Spoušť plná života - příroda míst narušených člověkem - výstava

Od 18. března do 18. září 2022

Mottem výstavy by mohlo být: „Člověk mění krajinu, na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří.“

 

plakat spoust plna zivota zm

 

Změnu krajiny způsobenou člověkem vnímáme převážně negativně. Výstavou chceme představit krajinné prvky, jako jsou lomy, pískovny, výsypky nebo odkaliště, ovšem ne jako „jizvy“ v krajině, které je třeba co nejrychleji zavézt zeminou, zalesnit či zatopit vodou, ale jako pozoruhodná místa k životu pro vzácné organismy.

 

Rozmanitost narušených ploch, jejich oživení a různé osudy jsou ukázány na 15 příkladech konkrétních lomů, pískoven, hlinišť, narušovaných ploch pod elektrickým vedením a dopravních staveb.

 

Výstava je pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměřuje se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.