TÝDEN KRÁLOVÉHRADECKÝCH KNIHOVEN 2014

od pondělí 6. do pátku 10. října 2014. Slavnostní zahájení se uskuteční 6. října 2014 v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové - vstup zdarma.

b_480_0_16777215_00_images_files_14-tyden-knihoven_14-tyden-knihoven-img.jpeg
Ve dnech 6. až 10. října 2014 proběhne již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Tento ročník je věnován muzejním knihovnám a především se zaměřuje na letošní celosvětové téma 100. výročí začátku 1. světové války.

PROGRAM

Podrobný program mimořádného týdne (pdf): www.svkhk.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Slavnostní zahájení Týdne královéhradeckých knihoven se uskuteční v pondělí 6. října 2014 od 17 hodin v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové. Královéhradecké knihovny představí své připravované akce v rámci projektu. Do programu bude zařazeno čtení z úryvků z autentických deníků českých vojáků i civilistů, které se nám podařilo získat v celomuzejní kampani Velká válka. Nebude chybět ani hudební doprovod a malé pohoštění. V rámci večera můžete zdarma shlédnout tématicky zaměřenou výstavu Mým národům!
Pořadatelem akce je Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a s Knihovnou města Hradce Králové. Na akcí převzal záštitu primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.
b_480_0_16777215_00_images_files_14-tyden-knihoven_14-tyden-knihoven-loga.jpeg