚTSKÝ TISK - TISK POKROKU A MÍRU

2. 11. 1977 - 2. 12. 1977 | - spolupráce: Poštovní novinová služba, Meždunarodnaja kniga Moskva, Lidové nakladatelství
- ideový záměr, libreto, úvodní proslov, novinové články

LÉKY Z ŠERA PRALESŮ

20. 6. 1977 - 31. 12. 1977 | vestibul II.patro

OBRAZY A PLASTIKY: MILOŠ AXMAN, ČENĚK DOBIÁŠ, FRANTIŠEK CHMELAŘ

25. 2. 1977 - 7. 3. 1977 | - brněnští výtvarníci
- novinové články

AKTIVNĚ ČELIT IDEOLOGICKÉ DIVERZI ANTIKOMUNISMU

13. 5. 1977 - 27. 5. 1977 | - spolupráce: Politické oddělení Krajského odboru ochrany státních hranic v Hradci Králové
- novinové články

VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA

1. 8. 1977 - 31. 8. 1977 | 

HRADECKÝ PROGRAM 30 LET

1. 4. 1977 - 31. 5. 1977 | - autor: Ing. J. Klimeš, J. Zikmund, PhDr. A. Židlická
- ideový záměr, libreto, scénář, úvodní proslov, novinové články

 

1976

VÝSTAVKA K VÝROČÍ FDTJ - FPT

1. 1. 1976 - 31. 12. 1976 | - autor: Jiří Zikmund
- námět

VZNIK A POČÁTKY KSČ NA HRADECKU (EXPOZICE)

21. 5. 1976 - 31. 12. 1989 | "- autorka PhDr. Věra Němečková; expozice v domě ""U Švagerků"""
- ideový záměr, libreto, scénář, soupis vystavených exponátů, fotografií a dokumentů, texty k expozici, úvodní projev k otevření expozice - novinové články

CESTY JIŽNÍ INDIÍ - EXPEDICE ORCHIDEA II.

1. 1. 1976 - 31. 12. 1976 | vestibul II.patro

ČESKÉ POLODRAHOKAMY

1. 6. 1976 - 31. 7. 1976 | 

ZENIT - VII. OKRESNÍ VELETRH

18. 10. 1976 - 28. 10. 1976 | - spolupráce: OV SSM, Okresní odborová rada Hradec Králové
- seznam vystavených exponátů, novinové články

VOLEBNÍ PROGRAM NV V PRACÍCH STAVOPROJEKTU

20. 9. 1976 - 1. 12. 1976 | 
- novinové články, úvodní proslov

PÁTÁ PĚTILETKA NA HRADECKU

4. 6. 1976 - 31. 8. 1976 | "- spolupráce: Okresní oddělení českého statistického úřadu v Hradci Králové; autor: Jiří Zikmund"
- ideový záměr, scénář, novinové články

70 LET POCHODNĚ

14. 5. 1976 - 1. 10. 1976 | - autor: PhDr. Jiří Malina, A. Doubrava
- námět, novinové články, úvodní proslov

SOVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

1. 2. 1976 - 1. 5. 1976 | 

 

1975

REVOLUČNÍ TRADICE A SOUČASNOST VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

20. 10. 1975 - 8. 11. 1975 | - ukázkový výběr z výstavy pro zahraniční družební kraje

ZAPSÁNO V KRONICE SOCIALISTICKÉ DOBY

19. 11. 1975 - 30. 11. 1975 | 
- libreto, novinové články

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ - KRESBY

1. 2. 1975 - 31. 3. 1975 | 

HRADEC KRÁLOVÉ NA POČÁTKU DĚJIN

22. 9. 1975 - 31. 12. 1976 | "- autor: Dr. M. Richter, Vít Vokolek;"
- libreto, novinové články

PRVNÍ DEN - SOUBOR FOTOGRAFIÍ Z PRVNÍCH DNŮ OSVOBOZENÍ BULHARSKA

10. 6. 1975 - 31. 7. 1975 | "- autor: PhDr. Jiří Malina; spolupráce: Bulharské kulturní středisko v Praze; fotografie Nikoly Stojčkova"
- novinové články

DŘEVINY SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH

1. 1. 1975 - 31. 12. 1975 | 

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOVÁNÍ

1. 1. 1975 - 31. 12. 1975 | autorka J. Stárková

SOVĚTSKÁ VÁLEČNÁ FOTOGRAFIE

8. 5. 1975 - 31. 5. 1975 | - autor: PhDr. Jiří Malina, Zdeněk Bláha
- novinové články
Bibliograf. údaje:
"""Spolupráce Krajského muzea s Domem sovětské vědy a kultury v Praze"", In: Pochodeň, r. 64, č. 141, 18. 6. 1975, s. 5."

SOUBORNÁ VÝSTAVA SKUPINY BAV /BÁNSKOBYSTRIČTÍ AMATÉRŠTÍ VÝTVARNÍCI/

11. 3. 1975 - 11. 4. 1975 | - vystavují bánskobystričtí amatérští výtvarníci: J. Kavec, F. Kuska, J. Ryboš, I. Fraňo, ing. M. Mikloš
- úvodní proslov

V BOJI ZA SVOBODU

24. 4. 1975 - 30. 6. 1975 | - spolupráce: Památník - muzeum SNP v Banské Bystrici, výstava uspořádána v Banské Bystrici (od 24. 4.) a poté v hradeckém muzeu
- libreto, novinové články

KRAJSKÁ VÝSTAVA ČS. SVAZU FILATELISTŮ

20. 4. 1975 - 31. 12. 1975 | 
- novinový článek, úvodní proslov

SVĚDECTVÍ KRONIK

11. 2. 1975 - 6. 3. 1975 | - kroniky Východočeského kraje

ZVÍŘATA A ZVÍŘÁTKA VE VÝTVARNÉM PROJEVU MAĎARSKÉHO AKADEMICKÉHO MALÍŘE MIHÁLY CSIBY

3. 4. 1975 - 18. 5. 1975 | - autor: Zdeněk Bláha, PhDr. Jiří Malina
- novinové články

POVSTÁNÍ NEVOLNÍKŮ 1775

1. 1. 1975 - 31. 12. 1975 | 

ROZVOJ DOPRAVY V ČESKOSLOVENSKU

26. 2. 1975 - 25. 3. 1975 | - spolupráce: ministerstvo dopravy
- novinové články
Osobnosti:
ing. Štefan Šutka (ministr dopravy)

ZANIKLÝ SVĚT - KRONIKY

1. 2. 1975 - 31. 3. 1975 | 

 

1974

SERGIO NÚŇEZ HENRIQUEZ

21. 5. 1974 - 7. 6. 1974 | "- autor: Zdeněk Bláha, PhDr. Jiří Malina; výstava obrazů a plakátů chilského výtvarníka, doplnění k výstavě Chile - krvácející země"
- články z novin
Osobnosti:
Sergio Núňez Henriquez

STOLETÍ PROMĚN (EXPOZICE)

22. 2. 1974 - 31. 12. 1989 | - autor: kolektiv muzea /Stárková, Židlická, Zikmund, Doubrava/, expozice historického a kulturního vývoje severovýchodních Čech od roku 1860 po současnost
- architektonický projekt, návštěvní kniha

URBANISTIKA HRADCE KRÁLOVÉ

1. 1. 1974 - 31. 12. 1974 | 

JIŘÍ JAHODA - FOTOGRAFIE

3. 12. 1974 - 19. 1. 1975 | 

KAREL BÁRTA - FOTOGRAFIE

1. 11. 1974 - 1. 12. 1974 | 

50 LET ČSA (ČS. AEROLINIÍ

1. 1. 1974 - 31. 12. 1974 | 

HORÁK, PAJSKR - FOTOGRAFIE

1. 10. 1974 - 31. 10. 1974 | 

POHLEDY NA STARÝ HRADEC

1. 1. 1974 - 31. 12. 1974 | 

CESTA SVOBODY

20. 8. 1974 - 30. 12. 1974 | - k 30. výročí SNP
- námět, scénář, novinové články

25 LET PO SSM

1. 1. 1974 - 31. 12. 1974 | 

FOSILNÍ RYBY

1. 1. 1974 - 31. 12. 1974 | 

BROUCI ČSSR

12. 7. 1974 - 1. 9. 1974 | 

ZEMĚ VELEHOR

1. 10. 1974 - 30. 11. 1974 | - v rámci oslav měsíce československo-sovětského přátelství

CHILE - KRVÁCEJÍCÍ ZEMĚ

11. 4. 1974 - 7. 6. 1974 | "- autor: Jaroslav Brykner, Milan Koubek, Jaroslav Bryknar; putovní výstava (Bánská Bystrica, Litomyšl, Jičín, Moravská Třebová, Pardubice, Světlá nad Sázavou, Turnov, doprovodné akce"
- libreto, scénář, zápisy z porad, seznam vystavených fotografií, novinové články

 

1973

AFRICKÉ KONTRASTY

20. 6. 1973 - 30. 8. 1973 | - spolupráce: Vysokoškolská rada KV SSM v Hradci Králové, Komise pro komplexní výzkum vývojových zemí ČSAV (lékařská sekce), Československý výbor solidarity s národy Afriky a Asie

KAPITOLY Z VÝCHODOČESKÉHO PRAVĚKU

1. 1. 1973 - 31. 12. 1973 | 

PARK PRO 7 MILIÓNŮ

20. 9. 1973 - 31. 1. 1974 | - výstav pořádaná k 10. výročí vyhlášení KRNAPu

TEREZÍN SVĚDČÍ A VARUJE

6. 6. 1973 - 31. 7. 1973 | "- spolupráce: OV českého svazu protifašistických bojovníků; výstava zapůjčena Památníkem Terezín"

ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ PLR

1. 1. 1973 - 31. 12. 1974 | 

LÉKY Z ŘÍŠE NEROSTŮ

16. 4. 1973 - 12. 5. 1973 | "- spolupráce :Mineralogický kroužek farmaceutické fakulty, Krajská vysokoškolská rada KV SSM v Hradci Králové; výstava minerálů"
- katalog v knihovně muzea

OD ÚNORA K DNEŠKU

21. 2. 1973 - 31. 5. 1973 | - výstava k 25. výročí Vítězného února
- scénář
Osobnosti:
Lemberk, Zikmund

SOVĚTSKÁ ODBORNÁ LITERATURA

1. 1. 1973 - 31. 12. 1973 | autorka J. Stárková

STAVBY 9. PĚTILETKY SSSR XI

1. 1. 1973 - 31. 12. 1973 | 

DĚTSKÉ VÝTVARNÉ PRÁCE

1. 1. 1973 - 31. 12. 1973 | 

VÝSTAVA SKLÁŘSKÝCH VÝTVARNÍKŮ - JAROSLAV SVOBODA, FRANTIŠEK VÍZNER

1. 6. 1973 - 31. 7. 1973 | autorky Stárková, Židlická

 

1972

POLSKÁ LITERATURA

8. 10. 1972 - 29. 10. 1972 | 

LIDICE - LEŽÁKY

6. 5. 1972 - 7. 7. 1972 | 

REKREAČNÍ OBLASTI VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

8. 7. 1972 - 5. 10. 1972 | 

KRÁSA TROPICKÝCH MOTÝLŮ

1. 1. 1972 - 31. 12. 1972 | 

PŘÍRŮSTKY PŘÍRODOVĚDECKÉHO ODDĚLENÍ

13. 10. 1972 - 31. 12. 1972 | 

ŘEHOŘ MENDL

1. 1. 1972 - 30. 9. 1972 | 

MÓDA 19. STOLETÍ

19. 6. 1972 - 12. 2. 1973 | autorka Židlická

LIDÉ - ŽIVOT - DOBA

21. 2. 1972 - 1. 3. 1972 | 

PŘÍRŮSTKY HISTORICKÉHO ODDĚLENÍ

18. 1. 1972 - 12. 2. 1973 | 

ZBIGNIEW HORBOWY - SKLO

8. 12. 1972 - 25. 2. 1973 | "- spolupráce: Rada východočeského KNV, Krajské kulturní středisko, v rámci ""Dnů dolnoslezské kultury"""
Osobnosti:
Jan Lemberk (vedoucí odboru kultury KNV)

KONFRONTACE 72

7. 10. 1972 - 29. 10. 1972 | Konfrontace 72 , vybrané práce amatérských výtvarníků Východočeského kraje a Wroclavského vojvodství
Bibliograf. údaje:
Pochodeň 236/1972 str. 1, Pochodeň 239/1972 str. 5, Pochodeň 245/1972 str. 5

KRAJINA BÁSNÍKOVA

14. 1. 1972 - 26. 4. 1972 | 

KRAJINA VE FOTOGARFII

1. 3. 1972 - 24. 4. 1972 | 

STO LET ČERNÉ BIŽUTERIE

29. 6. 1972 - 15. 11. 1972 | - spolupráce: Muzeum bižuterie a skla v Jablonci nad Nisou

VÝSTAVA SOUČASNÉHO SLOVENSKÉHO UŽITÉHO UMĚNÍ A PRŮMYSLOVÉHO VÝTVARNICTVÍ

12. 5. 1972 - 3. 7. 1972 | 

CESTY SOVĚTSKOU STŘEDNÍ ASIÍ

28. 3. 1972 - 31. 5. 1972 | autorka Stárková

V NAŠEM JZD /DĚTI KE SJEZDU JZD/

5. 4. 1972 - 19. 6. 1972 | 
Bibliograf. údaje:
Nové Hradecko č. 19/1972

ÚNOR 1948

8. 2. 1972 - 4. 4. 1972 | 

V. I. LENIN

4. 4. 1972 - 6. 5. 1972 | 

K VOLBÁM DO NÁRODNÍCH VÝBORŮ

1. 1. 1972 - 31. 12. 1972 | - putovní výstava

LENINSKOU CESTOU K VÍTĚZSTVÍ KOMUNISMU

6. 11. 1972 - 25. 1. 1973 | - spolupráce: Dům sovětské vědy a kultury v Praze

 

1971

PŘÍRODA SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH /PŘÍRODOVĚDECKÁ EXPOZICE/

1. 1. 1971 - 31. 12. 1986 | - autor: kolektiv PO, obsahovala část geologickou, botanickou a zoologickou
Bibliograf. údaje:
Průvodce expozicí : LOHNISKÝ K. & kol., 1983: Příroda severovýchodních Čech. Průvodce stálou expozicí. 20 pp. Krajské muzeum východních Čech v Hradci Králové.

SONDY DO MINULOSTI

15. 1. 1971 - 13. 2. 1972 | 

VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU HRADCE KRÁLOVÉ

15. 1. 1971 - 12. 2. 1971 | 

ČECHY A RUSKO V 19. STOLETÍ

6. 11. 1971 - 26. 4. 1972 | - výstava z dějin vzájemných vztahů
- libreto

LIDÉ - PRÁCE - DOBA I-III FOTO

1. 2. 1971 - 31. 10. 1971 | 

ŽIVOT A DÍLO KLEMENTA GOTTWALDA

1. 11. 1971 - 9. 12. 1971 | 

LIDOVÁ OBŘADNOST

9. 12. 1971 - 8. 2. 1972 | 

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ

20. 8. 1971 - 31. 10. 1971 | 

KRONIKY VÝCHODNÍCH ČECH

28. 10. 1971 - 10. 12. 1971 | 

VÝTVARNÍ UMĚLCI K 50. VÝROČÍ KSČ

12. 11. 1971 - 23. 1. 1972 | 

JOHANNES KEPLER

22. 10. 1971 - 24. 1. 1972 | - spolupráce: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

VÍTĚZNÁ CESTA

7. 5. 1971 - 16. 8. 1971 | - k 50. výročí založení KSČ
- libreto a scénář

 

1970

Z DĚJIN KRÁLOVÉHRADECKÉ ŽURNALISTIKY

20. 9. 1970 - 30. 11. 1970 | 

REVOLUČNÍ TRADICE HRADECKA OD POČÁTKŮ DĚLNICKÉHO HNUTÍ DO 30. LET (EXPOZICE)

1. 1. 1970 - 31. 12. 1970 | "- expozice v domě U Švagerků; autor: kolektiv muzea"

PEDAGOGICKÁ FAKULTA - VÝSTAVA AREÁLŮ ŠKOL

1. 1. 1970 - 31. 3. 1970 | 

NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

4. 4. 1970 - 13. 8. 1970 | AMFO

RUSKÉ A SOVĚTSKÉ BANKOVKY

20. 11. 1970 - 25. 2. 1971 | 

NÁRODNÍ FOTOGRAFIE

4. 4. 1970 - 22. 4. 1970 | 

STARÉ POHLEDY HRADCE

1. 1. 1970 - 31. 12. 1970 | 

CHRAŇTE ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY

1. 1. 1970 - 31. 12. 1970 | 

PROMĚNY 1945 - 1970 ( K 25. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ)

2. 5. 1970 - 12. 10. 1970 | autorka J. Stárková

VÝSTAVA KOLEKCE PALIČKOVANÝCH KRAJEK

1. 1. 1970 | "- pořádá MPM; určených pro výstavu ve Vídni; vystaveny vzory paličkovaných krajek, slunečníky, čepce, vějíře atp., podle návrhu dr. Otakara Klumpara; 138 návštěvníků"