ART LECTURES

7. 10. 2015 až 21. 10. 2015 - Cyklus přednášek Charusheely Pulito, absolventky vizuálního umění na Univerzitě v Padově, Itálie. Pořádáno ve spolupráci s KURO Hradec Králové.

 

PŘEDNÁŠKY SE USKUTEČNÍ

v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2015_art-lectures.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2015_art-lectures-02.jpeg
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s KURO Hradec Králové si Vás dovoluje pozvat na cyklus přednášek Charusheely Pulito, absolventky vizuálního umění na Univerzitě v Padově, Itálie.

ROLE KURÁTORA V SOUČASNÉM UMĚNÍ

 
7. října 2015 od 17.00 hodin
Zatímco v minulosti byli kurátoři chápáni jako správci a tvůrci sbírky, dnes jsou styčnou osobou s veřejností a berou na sebe zodpovědnost za služby poskytované veřejnosti. V menších muzeích a galeriích je často ředitel a kurátor jednou osobou, která zprostředkovává komunikaci mezi návštěvníky, umělci a institucí jako takovou. Tématem přednášky bude postavení kurátora, jeho chápání v současném umění a diskuse na téma vztahů mezi edukací, ochranou a propagací umění převážně v menších institucích.
 

JAK PŘIVÉST DĚTI K UMĚNÍ?

 
13. října 2015 od 18.00 hodin
Jak probudit u dětí zájem o bádání, objevování a studium umění? Jak pro ně sestavit edukační programy, ve kterých by malí návštěvníci uplatnili své vlastní myšlení, tvoření a kreativitu? Odpovědi na tyto otázky jsou obsahem přednášky zaměřené na práci s dětmi a dospívající mládeží.
 

ARTIST-IN-RESIDENCE: EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY MOBILITY

 
21. října od 17.00 hodin
Začínající umělci, kurátoři a lidé profesně svázaní s uměním mají příležitost využít některý z programů evropské nebo mezinárodní mobility. Získané zkušenosti z těchto stáží a především navázání spolupráce jsou neocenitelnou výhodou při realizaci týmových uměleckých projektů. Přednáška krátce seznámí s projekty "artist-in-residence", a to nejen s jejich nabízenými možnostmi, ale i s praktickými radami, jak zvyšit úspěšnost přijetí žádosti
b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2015_art-lectures-loga.jpeg