Archeologické léto - bezplatné prohlídky významných českých nalezišť

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti pro Vás připravily sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit, které budou zajišťovat odborníci.

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Chcete se dozvědět jak probíhalo dolování ve středověku, nebo vidět nejstarší jeskynní malby v ČR? Na všech výpravách Vás budou provázet zkušení archeologové, kteří Vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých.

 

Akci sice koordinují Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a Brně, ale nikdy by ji nebylo možné uskutečnit bez ochoty a obrovského nasazení regionálních muzejních a dalších odborných pracovišť. Stovky prohlídek budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách.

 

Termíny exkurzí s archeology Muzea východních Čech v Hradci Králové:

18. července / od 9.00 hodin / Prohlídka severní části historického středu města Hradce Králové

Prohlídka severní části historického středu města Hradce Králové s archeologem Mgr. Radkem Bláhou.
Navštívíte například Gayerova kasárna a jejich okolí, prohlédnete si četné pozůstatky severní části bývalé pevnosti, ať už se jedná o stavby dochované v úplnosti (bývalá zásobárna) či v podstatných torzech (ravelin, části bývalého kavalíru) či v půdorysných stopách (příkop). Projdete také historické jádro města na návrší, které navazuje na pravěké a raně středověké hradiště. Z gotického města se dochovalo původní půdorysné uspořádání s ústředním prostranstvím - Velkým náměstím. V půdorysné stopě se dochovaly i bývalé areály královského hradu a minoritského kláštera. Na rozhraní obou těchto areálů se nachází  budova renesančního purkrabství, v jejíž spodní části jsou patrné pozůstatky raně gotické stavby.
Účast je bezplatná, kapacita prohlídky je ale omezená, své místo si zarezervujte ZDE.

8. srpna / od 9.00 hodin / Prohlídka jižní části historického středu města Hradce Králové

Prohlídka jižní části historického středu města Hradce Králové s archeologem Mgr. Radkem Bláhou.
Navštívíte dochované pozůstatky opevnění z 18. století, které jsou památkou na pevnost. Její výrazné terénní stopy se dochovaly v současných Jiráskových sadech. Kromě některých význačných staveb (chrám sv. Ducha) se  z gotického období dochoval půdorys města i původní parcelace včetně půdorysné stopy areálů bývalého královského hradu a minoritského kláštera. Zejména na jižní straně jsou dobře patrné relikty tří hradebních linií ze 14. - 16. století a dále pozůstatky Mýtské brány.
Účast je bezplatná, kapacita prohlídky je ale omezená, své místo si zarezervujte ZDE.

15. srpna / od 10.00 hodin / Prohlídka lokality Chlum

Při exkurzi s archeologem MVČ PhDr. Miroslavem Novákem, Ph.D., navštívíte Chlum, nejvýraznější krajinnou dominantu Královéhradecka. Nedaleko Muzea války 1866 uvidíte valy a příkopy pravěkého hradiště s několika vojenskými objekty, připomínajícími bitvu roku 1866. Dále pak několik hlubokých úvozových cest, které mohou být i středověkého původu a středověký kostelík s několika pozdně středověkými a renesančními náhrobky ve vsi. Na úbočí Chlumu navštívíte místo s velkým kruhovým útvarem, který je řazen mezi neolitické kruhové svatyně - rondely.
Účast je bezplatná, kapacita prohlídky je ale omezená, své místo si zarezervujte ZDE.

 

Kompletní nabídka prohlídek v celé ČR  včetně termínů najdete ZDE.  Účast je ve většině případů bezplatná jen je nutné si rezervovat vybraný termín.

 

V případě dotazů neváhejte využít kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.