RODÍ SE NOVÝ STÁT...

30. 10. 2018 | Vypravme se společně v komentované prohlídce po stopách počátků Československé republiky a připomeňme si, jak tyto převratné “dny převratové” prožíval Hradec Králové. 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SE USKUTEČNÍ

v úterý 30. října 2018 od 16.30 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové.
Vstupné základní 60 Kč, snížené 30 Kč.
Vypravme se společně po stopách počátků Československé republiky a připomeňme si, jak  tyto převratné "dny převratové" prožíval Hradec Králové. Výstavou LIDE ČESKOSLOVENSKÝ! TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM Vás na komentované prohlídce provede historička a kurátorka výstavy PhDr. Jaroslava Pospíšilová.