OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

23. 9. 2016 - 29. 1. 2017 | Raritní historické fotografie památkové zóny vznikající již v 19. století na bojišti prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové, ale i alternativní pruská zadovka systému Luck jsou k vidění na nové výstavě Ohlasy prusko-rakouské války. 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 29. ledna 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

b_480_0_16777215_00_images_files_ohlasy-prusko-rakouske-valky_ohlasy-valky-001.jpeg
Třebaže prusko-rakouská válka v roce 1866 patřila mezi nepříliš dlouhé války, její důsledky byly dalekosáhlé v kontextu celé Evropy. Výstava přibližuje politické, hospodářské a sociální důsledky války, její vliv na technologický vývoj v oblasti puškařství mezi lety 1865–1880 a představí také tzv. druhý život tohoto válečného konfliktu prostřednictvím historie rozsáhlé památkové zóny na Chlumu a v menší míře i na dalších východočeských bojištích. Návštěvník nové výstavy se může seznámit s tím, jak se budovaly první sbírky militarií, pomníky, pohřebiště a symbolické památníky.

b_480_0_16777215_00_images_files_ohlasy-prusko-rakouske-valky_ohlasy-valky-022.jpeg
V rámci českých muzejních sbírek patří vedle dobových fotografií mezi nejzajímavější předměty unikátní pruská zadovka systému Luck, která představuje alternativu ke slavnější Dreyseho jehlovce. Podobnou roli sehrává zadovka českého puškaře Sylvestra Krnky, který s tímto konstrukčním řešením přišel již před prusko-rakouskou válkou, leč nepodařilo se mu jej v rakouské armádě prosadit. Uplatnění pak Krnkova zbraň našla ve výzbroji armád Černé Hory, Turecka a především Ruska. Přímou reakcí na úspěch pruské Dreyseho jehlovky je puška francouzského systému Chassepot, kterou lze na výstavě také spatřit.

b_480_0_16777215_00_images_files_ohlasy-prusko-rakouske-valky_ohlasy-valky-011.jpeg
Pomyslnou tečkou za prusko-rakouskou válkou a osudovou bitvou z 3. července 1866 se stalo zrušení a následné zboření královéhradecké pevnosti. Téma pádu hradeb a zahájení koncepčního rozvoje města tak logicky výstavu uzavírá.


b_480_0_16777215_00_images_files_ohlasy-prusko-rakouske-valky_ohlasy-valky-014.jpeg
Poslední výstava s tématikou války 1866 v letošním programu Muzea východních Čech v Hradci Králové zapojeného do seriálu vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy na Chlumu bude otevřena od 23. září 2016 do 29. ledna 2017 denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

b_480_0_16777215_00_images_files_ohlasy-prusko-rakouske-valky_ohlasy-valky-024.jpeg
Koncepce a kurátor: Josef Šrámek / Produkce: Stanislav Hrbatý / 
Restaurování a konzervování exponátů: Dana Barvová, Andrea Černá, Věra Dvořáčková, Marcela Raková / Grafické řešení: Anna Štysová / Digitalizace: Lada Fialová / Instalace: Ivana Pochobradská / Technické zázemí: Rudolf Drahorád, Vladislav Pánek, Tomáš Pavel, Libor Penker 

b_480_0_16777215_00_images_files_ohlasy-prusko-rakouske-valky_ohlasy-valky-loga.jpeg