Archiv výstav 2000 - 2008

2008

KŘEMEN A JEHO RODINA

1. 9. 2008 - 8. 11. 2009 | Spojení užitku i krásy, technického umu člověka i neohraničené fantazie přírody. 

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

18. 5. 2008 - 1. 10. 2017 | Historická expozice - dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války. 

PRVNÍ PO PRAZE

16. 5. 2008 - 31. 12. 2008 | autoři: J. Sigl. R. Bláha, J. Jakl

OD CHRÁMU KE KATEDRÁLE

16. 5. 2008 - 31. 12. 2008 | 700 let katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové

SLAVNÉ VILY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

28. 3. 2008 - 29. 6. 2008 | ve spolupráci s agenturou FOIBOS Praha

OHROŽENÁ PŘÍRODA. ČLOVĚK A PŘÍRODA - STEZKY K SOUŽITÍ

29. 2. 2008 - 5. 10. 2008 | autoři: kolektiv PO, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů na Královéhradecku

ČTYŘI DEKÁDY ZDENKA BLÁHY V ZAJETÍ MÚZ

12. 12. 2008 - 22. 2. 2009 | Výběr z užité grafické tvorby výtvarníka Zdenka Bláhy po dobu 40 let jeho působení v Muzeu východních Čech.

 

2007

KDYŽ SI NÁŠ DĚDEČEK BABIČKU BRAL…

26. 10. 2007 - 2. 3. 2008 | autorka: L. Lenderová +

BIEDERMEIER

23. 11. 2007 - 31. 12. 2008 | autorka: J. Stárková, výstava ze sbírek muzea

HOUBY

11. 10. 2007 - 14. 10. 2007 | "- houby živé, jedlé i jedovaté, určování dovezených vzorků; fotografie Miloslavy Dobešové a kresby Jaroslava Svobody"

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

27. 9. 2007 - 16. 3. 2008 | - autorka: Pavla Koritenská, výstava přibližuje atmosféru školy 20. a 30. let 20.století, komentované prohlídky,

"VÝZKUM K NEZAPLACENÍ; ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V DLOUHÉ ULICI, ČP. 101 - 103"

3. 10. 2007 - 6. 1. 2008 | - výzkum v prostoru bývalé šatlavy

PAPÍROVÉ LÉTO III

18. 5. 2007 - 7. 10. 2007 | - papírové modely

ZDOBNÉ TECHNIKY V UMĚLECKÉM TRUHLÁŘSTVÍ

12. 6. 2007 - 30. 9. 2007 | - práce žáků Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králové

KRIMINALITA VÝCHODNÍCH ČECH V 16. - 18. STOLETÍ

18. 5. 2007 - 28. 10. 2007 | "-autor PhDr. Jindřich Francek (ředitel SOkA Jičín); vývoj kriminality východních Čech v období raného novověku; výstava k 230. výročí zrušení tortury"

"IGNÁC PREISSLER (1676 - 1741); MALÍŘ SKLA A PORCELÁNU"

18. 5. 2007 - 11. 11. 2007 | "- autorka prom. hist. Helena Brožková (kurátorka sbírky historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze), unikátní barokní malované sklo a porcelán; pořádány komentované prohlídky"

NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK

19. 4. 2007 - 22. 4. 2007 | "- spolupráce: Svaz českých filatelistů, filatelistické kluby ČR; výstava uspořádaná u příležitosti 85. výročí první české výstavy poštovních známek a 120. výročí české organizované filatelie"

STANISLAV SUCHARDA (1866 – 1916)

9. 2. 2007 - 29. 4. 2007 | - pořádány komentované prohlídky a přednáška

ČERNOŽICKÝ NÁLEZ MINCÍ A SLITKOVÉHO STŘÍBRA

18. 1. 2007 - 4. 2. 2007 | - část významného nálezu z konce 13. a počátku 14. století (nález z 10. května 1979)

 

2006

HUMOREST ´06

13. 10. 2006 - 3. 12. 2006 | - šestý ročník bienále mezinárodní soutěže kresleného humoru

CHLADNÁ KRÁSA PLÁTOVÉ ZBROJE

17. 11. 2006 - 18. 3. 2007 | "autor Stanislav Hrbatý; spolupráce: muzea a památkové objekty ČR; výstava rytířského zbroje z období 15.-17. století; pořádány komentované prohlídky"
Hrbatý, Andrle Roman, Chladná krása plátové zbroje, 2006 (katalog)

HOUBY

5. 10. 2006 - 8. 10. 2006 | "- živé, jedlé i jedovaté, ukázka jejich pěstování, určování donesených vzorků; fotografie Míly Dobešové a kresby Jaroslava Svobody"

NÁBYTKÁŘSTVÍ - TRADIČNÍ ŘEMESLO A SOUČASNÝ DESIGN

6. 6. 2006 - 17. 9. 2006 | "- empír, secese, art deco a design 21. století; výstava maturitních prací královéhradeckých nábytkářů ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku"

KRÁSA TROPŮ

16. 6. 2006 - 18. 3. 2007 | "- tropické druhy motýlů, ulity a lastury měkkýšů tropických moří, hmyz, obratlovci, zajímavé plody exotických rostlin ze sbírek MVČ; doplněno ilustracemi entomologa Jana Kobyláka (chodba); pořádána komentovaná prohlídka"

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866

19. 5. 2006 - 7. 1. 2007 | - ke 140 výročí

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

19. 5. 2006 | autor: J. Jakl

PAMÁTKY Z HISTORIE SOKOLSKÉ ŽUPY ORLICKÉ

30. 3. 2006 - 4. 6. 2006 | autor: J. Zikmund, spolupráce s ČSOS

TOTÁLNĚ NASAZENI

12. 4. 2006 - 28. 5. 2006 | "- putovní výstava uspořádaná Česko-německým fondem; výstava přibližuje problematiku nuceně nasazených a téma odškodnění; samostatnou součástí výstavy je soubor fotografií Zdeňka Tmeje, které vznikly během jeho totálního nasazení v Breslau (Vratislav) v letech 1942-1944 /kurátorka J. Pospíšilová/"
Česko-německý fond Budoucnosti, Totálně nasazeni. Nucená práce pro Třetí říši. 60 let poté. /skládačka/

 

2005

OD VLTAVY K PIAVĚ

10. 11. 2005 - 19. 2. 2006 | převzatá výstava, ČSOL, doplněna ze sbírek MVČ HK, kurátorka J. Pospíšilová

JAN KOULA 1855 - 1919

1. 1. 2005 - 26. 3. 2006 | - výstava přibližuje nábytek, keramiku a sklo, kresby a akvarely, část jeho sbírky výšivek, komentovaná prohlídka

NA CESTĚ K MĚSTU

15. 9. 2005 - 26. 3. 2006 | - výsledky dlouholetého archeologického výzkumu Muzea východních Čech a Archeologického ústavu AVČR v Praze na lokalitě Starého Mýta (dnes Vysoké Mýto)

HOUBY

6. 10. 2005 - 9. 10. 2005 | "- živé, jedlé i jedovaté, ukázka jejich pěstování, určování donesených vzorků; fotografie Míly Dobešové a kresby Jaroslava Svobody"

KRÁSA ŽELEZA

1. 1. 2005 - 1. 4. 2007 | - sbírka kovářských a zámečnických prací od pozdního středověku do počátku 20.století

TRUHLA - KOMODA - SKŘÍŇ

14. 6. 2005 - 30. 10. 2005 | "- od gotiky po Art déco (repliky skříňového a ukládacího nábytku od středověku až po minulé století); výstava maturitních prací SOŠ a SOU hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové"

DOTEKY KONCŮ SVĚTA

27. 4. 2005 - 30. 10. 2005 | "- soubor fotografií Oldřicha Bubáka z expedic do polárních a subpolárních oblastí Arktidy a Antarktidy; pořádána přednáška"

FRANTA ANÝŽ 1876 - 1934

24. 2. 2005 - 25. 9. 2005 | "- první retrospektivní výstava věnovaná vynikajícímu šperkaři, cizelérovi a medailérovi, který se na podnět Jana Kotěry podílel i na vnitřním vybavení hradecké muzejní budovy; pořádána komentovaná prohlídka, autorka PhDr. Alena Křížová, Ph.D."

SALÓN VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE

13. 2. 2005 - 17. 4. 2005 | "- uspořádána u příležitosti 10. výročí založení Volného sdužení východočeských fotografů v Hradci Králové; autoři: L. Fišer, J. Havel, B. Holomíček, J. Jahoda, R. Kalhous, C. Košťál, V. Krejčí, M. Krejčík, K. Krejčíková, J. Kroul, V. Mohylová, L. Ouřadová, O. Petyniak, V. Skalický, M. Stejskalová, R. Štěpařová, A. Vaníček, M. Vojíř, L. Vojtěchovský a S. Voksa"

ŽIVOT V PRAVĚKÝCH MOŘÍCH, JEZERECH A MOČÁLECH

1. 1. 2005 - 14. 8. 2005 | "- výstava založená na obrazových paleontologických rekonstrukcích malíře Jana Sováka, doplněných živočišnými a rostlinnými fosíliemi z českých sbírek; ve spolupráci s paleontologickým oddělením Národního muzea v Praze; uspořádána přednáška a komentovaná prohlídka"
ŠTAMBERG, S. (2005): Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech. – Publikace ke stejnojmenné výstavě, 20 pp. Hradec Králové

 

2004

HUMOREST 2004

14. 10. 2004 - 28. 11. 2004 | "- 5. ročník bienále mezinárodní soutěže kresleného humoru na téma ""Cesty"" a ""Muzeum"""

LISTINA KARLA IV. Z ROKU 1372 A DALŠÍ PAMÁTKY Z OBDOBÍ VLÁDY LUCEMBURKŮ

3. 9. 2004 - 5. 9. 2004 | "- u příležitosti historické slavnosti Hradec Králové v zrcadle staletí aneb Otec vlasti; ve spolupráci s SOkA v Hradci Králové"

HOUBY

30. 9. 2004 - 3. 10. 2004 | - živé, jedlé i jedovaté houby, ukázka jejich pěstování a určování donesených vzorků

BETLÉMY Z TVORBY A SBÍREK ČLENŮ ČESKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTEL BETLÉMŮ

19. 9. 2004 - 24. 10. 2004 | - v historické radnici na Velkém náměstí, součást výstavy Gloria et pax

GLORIA ET PAX

19. 9. 2004 - 9. 1. 2005 | "- historické betlémy z Čech, Moravy a Slezska; u příležitosti XVII. kongresu Světového sdružení betlémářů (UN-FOE-PRAE)"

CESTA STŘEDEM EVROPY

29. 7. 2004 - 26. 9. 2004 | "- obrazy z cesty falckhraběte Ottheinricha z Neuburgu (Ota Jindřich) na Dunaji přes Prahu do Krakova a zpět přes Wroclav, Berlín, Wittenberg a Lipsko v letech 1536 a 1537; 50 obrazů z jeho cesty"

EVROPSKÉ NÁBYTKOVÉ UMĚNÍ 1912 - 1938

15. 6. 2004 - 1. 8. 2004 | - výstava zadaných maturitních prací žáků SOŠ a SOU hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové

JOSEF MACHOLÁN - ŽIDLE

1. 5. 2004 - 15. 8. 2004 | "- svérázné židle; kurátorka PhDr. Dagmar Koudelková"

MÁTE NA HLAVĚ?

20. 5. 2004 - 30. 10. 2005 | "- klobouky, čepice a další pokrývky hlavy od druhé poloviny 19. století do konce 60. let 20. století; autorka PhDr. Zdena Lenderová, uspořádány přednášky a komentované prohlídky"

SVĚT MINERÁLŮ /KRÁSA MINERÁLŮ?/

9. 4. 2004 - 9. 1. 2005 | "- nejzajímavější ukázky z rozsáhlé sbírky zdejšího muzea, která je systematickým sběrem budována od počátku 20. století, vystaveno na 600 mineralogických vzorků; komentovaná prohlídka; autor RNDr. Stanislav Štamberg, CSc"
ŠTAMBERG, S. & DOUBEK, Z., 2004: Krása minerálů – Mineralogické zajímavosti východních Čech. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 20 pp. Hradec Králové

BARIUM - VELKÝ JOSEF

2. 4. 2004 - 4. 7. 2004 | "- výstava k 60. výročí seskoku československého výsadku Barium a jeho působení v severovýchodních Čechách; pořádána přednáška; autorka PhDr. Jaroslava Pospíšilová"

"EROTICKÝ ŠPERK - ""EROS"""

25. 3. 2004 - 8. 8. 2004 | "- nonkorfomní prezentace českého a slovenského autorského šperku, ukazujícího na skryté významy hravou, neotřelou a nepobuřující formou; organizátor a kurátor Pavel Opočenský a Kateřina Nováková"

JINDŘICH HALABALA A SPOJENÉ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ZÁVODY V BRNĚ

11. 12. 2003 - 16. 4. 2004 | "- dřevěný a trubkový nábytek ze 30. let 20. století vycházející z funkcionalismu ; pořádána komentovaná prohlídka"

ČESKÁ DIVADELNÍ ARCHITEKTURA 90. LET 20.STOLETÍ

3. 12. 2003 - 4. 1. 2004 | - novostavby, přestavby a rekonstrukce divadelních budov v České republice v letech 1991 - 2002

 

2003

FOTOGRAFIE

24. 10. 2003 - 30. 11. 2003 | "- Jana Bauerová - fotomozaiky; Václava Siglová - mikofotografie; IX. výstava cyklu Východočeská fotografie"

HOUBY

2. 10. 2003 - 5. 10. 2003 | - živé, jedlé i jedovaté houby, ukázka jejich pěstování a určování donesených vzorků

STŘEPY A STŘÍPKY Z DĚJIN HRADCE KRÁLOVÉ

17. 10. 2003 - 29. 2. 2004 | "- archeologické výzkumy města z let 1990 - 2003; pořádána přednáška"

HRADEC KRÁLOVÉ NA FOTOGRAFIÍCH JOSEFA SUDKA

13. 6. 2003 - 31. 12. 2003 | VIII. výstava z cyklu Východočeská fotografie, pořádáno ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v Praze

4. SALÓN ´03 ASOCIACE UMĚLCŮ MEDAILÉRŮ ČR

17. 5. 2003 - 14. 9. 2003 | - přehlídka současné tvorby předních českých výtvarníků

ŽIVOT VE STARÝCH STROMECH. PAMÁTNÉ STROMY KRÁLOVÉHRADECKA

23. 4. 2003 - 7. 9. 2003 | "- staré stromy jako životní prostor pro specializované rostliny a živočichy; fotografická výstava památných a chráněných stromů"
MOCEK,B. & kol., 2003: Život ve starých stromech. 16 str. Muzeum východních Čech v Hradci Králové

DESIGN ČESKOSLOVENSKÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 1950-80

26. 3. 2003 - 4. 1. 2004 | - designéři Kovotechny n.p. a tvorba Stanislava Lachmana

PETR BALÍČEK - FOTOGRAFIE

18. 3. 2003 - 18. 5. 2003 | 

VÍDEŇSKÉ DVORNÍ A STOLNÍ STŘÍBRO

26. 3. 2003 - 19. 10. 2003 | "- ze sbírek Národního muzea v Praze, dvorní a stolní stříbro firem Mayerhofer a Klinkosch a C. Klinkosch z let 1867 - 1921 pro císaře Františka Josefa I., hraběte Františka Josefa Salm-Reifferschield, rodinu Thun-Hohensteinů, baronku Sidonii Nádhernou a další; pořádány přednášky"

HISTORISMUS

23. 9. 2003 - 29. 2. 2004 | - umělecké řemeslo druhé poloviny 19. století ve sbírkách MVČ

 

2002

NEJSTARŠÍ LISTINY A PEČETI MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

14. 11. 2002 - 24. 11. 2002 | 

GRAFICKÉ VEDUTY HRADCE KRÁLOVÉ Z LET 1600 - 1900

27. 8. 2002 - 29. 9. 2002 | - na radnici na Velkém náměstí

HUMOREST 2002

27. 9. 2002 - 27. 10. 2002 | 

ŠPERK - KÁMEN - KOV

17. 10. 2002 - 23. 2. 2003 | - výstava prací žáků a učitelů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Trutnově z let 1884 - 2002

VÝSTAVA PRACÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA KNIHOVNICKO - INFORMAČNÍ CENTRUM V HK

8. 11. 2002 - 24. 11. 2002 | - ve spolupráci s SVK

JAN KOTĚRA (1871 - 1923), ZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ ARCHITEKTURY (JAN KOTĚRA V HRADCI KRÁLOVÉ)

21. 5. 2002 - 30. 6. 2004 | - dílo architekta v širokých souvislostech

 

2001

HUMOREST 2000

20. 10. 2000 - 19. 11. 2000 | - z důvodů rekonstrukce muzea v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí