ZA HOUBAMI DO NOVOHRADECKÝCH LESŮ

11. 10. 2014 - Mykologická exkurze do Novohradeckých lesů s odborným komentářem nálezů hub, popř. rostlin.

 

EXKURZE SE USKUTEČNÍ

v sobotu 11. října 2014 od 9.00 hodin (Nový Hradec Králové, hráz rybníka Biřička).
Vstup zdarma.
Z Novohradeckých lesů...
Mykologická exkurze do Novohradeckých lesů s odborným komentářem Bc. Terezy Tejklové a RNDr. Věry Samkové, Ph.D. nálezů hub, popř. rostlin. Navštívíme především lesy v okolí rybníků Biřička a Cikán.
Korunokyjka svícnovitá (Artomyces pyxidatus)
Pohled na rybník Biřička
Královéhradecký kraj
Akce je podpořena z prostředků Královéhradeckého kraje.