ČTVRT TISÍCILETÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ ARCHEOLOGIE

20. 10. 2018 | Oslavte s námi výročí 250 let od prvního archeologického nálezu v Hradci Králové. Můžete se těšit na nejnovější nálezy, tematické přednášky, simulovaný archeologický výzkum pro děti, výrobu kamenných nástrojů a výzdobu pravěké jeskyně.

AKCE SE USKUTEČNÍ

v sobotu 20. října 2018 od 13.00 do 18.00 hodin v budově odborného pracovitě 
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Gayerova kasárna, Opletalova 334.
Vstup zdarma.

b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-06.jpeg

OSLAVTE S NÁMI ČTVRT TISÍCILETÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ ARCHEOLOGIE

Přijďte v sobotu 20. října 2018 mezi 13 a 18 hodinou do budovy Muzea východních Čech v areálu Gayerových kasáren a připomeňte si s námi výročí 250 let od prvního archeologického nálezu v Hradci Králové. Akce probíhá v rámci mezinárodního dne archeologie. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější archeologické nálezy, seznámí se s vývojem archeologických metod a techniky a v mapách naleznou archeologická naleziště na Královéhradecku. Pro zájemce o královéhradeckou pevnost a dějiny královéhradecké archeologie budou připraveny tematické přednášky. Děti si vyzkouší simulovaný archeologický výzkum, seznámí se s výrobou a použitím kamenných nástrojů, vyzdobí pravěkou jeskyni nebo se otestují, zda by jejich vědomosti stačily na přežití v pravěku. Vedle zážitků a informací si návštěvníci mohou zakoupit archeologické publikace, drobné upomínkové předměty či fotografii v pravěkém oděvu. Podrobný program je uveden níže na této stránce.

b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-04.jpeg

PROGRAM /

 
VÝSTAVY
Výstavka nejnovějších archeologických nálezů z Velkého náměstí v Hradci Králové, Svobodných Dvorů, Hvozdnic, depoty a detektorové nálezy
Ukázky vývoje archeologické techniky a metod
Mapa archeologických nalezišť na Královéhradecku
Ukázky 3D dokumentace archeologických nálezů
 
DĚTSKÉ DÍLNY
Simulovaný archeologický výzkum v pískovišti
Dílna s výrobou a použitím kamenných nástrojů
Vyzdobte si svou jeskyni
Kvíz/soutěž Přežili byste v pravěku?
Archeologické bludiště
 
PŘEDNÁŠKY
Historie archeologického bádání na Královéhradecku
13.30 hodin / Přednáška Mgr. Radka Bláhy.

Královéhradecká bastionová pevnost
15.30 hodin / Přednáška Ing. Jiřího Slavíka.
 
Komentovaná procházka po dochovaných pozůstatcích pevnosti 
v okolí Gajerových kasáren
16.30 hodin
 
PRŮBĚŽNĚ
Pravěký fotoateliér - vyfoťte se s pračlověkem
Prodej publikací a drobných upomínkových předmětů

b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-01.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-09.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-03.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-05.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-08.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2018_hk-archeologie-02.jpeg

Facebooková událost akce: www.facebook.com
Děkujeme Oddílu experimentální archeologie Mamuti za zapůjčení 
vybavení a kostýmů do pravěkého fotokoutku.