ZA PŘÍRODOU BOJIŠTĚ

26. 8. 2018 | Minulost a současnost areálu bojiště u Hradce Králové tentokrát pohledem přírodovědce umožní 26. srpna 2018 zájemcům nahlédnout do přírodní rozmanitosti okolní krajiny poznamenané válečnou vřavou.

PROCHÁZKA ZA PŘÍRODOU SE USKUTEČNÍ

v neděli 26. srpna 2018 od 10.00 a od 14.00 hodin. Sraz před Muzeem války 1866 na Chlumu. Vstupné 50 Kč, snížené 20 Kč. V rámci vstupného lze navštívit i expozici muzea.

© foto P. Kopecká
Minulost a současnost areálu bojiště u Hradce Králové tentokrát pohledem přírodovědce umožní zájemcům nahlédnout do přírodní rozmanitosti okolní krajiny poznamenané válečnou vřavou. Bojová činnost více než 436 000 vojáků v místě rozhodující bitvy prusko-rakouské války zanechala na Chlumu a v okolí stopy, které jsou patrné do dnešních dnů. Dělostřelecké okopy a valy se staly domovem původních a nepůvodních druhů rostlin a živočichů, které do dlouhodobě intenzivně hospodářsky využívané krajiny přicestovaly mnohdy z velké vzdálenosti. Poznáte je?

© foto J. Šinták
© foto L. Bičanová
© foto L. Bičanová
© foto L. Bičanová
© foto J. Hotový
© foto L. Bičanová
© foto L. Bičanová
© foto J. Šinták
Akce je součástí Prázdninových vycházek za přírodou Muzea východních Čech v Hradci Králové.