DIGITALIZACE KNIHOVNÍCH DOKUMENTŮ

19. 11. 2015 - Digitalizace v knihovně muzea bude tématem přednášky v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

PŘEDNÁŠKA KLUBU SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

19. listopadu 2015 od 10.00 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové
b_480_0_16777215_00_images_files_listopad-2015_digi.jpeg
Digitalizace ve společenskovědní knihovně muzea bude tématem přednášky knihovnice Ivany Nývltové v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.