Archiv výstav 1980 - 1989

1989

HRADECKÉ MOTIVY OTAKARA ŘÍPY

1. 1. 1989 - 31. 12. 1989 | chodba přízemí ?

TRADICE UMĚLECKÝCH ŘEMESEL

26. 10. 1989 - 30. 12. 1989 | - pořádáno ke 105. výročí založení SUPŠ Turnov
"- seznam výrobků na výstavě, architektonický plán, návštěvní kniha, publikace ""100 let SUPŠ Turnov"", ""Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově 1884-1984"""

Z HISTORIE KOVÁŘSTVÍ

9. 2. 1989 - 14. 5. 1989 | "- nebo končila 16. 4.???; výstava výrobků kovářství a příbuzných řemesel; autoři: Sigl, Stárková"
- scénář

130 LET PARDUBICKO-LIBERECKÉ DRÁHY 1859 - 1989

28. 4. 1989 - 31. 12. 1989 | "- putovní výstava uspořádána v železničním voze v prostorách nádraží (v HK stál vůz ve dnech 30. 4. - 2. 5.); velký doprovodný program, pořádány jízdy vlaků s parními lokomotivami, atd.,"
- scénář, námět, korespondence, libreto
Bibliograf. údaje:
"""Svátek přátel železnice"" In: Pochodeň, 25. 4. 1989, s. 3; ""Kouřící výročí"" In: Rudé právo, 3. 5. 1989"

MODELÁŘSTVÍ VE SVAZARMU

5. 12. 1989 - 31. 12. 1989 | autor: Ludvík
- námět

POČÁTKY FOTOGRAFIE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

8. 6. 1989 - 11. 9. 1989 | "- autor Jiří Zikmund; k 150 letům fotografie"
- scénář, námět, návštěvní kniha

MEDAILE Z ATELIÉRU ZASLUŽILÉHO UMĚLCE JIŘÍHO PRÁDLERA

7. 10. 1989 - 31. 12. 1989 | - ve spolupráci s Českou numismatickou společností, Památníkem národního písemnictví a Svazem českých výtvarných umělců, autorka PhDr. Věra Němečková
- libreto

PIVOVARNICVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

9. 2. 1989 - 16. 4. 1989 | "- historie pivovarnictví, soubor originálních pivních láhví východočeských pivovarů a nápojového skla; výstavu navrhl sběratel pivních lahví p. Erblach"
- námět

VĚCI LIDÍ

1. 8. 1989 - 18. 5. 1999 | "- proměny životního stylu od poloviny 19. století do 30. let 20. století; reinstalace v lednu 1991"
- námět, scénář (torzo), popisky k expozici, cizojazyčný průvodce

 

1988

VÝCHODOČESKÁ MĚSTA NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH

19. 4. 1988 - 12. 6. 1988 | - soutěžní výstava, kde mohli návštěvníci poznávat neurčená místa podle podoby na počátku 20. století

PESTRÁ PŘÍRODA

25. 3. 1988 - 31. 12. 1989 | - výstava ze studijních přírodovědeckých sbírek KMVČ (nerosty, polodrahokamy, zkameněliny, kosti vymřelých čtvrtohorních zvířat, herbářové sbírky, ulity a mušle exotických mořských měkkýšů, ulity našich plžů, vycpaniny ptáků a savců, preparáty ryb, tropičtí brouci a motýli, další hmyz)
- návštěvní kniha, text k výstavě

ŽIVOT V JEZERECH MLADŠÍCH PRVOHOR /ZKAMENĚLINY MLADŠÍCH PRVOHOR/

30. 6. 1988 - 28. 8. 1988 | - výstava zkamenělin a vyhynulých zvířat a rostlin v rámci mezinárodního sympozia k permokarbonu

PAVEL MATUŠKA: OSOBNOSTI /KRESBY - GRAFIKA/

14. 6. 1988 - 28. 8. 1988 | - soubor karikatur známých osobností kulturního a politického života minulosti i současnosti

OLYMPIONICI Z VÝCHODNÍCH ČECH

12. 4. 1988 - 26. 6. 1988 | "- autor Pavel Hladík; výstava ocenění: A. Bartoň, K. Jeriová, B. Paulů, T. Kos, E. Benešová, J. Dolana, V. Martinec, V. Čevona, J. Kynos, J. Kratochvílová, B. Krejcarová, Z. Pičman, K. Paulus"
- seznamy smluv o vypůjčených předmětech z jiných institucí (Národního muzea, Krkonošského muzea v Jilemnici, Vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou)

ČESKOSLOVENSKÉ BANKOVKY PO ROCE 1918

13. 9. 1988 - 31. 12. 1988 | "- 70 let republiky v dílech bankovkové tvorby; autor Bohumil Skalický"
- scénář

PAMÁTKY Z BÍLÉ VĚŽE

9. 9. 1988 - 30. 10. 1988 | - historické dokumenty a předměty, které byly vyjmuty z makovice věže 29. srpna 1988 (po 53 letech)
- námět výstavy, soupis předmětů

ČLOVĚK A PES

6. 10. 1988 - 18. 12. 1988 | "- z cyklu ""Branná výchova a mládež"", ve spoluprci se SVAZARMem"

HRADEC POHOSTINNÝ

7. 9. 1988 - 30. 10. 1988 | "- královéhradecké restaurace a hotely 19. - 20. století; autorka Libuše Plášilová"
- libreto, text k výstavě

DOBA BRONZOVÁ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

31. 5. 1988 - 4. 9. 1988 | "- výstava zahrnuje období od pozdní doby kamené až po starší dobu železnou;"
- scénář

JIŘÍ HARCUBA: MINCE - MEDAILE

5. 11. 1988 - 31. 12. 1988 | - ve spolupráci s Českou numismatickou společností, autorka: PhDr. Věra Němečková ve spolupráci s akademickým sochařem Jiřím Harcubou
- libreto

1948 - 1988 (CYKLUS VÝSTAV KE 40. VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA)

24. 2. 1988 - 1. 5. 1988 | "- výstavy ""Od osvobození k Vítěznému únoru"" (dokumentární přehled historického vývoje východních Čech od května 1945 k vyvrcholení socialistické revoluce), ""Socialistické muzejnictví východních Čech"" (vývoj východočeských muzeí od roku 1948 a jejich postavení v současném kulturním životě kraje), ""Sbírky muzea v Hradci Králové po roce 1948"" (výběr nejvýznamnějších exponátů - přírůstky malý sál);"
- libreto, soupis muzeí Východočeského kraje a jejich stručná historie

 

1987

PLACHTA - VÝZNAMNÁ PŘÍRODOVĚDECKÁ LOKALITA HRADECKA

1. 1. 1987 - 31. 12. 1987 | malý sál, chodba

VODNÍ SPORTY VE SVAZARMU

1. 10. 1987 - 22. 11. 1987 | - z cyklu Branná výchova a mládež

HRADECKÝ PERNÍK (PERNÍKÁŘSKÉ FORMY VE SBÍRKÁCH MUZEA)

28. 4. 1987 - 21. 6. 1987 | - perníkářské formy ze sbírky KMVČ

ČLOVĚK A KÁMEN

2. 2. 1987 - 30. 4. 1987 | "- výstava dokumentuje vývoj a možnosti zpracování kamene s důrazem na starší období (pravěk, středověk); autoři: Kalferst, Jakl, Štamberg, návštěvnost 2.740 osob"
- libreto, hodnocení výstavy, návštěvní kniha

BÁLY NAŠICH BABIČEK

26. 11. 1987 - 31. 12. 1987 | vestibul přízemí

STŘELECKÉ TERČE

5. 5. 1987 - 11. 10. 1987 | - ze sbírek východočeských muzeí (spolupráce východočeských muzeí), vystaveno více než 100 terčů převážně z 19. století, doplněno ukázkami palných zbraní a střeleckých vyznamenání, autor Jiří Zikmund, návštěvnost 8.190 osob, uspořádána přednáška
- soupis exponátů, hodnocení výstavy, metodický list pro školy a SSM, návštěvní kniha
Bibliograf. údaje:
"v Zápisník 87, Signál, Pochodeń, Mladá fronta; ""Volltreffer!"" In: Neue Prage Presse, Jg 7, Nr. 37, 11. 9. 1987, s. 8."

VÝTVARNÍ UMĚLCI K 70. VÝROČÍ VŘSR

5. 11. 1987 - 31. 12. 1987 | - ve spolupráci s Krajskou organizací ČSVU

HISTORICKÉ OSOBNOSTI NA SOUČASNÉ MEDAILI

1. 7. 1987 - 22. 9. 1987 | "- osobnosti našich dějin v současné medailérské tvorbě (vystavovali: L. Bódi, L. Cvengrošová, R. Doležal, J. Grmela, P. Formánek, J. Harcuba, L. Havelka, J. Hvozdenský, M. Knoboch, Z. Kolářský, V. A. Kovanič, L. Kozák, J. Kulich, A. Peter, J. Prádler, M. Slezák, M. Starec, J. V. Straka, L. Šindelář, J. Truhlíková - Spěváková, J. Tříska, A. Vika, M. Vitanovský, K. Zeman); autorky výstavy: PhDr. Věra Němečková a PhDr. Helena Štroblová"

STARÉ POHLEDNICE HRADCE KRÁLOVÉ

3. 2. 1987 - 17. 5. 1987 | - ze sbírek muzea a od sběratele Bedřicha Bláhy
- stručný scénář (seznam vystavených pohlednic)

OD HRADECKÉHO PROGRAMU K SOCIALISTICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ VELKOVÝROBĚ

2. 4. 1987 - 18. 4. 1987 | "- výstava ke 40. výročí vyhlášení Hradeckého programu; ve spolupráci s Krajskou zemědělskou správou,"
- scénář, seznam fotografií, korespondence, architektonické plány

VÝSTAVA RUKODĚLNÉ KNIŽNÍ VAZBY

30. 5. 1987 - 6. 9. 1987 | "- seznámení s řemeslem vazače knih, ukázání současného stavu knihařského řemesla ; autoři výstavy: Otakar Krumm a František Kusý"
- návštěvní kniha, čestná vstupenka, popisky k jednotlivým exponátům (s uvedením jména autora a díla), korespondence, seznamy zápůjček, scénář, účastnická přihláška, zahajovací projev

 

1986

VÝTVARNÍ UMĚLCI STRANĚ

1. 1. 1986 - 31. 12. 1986 | výstavu připravilo Krajská pobočka SČVU Hradec Králové, k 65. Výročí vzniku KSČ

ŽIVOT A PRÁCE INVALIDŮ

21. 10. 1986 - 2. 11. 1986 | 

ZELENÁ KNIHA VYSOČINY

6. 2. 1986 - 31. 5. 1986 | - fotografie Jana Lebedy, územní plán CHKO Žd´árské vrchy
- seznam fotografií
Bibliograf. údaje:
"""Zelená kniha Vysočiny"" In: Rudé Právo, roč. 86, č. 32, 7.2.1986, s. 2."

RADIOAMATÉRSTVÍ A ELEKTRONIKA VE SVAZARMU

1. 10. 1986 - 31. 12. 1986 | "- IV. výstava z cyklu ""Branná výchova a mládež""; pořádány doprovodné akce"

ZKAMENĚLINY VÝCHODNÍCH ČECH A PREHISTORICKÁ ZVÍŘATA V OBRAZECH LUBOMÍRA DĚDKA

10. 6. 1986 - 7. 9. 1986 | "- ukázky zkamenělin organismů z jednotlivých geologických útvarů (trilobiti, zkamenělé ryby, sladkovodní žraloci, otisky stromovitých kapradin, přesliček a plavuní, atd.), nálezy zubů, klů a dalších kostí mamuta, kosterní pozůstatky koně sprašového, jelena, daňka, tura a losa; obrazy z oboru paleontologie Lubomíra Dědka"
- nabídkový list

POČÁTKY SRDEČNÍ CHIRURGIE V HRADCI KRÁLOVÉ

8. 4. 1986 - 30. 4. 1986 | "- výstava věnovaná 35. výročí založení kardiochirurgického střediska v Hradci Králové a 30. výročí úmrtí akademika Jana Bedrny; ve spolupráci KÚNZ - fakultní nemocnicí a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové"
- scénář výstavy

80 LET POCHODNĚ

20. 3. 1986 - 30. 4. 1986 | - z cyklu výstav na počest XVII. sjezdu KSČ, autor PhDr. Vladimír Škaloud
- scénář, ideový záměr

VÝSTAVBA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

20. 5. 1986 - 25. 5. 1986 | - z cyklu výstav na počest XVII. sjezdu KSČ, v letech 1981 - 1985, vystaveny zejména fotografie s doprovodnými texty
- scénář

SEDMNÁCT MEZNÍKŮ

20. 3. 1986 - 25. 5. 1986 | - z cyklu výstav na počest XVII. sjezdu KSČ, 65 let revoluční cesty KSČ
- ideový záměr

TRADICE POKROKOVÉ DĚLNICKÉ TĚLOVÝCHOVY K DNEŠKU

5. 5. 1986 - 7. 6. 1986 | "- z cyklu výstav na počest XVII. sjezdu KSČ, výstava k 65. výročí vzniku FDTJ a 60. výročí FPT; autor Jiří Zikmund"
- scénář

"U ŠVAGERKŮ" - ŘEŠENÍ VSTUPNÍHO PROSTORU

1. 1. 1986 - 31. 12. 1986 | "7 panelů na téma: historie domu; orgány KSČ; odbory, ženské organizace, mládežnické organizace; dělnické divadlo; redakce Pochodně, tělovýchova; současné využití objektu"
- scénář

"MEDAILE - MINCE - PLAKETY; AKADEMICKÝ SOCHAŘ LADISLAV KOZÁK"

1. 12. 1986 - 25. 1. 1987 | - výstavu a katalog připravila PhDr. Věra Němečková
Bibliograf. údaje:
"""Medaile, mince, plakety"" In: Rudé Právo, roč. 67, č. 289, 8.12.1986, s. 2."

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ ZE ZÁMECKÝCH OBRAZÁREN VÝCHODNÍCH ČECH

11. 12. 1986 - 1. 2. 1987 | - obrazy ze zámků v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Náchodě, Hrádku u Nechanic, Hrubém Rohozci
- nabídkový list, žádosti a smlovy o zápůjčky, soupis exponátů
Bibliograf. údaje:
"""Pod názvem Evropské malířství 17. a 18. století"" In: Rudé právo, roč. 67, č. 291, 10. 12. 1986, s. 2; ""Hřejivý pohled"" In: Pochodeň, roč. 75, č. 307, 30. 12. 1986, s. 4."

EXPOZICE ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉ DRUŽBY JACHNOVKA

1. 1. 1986 - 31. 12. 1986 | výstava připravená pro muzeum v Jachnovce
- popisky jednotlivých vitrín výstavy, zápis z jednání o expozici, popis výstavy v RJ

 

1985

200 LET J. H. POSPÍŠILA

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | 

SOUČASNÝ VÝZKUM VÝCHODOČESKÝCH HRADIŠŤ

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | 

Z ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDECKÉHO ODDĚLENÍ

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | vestibul přízemí

MUZEJNÍ PLAKÁT ZDENKA BLÁHY

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | 

AMFO ´85

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | 

LOUTKÁŘSTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH

1. 11. 1985 - 31. 12. 1985 | - výstava podává přehled vývoje loutkového divadla ve východních Čechách od 19. století, ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, Východočeské loutkové divadlo Drak v Hradci Králové, autoři Jarmil Chládek (Muzeum loutkářských kultur) a Zdeněk Zahradník (KMVČ HK)
- ideový záměr a scénář, nabídkový list, seznamy loutek a smlouvy o jejich zapůjčení, návštěvní kniha
Bibliograf. údaje:
"""Hop do pohádky"" In: Pochodeň, roč. 74, č. 269, 14. 11., s. 4; ""Ukázky loutek z počátku 19. století"" In: Rudé právo, roč. 66, číslo 270, 15. 11. 1985, s. 2."

KRONIKY VE SVĚTLE DOBY

10. 10. 1985 - 17. 11. 1985 | "- u příležitosti III. celonárodní soutěže kronikářů; výstava má zachytit na vybraných kronikách tradici i současnost kronikářství ve východních Čechách, kroniky od 12. století do současnosti; ve spolupráci se SOA Zámrsk"
"- nabídkový list; seznamy převzatých kronik"

SKLENĚNÁ KRÁSA ORLICKÝCH HOR A ORLICKÉ HORY VE FOTOGRAFII JIŘÍHO HOLUBÁŘE

1. 8. 1985 - 15. 9. 1985 | "- o dějinách sklářství v Orlických horách, vystaveny sklářské výrobky z 16. - poč. 20. století; 3.418 návštěvníků"
- nabídkový list, seznamy exponátů a smlouvy o vypůjčení s Uměleckoprůmyslovým muzeem a zámkem v Rychnově nad Kněžnou, návštěvní kniha

BOJ A VÍTĚZSTVÍ

27. 2. 1985 - 1. 7. 1985 | - k 40. výročí osvobození ČSR, zachycení událostí ve východočeském regionu
- scénář výstavy,

STŘELECTVÍ A SVAZARM

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | "- podle scénáře silně ideologicky zaměřená: ""teze marxisticko-leninského učení o válce a míru""; autor Jaroslav Ludvík; ve spolupráci se Svazarmem"
"- orientační chronologicky uspořádaný scénář výstavy; katalog uložen v knihovně muzea"

ŠANCE PRO 99 VYNÁLEZCŮ - PSACÍ TECHNIKA V ZRCADLE ČASU

16. 7. 1985 - 22. 9. 1985 | "- psací technika v zrcadle času (od pravěku po psací stroje); ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, jejich putovní výstava; autor: M. Frauenterka z NTM; návštěvnost 4.315 osob"
- seznam 88 vystavených psacích strojů, hodnocení výstavy, nabídkový list, návštěvní kniha

 

1984

60. VÝROČÍ ÚMRTÍ V. I. LENINA

1. 1. 1984 - 31. 12. 1984 | ? Švagerkovi

35. VÝROČÍ ZÁKONA O JZD

1. 1. 1984 - 31. 12. 1984 | ? Švagerkovi

MĚSTO A ČAS

21. 9. 1984 - 30. 12. 1984 | "- k 100. výročí bourání hradeb; stavební historie města od nejstarších dob do r. 1884 (2. část byla v Městské výstavní síni - od r.1884 po současnost); vystaveny originály map, plánů, veduty, dobové fotografie, modely, výtvarná díla, stavební a archeologické relikty; autor Aleš Doubrava; 11.533 návštěvníků, pořádán přednáškový cyklus"
- libreto a scénář, zápisy ze schůzí pro přípravu výstavy, hodnocení výstavy, návštěvní kniha
Osobnosti:
#HODNOTA!
Bibliograf. údaje:
"Pochodeň 21.8., 20.9., 17. 10; Zpravodaj MěNV č. 8/84, s. 10; 9/84,s.9"

VÝSTAVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

16. 11. 1984 - 16. 12. 1984 | - u příležitosti 120. výročí značky Petrof, autor: Petrof

LÉČIVÉ ROSTLINY

1. 9. 1984 - 31. 12. 1984 | "- popularizace významu léčivých rostlin; ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, autorka Jiřina Belicová; 9.119 návštěvníků"
- hodnocení výstavy, nabídkový list

OHROŽENÉ A INTRODUKOVANÉ RYBY VÝCHODNÍCH ČECH

15. 3. 1984 - 19. 8. 1984 | "- popularizace výsledků několikaletého sledování změn výskytu ryb citlivých na změny prostředí, šíření introdukovaných druhů záměrně vysazovaných i zavlečených ve východních Čechách; autor Dr. Karel Lohninský; 9.425 návštěvníků"
- ideový záměr a hodnocení výstavy

SÚRPMO - 30 LET

8. 3. 1984 - 28. 3. 1984 | - výstava Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze

KŘÍDLA VLASTI

17. 5. 1984 - 2. 9. 1984 | "- prezentace počátků české aviatiky, vývoj českého leteckého průmyslu, vznik a vývoj sportovního létání, parašutismu s důrazem na východní Čechy; ve spolupráci se Svazarmem; autor Jaroslav Ludvík; 5.478 návštěvníků; uspořádán koncert vojenské dechové hudby"
- ideový záměr, libreto a scénář výstavy, hodnocení výstavy
Bibliograf. údaje:
2 x Pochodeň

25 LET ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

16. 2. 1984 - 14. 10. 1984 | "- představeny výsledky práce archeologického oddělení a přiblížení jeho činnosti; autoři J. Kalferst, dr. J. Sigl a dr. V. Vokolek; 10.982 návštěvníků; pořádány odborné výklady k výstavě"
-libreto a scénář výstavy, hodnocení výstavy, nabídkový list, návštěvní kniha

"VÝSTAVA KRASLIC ZE SOUTĚŽE ""O NEJLÉPE PROVEDENOU KRASLICI"""

12. 4. 1984 - 6. 5. 1984 | "- vystaveno 420 soutěžních kraslic v ošatkách, doplněno výšivkami ze sbírek KMVČ a výrobky z Ústřední lidové umělecké výroby Praha; autor: PhDr. Zastávková (z Ústřední lidové umělecké výroby Praha) a za KMVČ Zdena Lenderová; 2.181 návštěvníků"
- hodnocení výstavy, zápis ze zasedání hodnotitelské komise, soutěžní řád, pamětní kniha

 

1983

POČÁTKY VÝCHODOČESKÝCH MĚST

1. 1. 1983 - 31. 12. 1983 | 

HODINY VE SBÍRKÁCH MUZEA

1. 1. 1983 - 31. 12. 1983 | vestibul

MICHAL VITANOVSKÝ - MEDAILE, PLAKETY, DROBNÁ PLASTIKA

1. 1. 1983 - 31. 12. 1983 | vestibul přízemí ?
katalog

POKROKOVÉ TRADICE AMATÉRSKÉHO DIVADLA VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

29. 10. 1983 - 27. 11. 1983 | "- výstava k roku českého divadla; autoři Mirka Císařová a Václav Vavroušek"
- libreto a scénář výstavy, korespondence s muzei, která zapůjčila své sbírkové předměty

AMFO "83

1. 1. 1983 - 31. 12. 1983 | - amatérská fotografie

MOTORISMUS VČERA A DNES

20. 10. 1983 - 4. 12. 1983 | "- vznik a vývoj motorismu až do současnosti s důrazem na východní Čechy; ve spolupráci se Svazarmem; autor Jaroslav Ludvík; 4.983 návštěvníků; uspořádány přednášky"
- ideový záměr, scénář a hodnocení výstavy
Bibliograf. údaje:
- 3x ohlas v Pochodni

KRÁSA TROPŮ

1. 8. 1983 - 1. 10. 1983 | "- výstava exotických motýlů, ulit a lastur měkkýšů tropických moří; 1984 pořádána v Oblastním muzeu Komárno"

SČSP VE SBÍRKÁCH MUZEA KLEMENTA GOTTWALDA V PRAZE A KMVČ V HRADCI KRÁLOVÉ

1. 6. 1983 - 31. 10. 1983 | - U Švagerků, Svaz československo-sovětského přátelství - jeho historie na základě sbírkových předmětů, využita sbírka politického plakátu
- ideový záměr, obsahový a technický scénář

V ZRCADLE STALETÍ

18. 5. 1983 - 18. 11. 1983 | "- pohled na umělecky a historicky nejcennější a nejzajímavější movité kulturní památky, nacházející se v muzeích východních Čech (archeologické památky, díla 19. století, soubor plakátů, ex libris, soubor skla a užitého umění; výstava prací restaurátorů a konzervátorských dílen); 8.935 návštěvníků, uspořádána přednáška, autor výstavy: Jiří Šramar"
- ideový záměr, návštěvní kniha, hodnocení výstavy, posudek Národního muzea
Bibliograf. údaje:
"""Proč se výstava nezrcadlí?"" In: Pochodeň, 10. 6. 1983, s. 4; ""Poklady východočeských muzeí"" In: Krkonošská pravda 16. 6. 1983; ""V zrcadle staletí"" In: Pochodeň, 5. 10. 1983; ""V zrcadle staletí"" In: Pochodeň 1. 8. 1983, s. 3."

"ČESKOSLOVENSKÉ PAMĚTNÍ MINCE A MEDAILE 1948 - 1983; /SAMOSTATNĚ/ MICHAL VITANOVSKÝ - MEDAILE, PLAKETY, DROBNÁ PLASTIKA"

1. 3. 1983 - 31. 7. 1983 | - nerealizované návrhy československých pamětních mincí, výstava se konala v Hradci Králové, Kutné Hoře a Chebu ve spolupráci s ČSSB
- ideový záměr výstavy, autorka PhDr. Věra Němečková, zápis z jednání mezi pořádajícími muzei

VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE

15. 2. 1983 - 11. 4. 1983 | vystavuje: L. Benešová, J. Berger, J. Brejcha, J. Čejka, J. Černý, M. M. Divišová, J. Ducháč, J. Exnar, D. Holá - Charvátová, J. Holinka, doc. K. Hyliš, M. Chaloupka, J. Kábrt, J. Kolomazník, M. Kout, F. Krebs, J. Lacina, L. Mecl, J. Rejnart, R. Richtermoc, Z. Rosák, P. Rýdlo, J. Solovjev, J. Solovjevová, J. Šindler, J. Šmídra, J. Škopek, M. Vojíř, A. Wagner, D. Zahradník, V. Zahradníková, V. Zeman, L. Zemánek, M. Zemánek

 

1982

EX LIBRIS

1. 1. 1982 - 31. 12. 1982 | chodba přízemí

NEJSTARŠÍ ZEMĚDĚLCI VÝCHODNÍCH ČECH

1. 1. 1982 - 31. 12. 1982 | 

BETLÉMY A PERNÍKÁŘSKÉ FORMY

1. 1. 1982 - 31. 12. 1982 | vestibul

ZBRANĚ LOVECKÉ ZBRANĚ

1. 1. 1982 - 31. 12. 1982 | vestibul

60. VÝROČÍ SSSR - VIZ KOSMICKÉ DÁLKY

1. 1. 1982 - 31. 12. 1982 | 

KOUZLO APATYKY

15. 2. 1982 - 7. 1. 1983 | "- materiálová výstava ze studijních sbírek Farmaceutické fakulty v Hradci Králové; autoři: Dr. Václav Rusek, CSc.a J. Zikmund; návštěvnost: 17.515 osob; uspořádána přednáška"
- ideový záměr, harmonogram postupu prací, hodnocení výstavy, scénář
Bibliograf. údaje:
"""Historie Lékárenství pod jednou střechou"" In: Mladá fronta, 30. 4. 1982."

VĚČNĚ ŽIVÁ PŘÍRODA

1. 4. 1982 - 15. 8. 1982 | "- autor: RNDr. Karel Lohninský; spolupráce: Východočeské státní lesy, Český myslivecký svaz v Hradci Králové, Český svaz ochránců přírody, Povodí Labe; výstava k Roku tvorby a ochrany životního prostředí ve VČ kraji,návštěvnost 6.790 osob"
- námět a scénář, hodnocení výstavy
Bibliograf. údaje:
tištěný průvodce: LOHNISKÝ K. & kol., 1982 : Věčně živá příroda. Průvodce výstavou. 33 str. Krajské muzeum východních Čech v Hradci Králové)

KOSMICKÉ DÁLKY

1. 11. 1982 - 31. 12. 1982 | "- výstavka má tvořit úvod k výstavě na počest 65. výročí VŘSR, 60. výročí SSSR a 25. výročí sovětské kosmonautiky; výstava obrázků z obrazového alba ""Kosmické dálky"" vydaným v Moskvě 1972"
- soupis vystavených obrázků

ŠPERK - HISTORIE A SOUČASNOST

2. 9. 1982 - 26. 9. 1982 | "- výstava k 50. výročí založení Výrobního družstva Znak Hradec Králové; ředitel výstavy ing. J. Zbortek, libreto a scénář J. Horák, O. Šimáček"
- libreta a scénář

 

1981

HRAČKY VÍTA GRUSSE

1. 1. 1981 - 31. 12. 1981 | 

LUDĚK HAVELKA

1. 1. 1981 - 31. 12. 1981 | výstava medailí, přízemí-vestibul
- katalog jeho výstavy v Německu

AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE (AMFO 81)

1. 1. 1981 - 31. 12. 1981 | 

Z HISTORIE SLOVANSKÉHO OSÍDLENÍ VÝCHODNÍCH ČECH

1. 4. 1981 - 31. 1. 1982 | "- výstava koncipována tak, aby nahradila chybějící expozici pravěku VČ, první výstava, která se souborně zabývala slovanským osídlením ve VČ; autor: J. Sigl, V. Vokolek; návštěvnost 18.456 osob; doprovodný program: 3 přednášky"

KSČ V BOJI PROTI FAŠISMU

25. 3. 1981 - 31. 12. 1981 | "- k 60. výročí založení KSČ; činnost KSČ v regionu Hradecka v období 1933 - 1945"
"- námět, scénář, zápisy ze schůzí k přípravě výstavy; katalog uložen v knihovně muzea"

ČERNIGOVSKÁ OBLAST - OBLAST REVOLUČNÍCH, BOJOVÝCH A PRACOVNÍCH TRADIC (ČERNIGOV - KRAJ PŘÁTEL)

20. 9. 1981 - 10. 11. 1981 | "- v rámci družby s Černigovskou oblastí, výstava dovezena z Černigova (""zachycovala minulost i bohatou přítomnost družební oblasti), počet návštěvníků: 4.697 osob"
"- hodnocení výstavy, žádost o registraci dovozu výstavy do ČSSR; bibliografie článků o černigovské oblasti z tisku východočeského kraje červen - srpen 1980"
Bibliograf. údaje:
"""Dny Černigovské oblasti"" In: Nové Hradecko, 28. 7. 1980, č. 30, s. 1."

 

1980

VÝCHODOČESKÝ KRAJ - KRAJ PŘÁTEL

25. 5. 1980 - 30. 5. 1980 | "- v rámci družby s Černigovskou oblastí, výstava pro muzeum v Černigově a Něžinu ke dnům východočeského kraje, s cílem ukázat ""život a práci lidu Východočeského kraje při plnění závěrů XV. sjezdu KSČ a krajské konference"""
- námět, soupis materiálů pro muzeum v Černigově
Bibliograf. údaje:
"""Hluboký celoživotní zážitek"" In: Cesta Vysočiny, 28. 7.1980, č. 30, s. 1"

100 LET HRADECKÉHO MUZEA, Z HISTORIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU HRADECKÉHO MUZEA A PŘÍRODA VE SBÍRKÁCH HRADECKÉHO MUZEA

1. 10. 1980 - 31. 12. 1981 | "- libreto Aleš Doubrava, Zdenek Bláha; prezentovány nejcennější exponáty muzea, dokumentována historie muzea a stavba muzejní budovy; tvoří ji dvě expozice: ""Z historie archeologického výzkumu hradeckého muzea"" a ""Příroda ve sbírkách hradeckého muzea"""
- zápis z porady o výstavě, pozvánka pro průvodce Čedoku, námět výstavy: A. Doubrava, dr. A. Židlická

JOSEF HAKEN - KOMUNISTA - UČITEL - POLITIK

25. 4. 1980 - 30. 6. 1980 | "- s KV KSČ, U Švagerků; k 100. výročí narození J. Hakena - jeho život a dílo (fotografie, osobní dokumenty, jeho články v novinách, poslanecká činnost 1880 - 1949)"
námět a scénář: RSDr. Jaroslav Štrait, metodický list pro ZŠ a SŠ, zápisy z jednání komise pro oslavy

SVAZARMOVCI V DUCHU REVOLUČNÍCH TRADIC

7. 5. 1980 - 29. 6. 1980 | "- v rámci oslav 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou; poslání a úspěch Svazarmu celého okresu v jednotlivých sférách činnosti"
- námět Jaroslav Ludvík

VĚRA KOČOVÁ - PALIČKOVANÉ OBRÁZKY

1. 3. 1980 - 30. 4. 1980 | 
Bibliograf. údaje:
"""Paličkovaná krása""(dou); ""Paličkované obrázky"" In: Nové Hradecko, roč. XXII, číslo 12, 18. 3. 1980, s. 5; ""Paličkovaná krása"" In: Nový čas, roč. XI, číslo 88, 7. 11. 1980, s. 3; ""Paličkované obrázky V. Kočové"" In: Předvoj, roč. XXI, číslo 12, 21. 3. 1980. s. 3."