VE STÍNU VÁLKY

1. 7. 2016 - 29. 1. 2017 | Průběh válečného tažení roku 1866 jako klíčové události 19. století významně zasahující do dějin českých zemí, habsburské monarchie i celé Evropy. Bohatá ukázka výzbroje a výstroje zúčastněných armád i předmětů každodenní potřeby.

VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA

do 29. ledna 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
„Vojáci, spaste se, kdo můžete!“ A dal se na útěk. My za ním. … Sotva uběhnu deset kroků, cítím jak mě něco ťuklo do čáky. … Utíkám dále a doběhnu jednoho důstojníka. Slyším zase lupnutí a již se důstojník skácí do houští.

b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-009.jpeg
V létě 2016 uplynulo 150 let od válečného konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem, který výraznou měrou proměnil tvář Evropy. Výstava tak představuje průběh prusko-rakouské války jako klíčové události 19. století. Návštěvníci se budou moci vydat ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 Ladislava Prokopa, rodáka z východních Čech, a to podle jeho autentických vzpomínek. Ve výstavě jsou zároveň představeny četné součásti výzbroje a výstroje armád z roku 1866. Mezi vystavené unikáty patří pruská vojenská knížka, polní psací souprava či vojenská sedla.  

b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-004.jpeg
Jedinečný soubor sbírkových předmětů s vojenskohistorickou tématikou pochází především z fondů Muzea východních Čech, cenné exponáty ovšem zapůjčily i další instituce jako Státní zámek Český Krumlov, Státní okresní archiv Chrudim, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vojenský historický ústav Praha, Národní památkový ústav Josefov či Městské muzeum a galerie Hlinsko. Na výstavě se ovšem podíleli i soukromé osoby, které zapůjčily ze svých sbírek další unikátní předměty.

b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-002.jpeg
Mezi největší rarity – a to už svými rozměry – patřilo do 13. listopadu 2016 bezpochyby pruské polní dělo C/67. Dále si je možné ve výstavě prohlédnout v muzejních sbírkách vzácně se nacházející rakouskou pušku systému Console, výjimečně zachovalý rakouský plukovní buben, pruskou vojenskou knížku, v kontextu muzejních sbírek bohaté ukázky dobových uniforem a dalších textilií či unikátní přípravné skici proslulých obrazů Václava Sochora Srážka rakouského a pruského jezdectva u Střezetic či Baterie mrtvých, jejichž originály lze dnes spatřit ve sbírkách vídeňského Vojenskohistorického muzea. Vyzdvihnout je třeba i originál zápisků Ladislava Prokopa, jehož slova provázejí návštěvníka celou výstavou a dávají mu tak nahlédnout do myšlenkového světa účastníka prusko-rakouského konfliktu z roku 1866.

b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-003.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-005.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-006.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-008.jpeg

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

 
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Národní památkový ústav České Budějovice – Státní zámek Český Krumlov
Národní památkový ústav Josefov
Státní okresní archiv Chrudim
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vojenský historický ústav Praha

PARTNEŘI 


 

b_480_0_16777215_00_images_files_ve-stinu-valky_ve-stinu-valky-loga.jpeg

Koncepce a kurátor: Josef Šrámek / Architektura: Jitka Nejedlá / Produkce: Stanislav Hrbatý / Restaurování a konzervování exponátů: Marcela Raková, Věra Dvořáčková, Andrea Černá / Grafika: Anna Štysová / Digitalizace: Lada Fialová / Instalace: Ivana Pochobradská, Marie Havlová / Technické zázemí: Rudolf Drahorád, Miroslav Zapletal, Vladislav Pánek, Libor Penker, Tomáš Pavel